Kirjoittajalta Minulla on lupa auttaa

Tiedätkö sinä Lupa auttaa! -henkisen ihmisen, joka on ottanut vallan ja vastuun oman työnsä kehittämisestä? Soita tai laita hänelle heti viesti, kerro arvostuksestasi ja kannusta jatkamaan. Jos haluat paljastaa henkilön muillekin, ilmianna hänet (mieluiten perusteluineen) blogin kommenttikentässä.

Marko Mustosella on lupa auttaa: Erkkari puhuu…!

Esittelemme SoteLeaks-blogissamme varsinaissuomalaisia, jotka ovat jo sisäistäneet hankkeemme Lupa auttaa! -asenteen: lupa auttamiseen on, sitä ei tarvitse keneltäkään pyydellä!

Kuka olet?

Olen Marko Mustonen.

Missä työskentelet?

Työskentelen erityisnuorisotyöntekijänä eli erkkarina Raision kaupungin nuorisopalveluissa.

Mottosi?

Otetaanpas nuoret ja nuorisotyöntekijät peliin mukaan!

Harrastuksesi?

Harrastuksista voisin mainita olohuoneen sohvalta käsin vanhojen suomifilmien ja kauhuleffojen (genret usein aika lähellä toisiaan) katsominen, ulkoilu ja kitaran soitto.

Yhteystiedot

marko.mustonen@raisio.fi

Miten olet päätynyt nykyiseen työhösi?

Olen syntynyt Oulussa ja muuttanut Turkuun 1990-luvun alussa, ja olen jossain määrin edelleenkin oululainen Turussa. Erinäisten tapahtumien ja sattumien kautta päädyin töihin Raision työvoimatoimistoon, ja sieltä Raision kaupungin nuorisotoimiston leipiin. Vuodesta 2005 olen toiminut erityisnuorisotyöntekijänä Raision kaupungin nuorisopalveluissa.

Miten lapsi- ja perhepalvelujen ja oman työsi kehittäminen näkyvät työssäsi?

Musiikkia käytän työvälineenä myös nuorten parissa häärätessä. Musiikkiterapeutti en ole mutta terapeuttista musiikin tekemistä harrastetaan bändikerhossa ja eri-ikäisten lasten ja nuorten musaryhmissä.

Työviikkooni kuuluu yksittäisten nuorten tapaamisia, pienryhmä- ja kerhotoimintaa, yhteydenpitoa koteihin ja perheisiin. Paljon puhutun monialaisen yhteistyön toteuttaminen koulujen, sosiaalipalveluiden, kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kanssa on nykyään jokapäiväistä nuorisotyöntekijän arjessa.

Raision uuteen nuorten keskukseen, Noppaan, on moni raisiolaisnuori löytänyt ja tilan omakseen ottanut. Työntekijät Nopassa viettävät joka arkipäivä paljon aikaa näiden nuorten parissa ja ovat varmasti asiantuntijoita monissa nuorta koskevissa asioissa. Usein viesti, jonka nuori antaa käytöksellään ja puheillaan omalla vapaa-ajallaan biljardipöydän takaa, voi olla tärkeämpi ja lähempänä totuutta kuin koulu- tai lastensuojelupöydän takaa tullut.

Nuorisotyössä tärkeitä onnistumisen välineitä ovat pelisilmä, huumorintaju, vuorovaikutustaidot ja yleinen ymmärtäminen nuorten maailmasta.

Mainitse 3 asiaa, joita kehittäisit lapsi- ja perhepalveluissa?

Jo itsestäänselvyytenä pidetään sitä, että nuoret otetaan toiminnassa ja suunnittelussa mukaan. Pidetään huolta siitä, että lasten ja nuorten ääni pääsee kuuluville!

Ennaltaehkäisevän työn tekijöitä tarvitaan tietenkin lisää! Pallokentän laidalla, nuokkari-illoissa, kokkikursseilla on kaikille alan parissa häärääjille varmasti tilaa ja tarvetta.

Ikäistensä kavereiden puuttuminen lasten ja nuorten elämässä, niin koulussa kuin vapaa-ajallakin on hyvin yleistä ja yksi haastavimmista ongelmista työssäni. Digiaika toi digikaverit mutta edes silloin tällöin olisi hyvä päästä pihalle ihan livenä! Vapaa-ajan pienryhmätoiminta ja erinäiset kerhot ovat tällä hetkellä nuorisotyön toimivimmat ratkaisut tähän mutta uusia ideoita ja niiden toteuttajia tarvitaan.

Marjo Oinosella on lupa auttaa: Lasten oikeudet ovat aikuisten velvollisuus.

Kuka olet?

Olen Marjo Oinonen. Minua on kutsuttu Maipiksi ja Oinoskaksi. Olen sydämeltäni sosiaalityöntekijä ja hieman psykoterapeuttikin. Ensimmäiseltä koulutukseltani olen sairaanhoitaja ja nyt olen yhteiskuntatieteiden lisensiaatti.

Nuorena opiskelijana minuun teki suuren vaikutuksen Unicefin pääjohtajan James Grantin lausahdus ”Lasten oikeudet ovat aikuisten velvollisuus”, joka jäi kytemään sisälleni ja jonka mukaisesti olen toiminut.

Missä työskentelen?

Työskentelen Perhekuntoutuskeskus Lausteella. Palveluitamme ovat lastensuojelun avo- ja jälkihuollonpalvelut, laitosperhekuntoutus, koulupalvelut ja sijaishuollon palvelut. Perhekuntoutuskeskus Lauste on voittoa tavoittelematon lastensuojelun toimija, jossa on noin 190 työntekijää. Toimin Lausteella sijaishuollon palvelupäällikkönä. Sijaishuoltomme toimii niiden lasten ja perheiden hyväksi, jotka tarvitsevat räätälöityjä ja erityisiä palveluita tuekseen. Sijaishuollon palveluillamme vahvistamme lasten ja perheiden osallisuutta, hyvinvointia ja mahdollisuuksia hyvään elämään.

Mottosi?

Love what you do, do what you love.

Harrastuksesi?

Erilaiset haasteet, varsinkin liikunnalliset. Tartun aina uusiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin ja kokeilen uusia lajeja ennakkoluulottomasti. Seuraava haasteeni on mennä kesäkuussa Norjaan vuoren valloitukseen. Kouluttautumisen vastapainoksi käyn erilaisissa kulttuuririennoissa, keikoilla, taidenäyttelyissä ja teatterissa. Teatterissa valitsen mieluiten komediaa ja kepeyttä.

Yhteystiedot

marjo.oinonen@lauste.fi

Miten olet päätynyt nykyiseen työhösi?

Varmasti siten, että olen jo nuoresta tytöstä asti tuntenut vahvaa auttamisen paloa. Olen apua tarvitsevien asialla ja teen työni intohimolla. Varsinkin lapset ja heidän asiansa ovat minulle tärkeitä. Ajattelen, että lapsella on oikeus turvaan ja suojeluun ja aikuisilla velvollisuus tehdä mahdolliseksi hyvä elämä lapselle ja tarvittaessa puuttua lasta vahingoittaviin tilanteisiin.

Olen kokenut eriarvoisuuden ja eriarvoistumisen ja köyhyyden asioiksi, joille ei saa antaa periksi ja joille voimme tehdä jotain. Lapsiperheiden köyhyys vaikuttaa suoraan lapsiin ja heidän mahdollisuuksiinsa hyvään elämään ja tulevaisuuteen.

En tyydy sivusta seuraajaksi, vaan lähden toimimaan itselleni tärkeiden asioiden eteen ja motivoituessani motivoin muita tarttumaan asioihin ja työskentelemään tavoiteltavan muutoksen eteen. Koen vastuukseni tuoda esiin lasten ja perheiden asioita.

Näen ihmisten kohtaamisen taidon ja tutkivan otteen auttamistyössä tärkeimpinä elementteinä. Olen aikaisemmassa työssäni kuntasektorilla työskennellyt pitkään lastensuojelussa ja siksi ajattelen, että jokaisella lapsella on oikeus suojaan ja turvaan. Ajattelen myös, että ennaltaehkäisevä työ on vahvasti osa peruspalveluiden tehtävää, jotka kuuluvat kaikille. Peruspalveluissa voidaan vaikuttaa eriarvoistumiseen luomalla samanlaisia mahdollisuuksia lapsille ja perheille osallistumiseen ja yhteisöön kuulumiseen. Peruspalveluita voidaan tukea erityispalveluilla ja niitä voidaan laajentaa ja täydentää järjestöjen palveluilla. Kun peruspalvelut toimivat hyvin ja lapset ja perheet tulevat autetuiksi omissa ympäristöissään ja nämä voivat tehdä itselleen tärkeitä ja mielekkäistä asioita ja olla osana yhteisöään, hyvinvointi kasvaa.

Ajattelen myös, että ihmisten elämätilanteet vaihtelevat ja toisinaan ihmiset jäävät osattomiksi hyvinvoinnista ja heidän elämäntilanteissaan ongelmat kasautuvat ja monimutkaistuvat. Toisinaan tähän liittyy epäonnea, sairastumisia, huonoja valintoja tai sattumankauppaa ja toisinaan kyse on ylisukupolvien siirtyvästä huono-osaisuudesta.

Pidän tärkeänä, että auttajatahot muistavat ihmisten pyrkivän usein selviytymään tilanteistaan mahdollisimman pitkälle itse tai läheistensä tuella. Siksi kun joku kertoo vaikeasta elämäntilanteestaan, tuen tarpeestaan tai hakee apua, hänellä pitää olla oikeus arvostavaan kohtaamiseen, kokemukseen tulleensa kuulluksi ja oikea-aikaiseen apuun.

Meillä tulee aina olemaan myös lapsia ja perheitä, jotka tarvitsevat palveluilta, joissa vaaditaan erityistä osaamista. Heidän auttamisensa ja hoitamisensa on vaativaa. Vaativien ja erityisten palveluiden kehittämisestä on pidettävä kiinni. Siihen on erityisesti pohdittava tutkittuun näyttöön perustuvia auttamisen menetelmiä ja jätettävä kuitenkin mahdollisuus kehittää ja innovoida uutta. Vaativien ja erityispalveluiden apu tulee olla tarjolla kaikille asuinpaikasta tai kunnan taloudesta riippumatta.

Miten lapsi- ja perhepalvelujen ja oman työsi kehittäminen näkyvät työssäsi?

Pidän tärkeänä, että lasten ja perheiden muutosohjelmassa huomioidaan julkisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän lisäksi järjestöjen tekemä työ. Auttamisjärjestelmän tiivis verkostoituminen on asiakkaiden etu.

Oma työni on osaltaan vahvasti myös yhteistyötä eri toimijoiden, kuten kuntien, psykiatrian, muiden yhdistysten tai valtion koulukotien kanssa. Perhekuntoutuskeskus Lauste on vahvasti mukana Länsi-Suomen OT-keskustyöskentelyssä ja sitä kautta valtakunnallisesti vaativien palveluiden kehittämisessä.

Itse olen mukana vaativien palveluiden sijaishuollon ja vaikeiden huolto- ja tapaamisriitojen työryhmissä. Minulle tärkeää on vainon kohteeksi joutuneiden auttaminen ja jälkimmäisessä voin vaikuttaa siihen.

Mainitse kolme asiaa, jota kehittäisit lapsi ja perhepalveluissa?

 • Kohtaamisen taitoa eli kehittäisin toimintakulttuuria palvelukulttuuriksi, johon kuuluu palveluasenteen vahvistamisen lisäksi, lasten ja perheiden mukaan ottaminen heille kehitettäviin palveluihin, dialogisuus, kannustava vuorovaikutus ja voimavarakeskeisyys. Uskon, että ilman hyvää asiakaskokemusta ei synny vaikuttavuutta. Nämä ovat vanhoja ja tuttuja asioita, mutta niitä on pidettävä edelleen mukana.
 • Joustavuutta palveluihin digitaalisten palveluiden ja kanavien kautta. Ottaisin mallia muiden alojen toimijoilta, esimerkiksi, autokaupoilta. Kun eksyt autokaupan sivuille, sivun alalaitaan aukeaa heti chat, jossa kysytään, kuinka voin auttaa. Kyse ei ole tässä kuitenkaan elämää suuremmasta asiasta, vain uuden hyödykkeen hankinnasta. Mikä olisi tärkeämpää kuin ihmisen kohtaaminen ja palvelun saavuttaminen vastaavassa tilanteessa heti, kun lapsi tai vanhempi harkitsee hakevansa apua tilanteeseensa? Lapsi ja perhepalveluilla pyritään usein saattamaan lapsia ja perheitä haastavien tai vaikeiden elämäntilanteiden yli ja selvittämään vaikeita elämän tilanteita. Mikä olisikaan hienompaa, kun henkilön hakiessa tietoa lapsiperheiden palveluista linja aukeasi heti? ”Maija Meikäläinen perhepalveluista hei, kuinka voin auttaa”. Oma henkilökohtainen haaveeni liittyy myös ystävältäni saatuun valokuvaan hänen New Yorkin matkaltaan. Kuvassa oli kaksi hätänumeroa, jotka kansalaisten tulee tietää: Yleinen hätänumero 911 ja sosiaalipalveluiden yhteinen hätänumero. Nämä olisivat tavoiteltavia asioita tämän kokoisessa maassa.
 • Erityisen ja vaativien palveluiden osalta huolehtisin siitä, että palvelut eivät hajaudu ja että niitä on kaikille asiakkaille tarjolla asuinpaikasta riippumatta. Kuitenkin palveluiden tarjoamisen kanavien monipuolistamiseen tulee tehdä pikaisia avauksia. Vaativissa palveluissa osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen vaatii keskittämistä tietyille palvelunjärjestäjille ja -tuottajille. Se edellyttää niiden toimijoiden mukaan ottamista, jotka ovat erikoistuneet palveluihin. Erityistä huomioita pitäisi kiinnittää näissä ilmiöihin, jotka ovat vasta tunnustettuja, ja joiden voidaan ennakoida kasvavan, kuten vainoaminen ja kulttuuritulkkaus.

Minna Salakarilla on lupa auttaa: ”Nuoria pitää kohdata nuorten ympäristöissä ja mennä niin lähelle, että heidät voi kuulla. Kulkea rinnakkain, yhtä matkaa.”

Esittelemme SoteLeaks-blogissamme varsinaissuomalaisia, jotka ovat jo sisäistäneet hankkeemme Lupa auttaa! -asenteen: lupa auttamiseen on, sitä ei tarvitse keneltäkään pyydellä!

Kuka olet?

Minna Salakari, Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen NIKO – terveydenedistäminen nuorten arjessa -projektin projektipäällikkö, terveydenedistämisen asiantuntija ja opettaja sekä Turun yliopiston tohtorikoulutettava.

Missä työskentelen?  Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen maaliskuussa 2017 käynnistyneessä NIKO-projektissa. Projektin päätarkoituksena on terveydenedistäminen ja syövän ennaltaehkäisy, nikotiinituotteet työn tärkeimpänä kärkenä. Toimintamme ulottuu koko Varsinais-Suomen alueelle. Työskentelen lisäksi opettajana pääsykoevalmennuksessa ja yliopistolla sekä asiantuntijana erilaisissa terveydenedistämiseen liittyvissä hankkeissa ja työtehtävissä.

Mottosi?

”Elämä on lyhyt. Riko rutiineja, anna anteeksi nopeasti, rakasta tosissasi, naura ilman kontrollia, äläkä kadu mitään mikä sai sinut hymyilemään.”

Harrastuksesi?

Harrastan liikuntaa monipuolisesti, rakastan kirjoittamista ja piirtämistä!

Yhteystiedot

Miten olet päätynyt nykyiseen työhösi?

Olen aina ollut mieleltäni nuori, jopa omalla tavallani vähän villi lapsi. Innostun, kiinnostun ja motivoidun herkästi. Olen luonnostani utelias, nauran usein ja kuuluvasti, ja olen aina ”messissä” tai valmiina auttamaan, kun siihen on tarve. Aikuis-Minna toteaisi liikuskelevansa kaikki aistit avoinna ja tuntosarvet pystyssä. Lisäksi voisin kuvailla itseäni kolmen ässän naiseksi: seikkailija, suunnittelija ja saavuttaja. Kunnianhimo, projektityön taito ja vilpitön kiinnostus terveydenedistämistoiminnan kehittämiseen ja nuorten kanssa toimimiseen saivat minut tammikuussa 2017 hakemaan työtä NIKO-projektissa. Jo hakiessani työtehtävään tiesin saavani mahdollisuuden tehdä työtä, jolla on merkitystä.

Kun kuvailen työtäni, aloitan usein kertomalla, että NIKO on yksi neljästä lempilapsestani – minulla oli jo Viljami, Elias ja Anna, sitten sain vielä NIKOn. Eräänä kuulaana varhaiskevään aamuna olinkin yhtäkkiä neljän lapsen ympäröimä! NIKOsta on tullut rakas, ja tämä ohjaa työtäni projektipäällikkönä. Ajattelen, että oma kokemukseni nuorten lähiaikuisena, äitinä ja opettajana, muodostaa osan voimavaroistani kohdatessani työssäni nuoria ja heidän lähiaikuisiaan.

Perheeltäni olen joskus puolileikilläni kysynyt, voiko olla mahtavampaa kuin työ, joka tuntuu harrastukselta?

Pidän itseäni monipuolisena ja systemaattisena asiantuntijana sekä helposti lähestyttävänä, sanavalmiina jokapaikanhöylänä. Siten projektityön itsenäinen, suunnitelmallinen ja toiminnallinen – ajoittain hektinenkin – luonne sopii minulle. Kaikkein parasta ja kiehtovinta on, ettei koskaan tiedä, mitä työpäivä tuo tullessaan. Vaikka sen olisi suunnitellut kuinka tarkoin. Työ nuorten parissa pitää elinvoimaisena, ja se, kun nuoret jäävät juttelemaan, on parasta, mitä tiedän. He kysyvät, koska tulen taas?

Miten lapsi- ja perhepalvelujen ja oman työsi kehittäminen näkyvät työssäsi?

Olen mukana monessa ja luonut vuosien varrella laajan yhteistyöverkoston. Yhteistyössä muiden alueellisten toimijoiden kanssa muodostamme tukimuodon, joka on lähellä nuoria, perheitä, kouluja ja harrasteryhmiä. Liki sitä arkea, jota nuoret elävät.

Nuorten toiminnan kehittämistyö on osa alueellisia ja kansallisia päätöksiä ja asetuksia – terveyden edistäminen perustuu kansanterveyslakiin ja siten kansanterveystyöhön. Suuri osa tehdystä valtakunnallisesta selvitystyöstä korostaa oikea-aikaisen ennalta ehkäisevän toiminnan merkitystä. Näissä edellytetään lasten, nuorten ja perheiden ongelmien ennalta ehkäisyn painopisteen siirtämistä mahdollisimman varhaiseen vaiheeseen sosiaali- ja terveyspalveluita kehitettäessä. Terveydenedistäminen ja päihdekasvatus ovat osa syrjäytymisen ehkäisytyötä, jonka tulee tapahtua monella eri tasolla, alkaen yksilön ja perheen tukemisesta ja päätyen nuoria osallistavien rakenteiden luomiseen.

Terveyttä ei voida edistää yksinomaan terveydenhuollon keinoin, vaan siihen tarvitaan yhteiskunnan kaikkia sektoreita. NIKOlla kolmannen sektorin toimijana on tärkeä rooli nuorten hyvinvoinnin edistämisessä, jossa kohderyhmällä on mahdollisuus osallistua kehittämistoimintaan. Tätä työtä ei voi tehdä yksin toimistolla, vaan aidosti jalkautumalla nuorten maailmaan. Kulkemalla yhtä matkaa, rinnakkain. Nuorten osallistaminen toimintaan tuottaa uudenlaisia, helposti eri yhteisöihin integroitavia toimitapoja, sellaista pääomaa, jota terveydenhuollon julkinen sektori ei yksin kykene takaamaan. Järjestöjen kanssa tehtävällä yhteistyöllä terveydenedistämistyön suunnittelussa ja toteutuksessa on mahdollista saada toimintaa lähemmäs kohderyhmiä.

Tavoitteenamme NIKOssa on toimia nuorten ja heidän lähiaikuistensa hyväksi konkreettisesti ja osallistavasti samalla muiden alueellisten toimijoiden kanssa verkostoituen – monialaisella yhteistyöllä ja asiantuntijuutta jakamalla pääsemme parhaisiin mahdollisiin tuloksiin!

Minun tehtäväni on luoda kiinnostavaa, nykyaikaista ja tutkittuun tietoon perustuvaa toimintaa sinne, missä sille on suurin tarve. Tämä edellyttää aistit avoinna ihmettelyä, tutkimustyötä sekä hirmuisen määrän pieniä, tärkeitä ideoita, luovuutta. Jokaisesta projektikohtaamisesta opin jotain uutta, saan tietoa toiminnan tarpeista ja palautetta käytetyistä menetelmistä. Näistä kohtaamisista syntyy koko toiminnan perusta!

Mainitse 3 asiaa, joita kehittäisit lapsi- ja perhepalveluissa?

 1. Ensimmäisenä ja tärkeimpänä asiana nostan esiin kohtaamiset nuorten ja heidän lähiyhteisöjensä kanssa. Nuoret pitää saada mukaan aktiiviseen, terveyttä edistävään ja syrjäytymistä ennalta ehkäisevään toimintaan. Nuoria pitää kohdata nuorten ympäristöissä ja mennä niin lähelle, että heidät voi kuulla. Olla läsnä, havainnoida ja tarjota mahdollisuuksia turvalliseen aikuiskontaktiin. Tähän järjestösektori tarjoaa monipuolisesti osaamistaan ja toimintojaan. Toimijan tulee olla oikeasti kiinnostunut nuorten asioista, ja heillä tulee olla vilpitön (suunnaton!) halu auttaa. Halu auttaa sydämestään. Esitän itselleni viikoittain seuraavat kysymykset kohtaamisiin liittyen: Mitä on se osaaminen, jota tähän työhön tarvitaan? Miten toimintaa voidaan kehittää? Entä miten tavoitetaan ne nuoret, jotka ovat eniten vaarassa syrjäytyä, jotka eniten tarvitsisivat aidosti kiinnostunutta aikuista?
 2. Tavoitettavuus – missä minua tarvitaan ja keitä varten olen? Toisena ja ihan valtavan tärkeänä, ykköskohtaankin liittyvänä, kehotan eri toimijoita miettimään, olemmeko me oikeasti tavoitettavissa. Tavoitettavissa kohderyhmälle ja tavoitettavissa rinnakkaistoimijoille, vertaisillemme, verkostoillemme? Miten teemme itsemme sekä näkyväksi että helposti saataviksi? Miten markkinoimme omaa toimintaamme? Itse vastaan viimeiseen kysymykseen: Parasta mainosta on se työ, jota teet. Kun teet sen sydämellä, aidosti uteliaana ja vastaanottavaisena, et voi välttyä siltä, että sinut kyllä muistetaan. Se, missä sinua tarvitaan ja mikä on päätoimialueesi ja -kohderyhmäsi, määrittelee ennen varsinaista jalkautumista tapahtuva kartoitus- ja tutkimustyö. Sille kannattaa varata riittävästi aikaa. Nuorten parissa tapahtuvassa työssä muistutan itseäni usein, että emme toimi vain nuorten keskuudessa, emmekä vain nikotiinituotteisiin liittyen. Toimimme paljon laajemman kokonaisuuden ympärillä, ja meidän tulee keskittyä nuorista puhuttaessa koko siihen yhteisöön, joka nuorta ympäröi.
 3. Ideat. Innovatiivisuus. Pienikin idea voi kantaa pitkälle, eikä yksikään kysymys ole turha tai tyhmä. Palveluja suunniteltaessa luovuus ja innovatiivisuus luovat perustan koko toiminnalle. Sen lisäksi pitäisi muistaa kysyä nuorten ideoita, laajentaa tätä perheisiin, kouluyhteisöihin, harrastejoukkueisiin. Joskus aluksi ihan hulluimmalta kuulostanut idea nousee johtotähdeksi, jonka avulla voidaan saavuttaa merkittäviäkin tuloksia. Tässäkin pätee sama, jonka jo mainitsin: ennalta ehkäisevää työtä ei voi tehdä toimistolta käsin tietokoneella, vaan on jalkauduttava kohderyhmän pariin. Olla myös rohkea ja luottaa itseensä ja ideoihinsa. Mennä ”hiukan takki auki tuulta päin”, kuitenkin hallitusti ja asiantuntevasti, kuten opiskelijoitani usein ohjaan. Pienistä ideoista voi syntyä suuria ihmeitä.

Cecilia Forsmanilla on lupa auttaa: ”Muutoksen tavoite on tuoda palvelut intuitiivisesti lähemmäs perheitä”

Esittelemme SoteLeaks-blogissamme varsinaissuomalaisia, jotka ovat jo sisäistäneet hankkeemme Lupa auttaa! -asenteen: lupa auttamiseen on, sitä ei tarvitse keneltäkään pyydellä!

Kuka olet?

Cecilia Forsman.

Missä työskentelet?

Johtavana koulupsykologina ja oppilaan tuki- ja hyvinvointipalveluiden tulosaluepäällikkönä Sivistyspalveluissa, Naantalin kaupungissa.

Mottosi?

Kuuntele :)

Harrastuksesi?

Laajasti liikunta ja kuvataiteet.

Yhteystiedot?

cecilia.forsman@naantali.fi

Miten olet päätynyt nykyiseen työhösi?

Olen psykologian maisteri ja laillistettu psykologi. Olen aina ollut kiinnostunut myös organisaatioista ja niihin liittyvistä ilmiöistä niin yksilön kuin yhteisön tasolla. Olen työskennellyt aiemmin toisessa kunnassa, erikoissairaanhoidossa ja yliopistolla. Kaksi vuotta sitten hain ja tulin valituksi Naantaliin johtavaksi koulupsykologiksi.

Miten lapsi- ja perhepalvelujen ja oman työsi kehittäminen näkyvät työssäsi?

Olen mukana monessa. Sivistyspalvelut johtaa uuden lain mukaista kuntakohtaista oppilashuollon ohjausryhmää, jonka sihteeri olen. Sama taho vahvistettuna kolmannen sektorin toimijoilla toimii myös LAPE-muutosohjelman ohjausryhmänä, jonka sihteeri myös olen. Johtavana psykologina minulla on tiimi asiantuntijoita, joiden kanssa yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa muodostamme tukipalvelut, jotka ovat lähellä lasten ja perheiden arkea.

Kehittäminen ja Lupa Auttaa -hankkeen palvelulupaukset sopivat hyvin nykyiseen työhöni ja sen ulottuvuuksiin. Psykologille muutos on mahdollista niin kliinisesti kuin teoriatasolla. Psykologina koulussa ja kunnassa minun on mahdollista olla mukana ymmärtäen koulun arkea, perheiden kehitystä ja organisaation lainalaisuuksia. Tätä työtä ei tehdä yksin virastossa vaan aidosti yhteistyössä kaikkien kanssa

Jokaisessa asiakasprosessissa on muutosta, herkkänä ja räätälöitynä mikrotasolla – sama on mahdollista organisaatiotasolla, kun pidetään kiinni kohtaamisesta ja inhimillisyydestä.

Meillä on Naantalissa jaettu näkemys siitä mistä on kyse muutoksessa. Esimiehet ovat koko kaupungin tasolla vuoden aikana olleet tai ovat parhaillaan muutosjohtamisen koulutuksessa. Koulutus on räätälöity henkilöstöhallinnossa yhteistyössä toimialajohtajien kanssa. Yksi mielenkiintoisista sovelluksissa tässä on ollut coaching-keskustelut yli sektorirajojen.

Mainitse 3 asiaa, joita kehittäisit lapsi- ja perhepalveluissa?

 1. Coaching monella tasolla. Miten yhteistyössä onnistutaan?
 2. Mitä perheet ja lapset odottavat? Mihin tarpeisiin tiedämme vastaavamme?
 3. Muutoksen tavoite on tuoda palvelut intuitiivisesti lähemmäs perheitä; miten onnistuimme? (kysymys 2019)

 

Katja Rippsteinillä on lupa auttaa: ”Avoimia kohtaamisia”

Esittelemme SoteLeaks-blogissamme varsinaissuomalaisia, jotka ovat jo sisäistäneet hankkeemme Lupa auttaa! -asenteen: lupa auttamiseen on, sitä ei tarvitse keneltäkään pyydellä!

Kuka olen

Olen pitkän linjan järjestötyöntekijä ja järjestöagentti Katja Rippstein, sosionomi ja kasvatustieteen maisteri. Asun perheeni kanssa Mynämäellä, joka on aktiivinen kunta Varsinais-Suomen ytimessä. Meillä on slogan ”Nevermind New York when there’s Mynämäki” mikä kertoo paljon vaatimattoman kauniista asuinpaikasta. Ensimmäinen urani oli kehitysvammahuollossa ja niinä vuosina opin paljon, ennen kaikkea itsestäni. Järjestöön tulinkin vähän sattumalta ja se sitten vei mennessään. Järjestötoiminnan alkuvuosilta mukaan on tarttunut mm. innostus sukupolvitoimintaan ja muuhun yhteisölliseen tekemiseen.

Missä työskentelen?

Katja RippsteinTeen työtä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirissä järjestöpäällikkönä. MLL on kansalaisjärjestö, jonka tehtävä on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Kotipesä minulla on Perhetalo Heidekenillä, mutta työpaikkana maakunta. Työhöni kuuluu iso joukko MLL:n perustoimintoja ja niistä vastaamista: avoimet kohtaamispaikat, yhdistystoiminnan tuki, kuntayhteistyö, erilaiset hankkeet, nuorisotoiminta muun muassa. Meillä Varsinais-Suomessa on 68 paikallisyhdistystä – jokaisessa kunnassa ainakin yksi. Hankkeita on käynnissä mm. monikulttuuriseen lapsi- ja perhetoimintaan sekä varhaiskasvatuksen yhdyspintaan (Soppaa ja Sympatiaa) liittyen. Laajempia avoimia kohtaamispaikkoja meillä on Turussa (Marakatti), Raisiossa (Satelliitti), Laitilassa (Mukulavintti) ja Uudessakaupungissa (Ipana-Messi) – näissä on tarjolla vertaisryhmä- ja kerhotoimintaa moneen tarpeeseen yhteistyössä paikallisyhdistyksen, kunnan ja muiden toimijoiden kanssa.

MLL:n toimintaan Varsinais-Suomessa kuuluu lisäksi laaja tukihenkilötoiminta, jossa tulokulmia on useita: nuoret, pikkulapsiperheet, maahanmuuttajaäidit. Lastenhoitotoiminta on tuttua lähes jokaiselle. Tukioppilastoimintaa on joka kunnassa ja ehkäisevää päihdetyötä tehdään tässä rinnalla. Vanhempainiltoja teemme paljon ja viime vuosien suosikki on ollut mediakasvatus – nyt uutena tulokulmana seksuaalikasvatus mediakasvatuksessa. Nämä kulkevat tiiviisti käsi kädessä piirin perhetyön kanssa.

Mottoni

”Pysähtyminen vaatii usein enemmän kuin ohi kulkeminen”.

Harrastukseni

Vapaa-aika menee mukavasti erilaisessa vapaaehtoistoiminnassa sekä Marttojen että sukupolvityön ja seuratoiminnan parissa. Päähänpistona lähdetään parhaassa porukassa toteuttamaan erilaisia yhteisötempauksia. Olen pienimuotoisesti mukana edelleen kunnan luottamustehtävissä. Lisäksi avantouinti ja Happy Tree Collectionin kaulakorupuut täyttävät mukavasti vapaa-aikaa. Ja tietysti: ’Lukeminen kannattaa aina’.

Miten päädyin nykyiseen työhöni?

2000-luvun alussa MLL:n paikallisyhdistys haki projektivastaavaa ehkäisevän lastensuojelutyön hankkeeseen. Kaikki oli minulle uutta, mutta hain ja tulin valituksi työurani parhaimpaan oppikouluun. Tehtiin yhteistyötä kunnan ja kolmannen sektorin kanssa – pitkälti samalla ajatuksella kuin nyt Lape-kehittämistyössä. Sen jälkeen siirryin MLL:n Varsinais-Suomen piiriin töihin ja tehnyt työtä eri teemoilla: lastenhoitotoimintaa, vauvaperhetyötä, monikulttuurista lapsi- ja perhetoimintaa. Joka vuosi aina jotain uutta.

Lapsi- ja perhepalvelujen kehittäminen näkyy työssäni

Omassa työssäni saan aina olla mukana erilaisissa kehittämishankkeissa ja perustoiminnan kehittämisessä. Ajattelen, että kilpailussa pärjätäkseen ja kiinnostavana pysyäkseen järjestössä tulee koko ajan etsiä uusia tapoja kohdata perheitä ja tehdä kokeilevaa kehittämistyötä. Se on mahdollista kun organisaatio on kevyt ja kädet savessa. Minulla on työssäni tukena erinomainen tiimi ja saan tehdä työtä erilaisten asiastaan innostuneiden asiantuntijoiden kanssa päivittäin, erilaisissa kumppanuuksissa.

Yksi työni keskiössä oleva asia on avointen kohtaamispaikkojen kehittäminen niin, että ne ovat osa perhekeskuksen rakenteita. Kohtaamispaikat ovat meilläkin erilaisia esimerkiksi Satelliitti Raisiossa tai Mukulavintti Laitilassa tarjoavat laajasti universaalia tukea perheille. Avoin kohtaamispaikka voi olla myös paikallisyhdistyksen tuottama perhekahvila. Siihen yhdistyksille on tarjolla vapaaehtoistoiminnan ammatillista ohjausta: koulutusta, käynnistämistukea, vapaaehtoisten rekrytointiapua. Nämä ovat todellista lähipalvelua, esimerkiksi pelkästään Salossa toimii 11 eri perhekahvilaryhmää lähellä perhettä. Rakenteet tulee saada kuntoon niin, että nämä kaikki ovat uudessa palvelusysteemissä kiinni.

Toinen tulokulma voisi olla Soppaa ja sympatiaa -kehittämishanke (STEA), jossa liikutaan varhaiskasvatuksen ja soten yhdyspinnalla. Yksinkertaisuudessaan päiväkoti-ikäisten lasten perheille tarjotaan ilmainen päivällinen ja mukavaa yhdessäoloa sekä tekemistä. Toiminta toteutetaan kuudessa Turun alueen päiväkodeissa hoitopäivän jälkeen. Toimintaan ovat tervetulleita mukana olevien päiväkotien asiakasperheiden kaikki perheenjäsenet. Toiminta kehittyy kunkin alueen perheiden tarpeiden mukaan. Kun mallia on testattu, tarjotaan sitä muillekin käyttöön.

Kolmas kehittämisnäky voisi olla Järjestöagenttina toimiminen LSKL:n Perheet keskiöön -hankkeessa (STEA). Valtakunnallisen hankkeen päätavoite on että järjestöjen tarjoama toiminta, tuen ja palvelujen eri muodot kiinnittyvät perhekeskustoimintaan koko valtakunnan alueella. Meillä Varsinais-Suomessa toimitaan koko maakunnassa ja pilottialueena tulee olemaan Vakka-Suomi.

Mitkä kolme asiaa tahdon nostaa esiin?

 1. Lape-työhön saadaan uutta pontta kun saadaan järjestöt toimimaan osana alueellisten ja paikallisten perhekeskuksen rakenteita niin, että järjestöt osallistuvat toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen. Järjestöissä on valtavasti hyvinkin perehtynyttä asiantuntijuutta ja ammatillista työtä. Vapaaehtoistoiminta sellaineen on yksi tulevan hyte-kunnan avaintekijä kun kuntalaiset ovat itse aktiivisia. Sillä tuotetaan myös mittava määrä hyvinvointitoimintaa lähipalveluna perheille.
 2. Huomaa minut! Tässä Lape-kehittämistyössä lapsen osallisuus tulisi olla kehittämistyön keskiössä. Se on tunnetta yhteenkuulumisesta, turvallisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Lapset tarvitsevat yhteisön jäsenenä, esimerkiksi asiakkaana, aikuisen apua. Liian usein lapsi nähdään toiminnan kohteena, johon sijoittamalla kasvaa yhteiskunnalle hyödyllinen aikuinen. Helposti unohdetaan, että lapsi on tässä hetkessä riittävän kyvykäs ja arvokas kuntalainen. Lapsen osallisuus edellyttää aikuiselta lapsilähtöistä asennetta, aktiivista havainnointia, lasten aloitteisiin tarttumista, intensiivistä yhdessäoloa ja vuorovaikutusta lapsen kanssa. Tärkeintä on kohtaaminen, aikuisen aito halu kuunnella lasta.
 3. Kaiken avun ei tarvitse olla ammattiapua. Se vaatii ihan uudenlaista luottamusta eri toimijoiden välille. Avointen kohtaamispaikkojen hyvinvointipuntarissa kysytään perheiltä toimintaan osallistumisen koetuista vaikutuksista omaan ja/tai perheen hyvinvointiin. Kyselyä on toistettu ja vahva viesti on: vertaistuki kantaa. Yhden äidin sanoin: ”Pää jaksaa paljon paremmin, kun pääsee tänne, kun pääsee tänne juttelemaan muiden aikuisten kanssa ja lapset saa kavereita. On ollut kyl tosi tärkee, että ollaan saatu kavereita kumpikin. Että ollaan tota muualta muutettu, ei ollut tukiverkkoa, niin vaihtoehtoja mihin mennä päivisin ei ollut, kun ei ole sukulaisia ja kavereita.” Eipä siihen ole lisättävää.