Kirjoittajalta Outi Abrahamsson

Outi Abrahamsson on erityistason perhepsykoterapeutti, psykiatrinen erikoissairaanhoitaja ja Lupa auttaa! –hankeagentti (LASTA) - lainassa erikoissairaanhoidon Lasten ja nuorten klinikalta. Outilla on kokemusta perheiden kohtaamisesta kolmelta vuosikymmeneltä niin perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta kuin yksityisen ja kolmannen sektorinkin työtehtävistä. Outi on vahva osaaja ja joustava toimija työyhteisöjen rajapinnoilla, erityistason ja perustason palvelujen välimaastossa.

Maailman parhaat äiditkin tarvitsevat unta!

Elävästä elämästä saatua aitoa kokemusperäistä tietoa palvelujärjestelmien kehittämiseen. Tutkimusaineistona vanhempien kirjoittamat kokemukset kohtaamisesta. 

Köyhien lapsiperheiden vanhemmat eivät luota viranomaisiin – palvelut ja ihmisten tarpeet eivät kohtaa, selviää Diakin lehtorin Sanna-Liisa Liikasen lisensiaatintutkimuksesta Köyhät Ritarit. Huomiota olisi kiinnitettävä enemmän asiakkaan kohtaamiseen ja siihen, että tämän saama tuki olisi konkreettista ja oikea-aikaisesti annettua.

Epäluottamuksen takana on usein huonoja asiakaskokemuksia. Näin varmasti on, ja jokainen huono kohtaamisen kokemus vaatii useita hyviä kokemuksia, jotta luottamus voisi pikkuhiljaa palautua. Kohtaamisen taitoja ei liiemmin harjoitella terveydenhuollossa tai sosiaalihuollon palveluissakaan.

Kohtaamisen taito arvoksi asiakaslähtöisyyden rinnalle

Kiireen taakse on helppo sukeltaa. Kiire ei kuitenkaan kuulu sanastona yhdenkään palvelujärjestelmän arvoihin, vaan tehokkuus. Tehokkaampaa kuin kohtaamatta jättäminen voi ollakin kohtaaminen ja asiakkaan ohjautuminen oikea-aikaisesti oikeaan tarvitsemansa avun piiriin. Kohtaamisen taito voisikin olla yksi arvo vaikkapa asiakaslähtöisyyden sijaan tai rinnalle.

Aina ei kuitenkaan ole kysymys pelkästään siitä, että ammattilaisella ei olisi kykyä tai viitseliäisyyttä kohdata. Asiat, joita vanhempi tai perhe kantaa mukanaan voivat hankaloittaa kykyä tulla kohdatuksi ja autetuksi. Asiaa pohdiskellessani muistui mieleeni vauvaperhe muutaman vuoden takaa sairaalasta. (Tarinan yksityiskohtia muutettu yksityisyyden suojaamiseksi.)

Kohdatuksi tulemisen kokemus voi vaatia tilaa ja turvaa

Tapasin nuoren äidin ja hänen alle puolivuotiaan ensimmäisen lapsensa tutkimusjaksolla sairaalassa, johon neuvolasta oli lapsi ohjattu pulauttelun ja huonon nukkumisen vuoksi. Äidin kanssa keskustellessani tapani mukaisesti kysyin vauvan varhaisvaiheista sekä siitä miten äiti oli kokenut äidiksi tulemisen. Kysyin myös millaista apua äiti oli saanut ja miten hän oli sen kokenut. Äiti kertoi minulle, miten hän kokee syyllisyyttä siitä ettei ollut aiemmin neuvolasta pyytänyt apua, vaikka vauva oli valvottanut häntä itkuisuudellaan jo aivan syntymästä alkaen.

Äiti kertoi miten hän oli kolmikuukautisneuvolaan mennessään päättänyt, että sanoo terveydenhoitajalle olevansa aivan uupunut. Neuvolassa äiti oli kertonut vauvan heräilevän öisin ja pulauttelevan ruokaansa. Vauvan paino ei kuitenkaan ollut huolestuttava ja terveydenhoitaja lohdutti äitiä, että itkuisuus vähenee, kun vauva kasvaa. Sitten terveydenhoitaja oli ystävällisesti, mutta hieman leikillisesti sanonut: ”Mitens se äiti jakselee?”. Äiti kertoi vastanneensa nopeasti: ”Ihan hyvin.” Sitten äiti kertoi itkeneensä koko kotimatkan ja miettineensä miksei sanonut totuutta.

Äiti kertoi minulle omasta taustastaan, että oli kokenut oman äitinsä hylänneen hänet päihteiden käytön vuoksi ja äiti oli päättänyt, että jos hän joskus saa lapsen hänestä tulee maailman paras äiti. Äidillä ei ollut mitään sidettä omiin biologisiin sukulaisiinsa eikä muutakaan tukiverkostoa. Perheen isä oli matkatyössä viikot ja isän suku kaukana. Äidillä ei ollut ketään, joka olisi voinut tulla edes hetkeksi vauvan kanssa. Äidin uupumus oli valtava, mutta silti hän vastasi terveydenhoitajalle ”ihan hyvin”. Maailman paras äiti ratkesi itkuun vasta kotimatkalla.

Me emme voi aina tietää millainen taakka vanhemmalla on kannettavanaan hänet kohdatessamme. Riittävän sensitiivinen ja kuunteleva, turvallinen kohtaaminen voi kuitenkin antaa tilaa hellittää ja antautua autettavaksi ja mahdollistaa uuden luottamuksellisen kokemuksen syntymisen. Mitens se äiti jakselee? -kysymys oli sinällään tärkeä aloitus, mutta tämän äidin kohdalla kohdatuksi tulemisen kokemukseen olisi tarvittu vielä tilaa ja turvaa. Lupaa olla väsynyt ja tarvitseva…maailman parhaat äiditkin tarvitsevat unta.

Kohtaamisia

Kun sulkee toisen silmänsä, ei kuule kaikkea (sveitsiläinen sananlasku)

”Tonne” näyttää puolitoistavuotias pellavapää ja osoittaa määrätietoisesti sormi ojossa mäen harjalle. Matka on monen minisaappaan mittainen ja ylämäki märässä ruohikossa kurahousuiselle haastava.

Kaksi saappaan mittaa ja matkan pysäyttää muurahainen – kyykkyyn pitää mennä – jotta näkee selkeämmin – käsi ojentuu kohti ja muurahainen tulee heti tutummaksi. Värikylläinen kivi, kaarnainen keppi, tuulessa huojuva hiirenvirna ja polulle kopsahtanut käpy – kaikki ne vaativat lähemmän tutustumisen – pysähtymisen tärkeän asian äärelle. Kunnes tavoite taas muistuu mieleen – ”Tonne”- päästään monta kokemusta viisaampana.

Aikuiselle matkan taittaminen monttusaappaissa olisi vienyt vain muutaman harppauksen.

Mäen harjalla keikkuva SOTE-kyltti houkuttaa harppomaan. Määrätietoisuus ja näköalan suuntaaminen tiukasti tavoitteeseen auttaa harhaantumasta polulta, mutta monttusaappaan loikalla näköala kapeutuu. Pysähtymällä – näkee selkeämmin, laajemmin.

Kaikki matkat kävellään askelten varassa (kiinalainen sananlasku)

Maakunnallinen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma antaa palvelulupauksia – on Lupa auttaa!

Vallankumouksen ajatus lasten ja perheidenpalveluissa sisältää sanan VALTA.  Kenelle kumouksessa sitten valta siirtyy? Organisaatiolle, perheelle, yksittäiselle työntekijälle. Lupa auttaa! – koskettaa meitä kaikkia – meillä on valta päättää miten jaamme ammattitaitoamme ja kokemuksiamme, mutta myös miten arvostamme ja tuemme toista ammattilaista yhdessä vallankumoukselliseen perhepalveluiden uudistamiseen.

Reilun kolmenkymmenen vuoden saapasteluni aikana erilaisissa ammatillisissa verkostoissa olen luultavasti usein kiirehtinyt kohti omaa tai organisaationi päämäärää ja menettänyt monta tärkeää kokemusta ja kohtaamista. Oman ammattitaidon jakaminen on kuitenkin ollut helpompaa kuin toisen kokemuksen ja näkökulman vastaanottaminen. Pelkkä vastaanottaminenkaan ei riitä vaan tarvitaan joustavuutta yhdessä tarkasteluun ja erityisesti kykyä nähdä perheen osallisuus tarkastelussa.

Meillä kaikilla on mahdollisuus pysähtyä – tarkastelemaan ja keräämään yhteen osaamistamme ja kokemuksiamme. Erikokoisten ja eri lailla askeltavien saappaiden varassa mahdollisuudet löytää tälle lapselle, tässä perheessä, tällä hetkellä, juuri hänen tarvitsemansa palvelut, paranevat huomattavasti.

Mäen harjalle nouseminen onkin loppujen lopuksi pysähtymistä – Matkahan ei tapa, vaan vauhti.