Kirjoittajalta paivittaja

Tekoälystä lisää motivaatiota vanhemmuuteen

Linkin takaa löytyvässä erinomaisessa artikkelissa Suunnon suunnittelujohtaja Kimmo Pernu pohtii älyteknologian mahdollisuuksia urheilusuoritusten tukena. Nykyaikaiset urheilukellot mittaavat tarkasti sykkeen, matkan ja ajan kaltaisia perusasioita, jotka voi ladata pilvessä toimivaan harjoituspäiväkirjaan ja selata vaikkapa matkapuhelimella. Kimmo Pernu kuitenkin sanoo, että urheiluun ja liikuntaan liittyvän teknologian kehityksessä tämä on vasta alkua.

Nämä tulevaisuuden visiot saivat näin juhannuksen alla agentin mielikuvituksen laukkaamaan normaaliakin vilkkaammin. Voisiko Pernua villisti mukaillen ajatuksia soveltaa myös vanhemmuuden tukemiseen? Liian vakavissaan agentin tekstiä ei kannata lukea, vaan ennemminkin ottaa se visionaarisena haasteena esimerkiksi tulevaisuuden vanhemmuuden pakkauksen kehittelyyn.

”Vanhemmuuden tekoja mittaavat liikeanturit ja tietoa analysoivat sovellukset kehittyvät huimaa vauhtia. Niiden avulla voisimme saada entistä enemmän tietoa myös vanhemmuuden laadusta”, Luoto pohtii.

Sensoreilla voitaisiin jatkossa tarkkailla esimerkiksi vuorovaikutusta. Älykäs järjestelmä varoittaisi vääränlaisesta asennoitumisesta, mikä auttaisi ehkäisemään vuorovaikutuspulmia ja pahimmillaan häiritsemästä kiintymyssuhteen rakentumista. Täydellisyyteen pyrkivien vanhempien ohella älykkäästä teknologiasta voisivat Luodon mukaan hyötyä myös ihan tavalliset vanhemmat, jotka haluavat vielä entistä paremmin huolehtia lapsistaan.

Vuorovaikutus-, yhteisleikki-, lukutuokio- ja hellittelysuoritusten lisäksi sovelluksiin voitaisiin yhdistää muutakin tietoa esimerkiksi unen laadusta tai painon kehityksestä. Jatkossa kokonaisuuteen voitaisiin liittää myös tietoa vaikkapa päivittäisten aterioiden ravintosisällöstä. Lisäpalveluna sovellutuksiin voisi halutessaan hankkia ”vanhemmuuden personal trainer -palvelun”, jossa ulkopuolinen tiimi tarpeen mukaan tukee ja coachaa vanhempaa kasvatuksen ristiaallokossa. Vanhemmat voivat sovellusten kautta myös muodostaa virtuaalisia vertaisryhmiä ja jakaa esimerkiksi ”vanhemmuuden 10 000 päivittäistä tavoiteaskelta”- ja ”Kuinka monella EI:llä tänään selvisin”-pelisovelluksissa saamiaan pisteitä.

”Analysoitu tieto auttaa kiireistä ihmistä pitämään vanhemmuutensa tasapainossa ja kiinnittämään huomiota esimerkiksi vanhemmuuden aiheuttamaan stressiin”, päättää Luoto pohdintansa.

https://studio.kauppalehti.fi/dna-business/tekoalysta-lisaa-motivaatiota-lenkkipolulle

Hauskaa juhannusta toivotellen,

Hankeagentti Luoto, Sami Luoto

 

Minne menet neuvola?

Neuvolatoiminta alkoi vuonna 1922, jolloin nuori lastenlääkäri Arvo Ylppö perusti ensimmäisen lastenneuvolan Helsinkiin. Vaatimattomasta kellarivastaanotosta kansalliseksi palvelujärjestelmäksi kasvanut neuvola on vuosisadassa käynyt läpi mittavan kehityskulun.

Toiminta on ankkuroitu ennakoivaan ja ehkäisevään työhön, painottaen moniammatillisuutta sekä perheiden tuen tarpeiden varhaista tunnistamista ja yksilöllisen tuen järjestämistä. Erityistä huomiota on kiinnitetty vanhemmuuden voimavarojen vahvistamiseen sekä isien kohtaamiseen neuvolan tasavertaisina asiakkaina. Neuvolasta on tullut koko perheen palvelu.

Valtaosa suomalaislapsista voi hyvin ja elää turvattua elämää perheessä, jossa aikuisiän hyvinvoinnille rakentuu vahva perusta raskausajasta alkaen. Kuitenkin niiden perheiden osuus, joiden arkea varjostavat monitahoiset psykososiaaliset ongelmat, kasvaa huolestuttavan nopeasti.

Karttuva tutkimusnäyttö osoittaa, että riskit kasautuvat usein samoihin perheisiin, ja heikentävät terveen elämän edellytyksiä jopa yli sukupolvien.

Neuvola on väestötasolla kattava lapsiperheiden palvelu; arvioiden mukaan yli 99,5 prosenttia suomalaisista perheistä asioi äitiys- ja lastenneuvoloissa. Siksi neuvolajärjestelmä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden vaikuttaa lasten tulevaisuuteen vanhempien kautta jo varhain, mutta se ei onnistu tässä tehtävässä yksin. Tarvitaan moniammatillista palveluverkostoa, jonka osaaminen on joustavasti valjastettavissa perheen avuksi.

Hallituksen lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) tavoitteena olevassa perhekeskusmallissa lapsiperheiden palvelut kootaan yhteen asiakaslähtöiseksi, moniammatilliseksi kokonaisuudeksi. Neuvola muodostaisi luontevasti perhekeskuksen ytimen, tuomalla käytännössä kaikki lasta odottavat ja alle kouluikäisten lasten perheet palvelujen piiriin.

Millainen tulevaisuuden neuvolan pitäisi olla, jotta se palvelisi perheitä parhaiten?

Pia Suvivuo ja Miia Tuominen

 

Teksti julkaistu Turun Sanomien Alio-kirjoituksena 19.6.2017.

Pia Suvivuo on terveystieteiden tohtori, hankepäällikkö (Lupa auttaa -hanke). Miia Tuominen on filosofian tohtori, opettaja, Turun ammattikorkeakoulu.