Erityis- ja vaativien palvelujen organisoinnille on selkeä suunnitelma

 • 0%

Tapahtunut kesä–lokakuussa 2018

 • Täsmennetty OT-keskuksen rakennetta ja toimintoja.
 • Hahmoteltu lasten kaltoinkohtelun ehkäisyn työsuunnitelma.LASTA-toimintamallia kehitetty edelleen. Yhteistyö Länsirannikon ja valtakunnallisen kehittämisen kanssa.
 • Tehty suunnitelmaa monimuotoisuuden osaamistiimiksi.
 • Sovittu, että vaativien vammaispalvelujen mallintamisesta vastaa Pohjanmaa.
 • Länsirannikon OT-malli lähes valmis.
 • Osallistuttu maakunnalliseen TKI-suunnitteluun ja tuotu OT-keskusasiaa maakunnan TKI-suunnitelmaan.
 • Yhdistelmäyksikön pilottihakemus toimitettu STM:öön erillisrahoitushakua varten.
 • Esitelty ja pyydetty kommentteja lastensuojelun huippuyksikön suunnitelmaan. Kontaktoitu  länsirannikon yhteistyöalueen toimijoita ja päättäjiä.
 • Case manager -toiminnan asiakasprosessia ja selainpohjaista arviointityökalua on kehitetty pilottivaiheeseen, kehittämiseen on osallistettu kokemusasiantuntijoita, tehty viestintäsuunnitelma ja selvitetty dokumentointikäytännöt.

Tapahtunut tammi–toukokuussa 2018

 • Länsirannikon (Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan maakunnat) OT-keskuksen rakenne ja toimintamallit on määritelty.
 • OT-keskuksen ja maakunnan erityisasiantuntijapalvelujen jalkautuminen ja konsultaatio vaativissa asiakkuuksissa on mallinnettu.
 • Vaativan sijaishuollon ja psykiatrian yhdistelmäyksikkö on mallinnettu.
 • Aloitettu vaativiin asiakkuuksiin kohdistuvan case manager -toimintamallin kehittäminen.
 • On käynnistetty yhteistyö Länsirannikon OT-keskuksen ja VIP-verkoston (OKM:n käynnistämä VIP- ohjaus- ja palveluverkostotyöskentely, vaativan erityisen tuen kehittäminen esi- ja perusopetuksessa) välillä.
 • Lasta-malli toimii maakunnallisesti, toimintaa kehitetään ja koulutetaan edelleen.

Tapahtunut marras-joulukuussa 2017

 • Perheoikeudellinen yksikkö -päätös tehty ja suunnittelu käynnistetty.
 • Osaamis- ja tukikeskus (OT) -pohjapaperiluonnos on tehty ja sitä on kommentoitu.
 • Kansallinen työrukkanen on aloittanut toimintansa.
 • Nuorten rangaistusseuraamusten, sosiaalityön ja palveluohjausmallin kehittäminen käynnistetty.
 • Maakunnallisen sijaishuollon palvelujärjestelmän suunnittelu on käynnistetty.
 • Lastensuojelun sijaishuollon ja avohuollon palvelujen hankintamenettelyn uudistaminen on käynnistetty.
 • LASTA-mallin maakunnallinen lastensuojelun ja perusterveydenhuollon kouluttaminen etenee suunnitellusti.
 • LASTA -sähköisen lomakkeen suunnittelu etenee.

Tapahtunut touko-lokakuu 2017

 • LASTA-toimintamallin maakunnallinen levittäminen toteutunut: kaikkien kuntien alueella poliisin sekä lastensuojelun ja perusterveydenhuollon yhteyshenkilöillä tietoa LASTA-toimintamallin periaatteista. Perusterveydenhuollon yhteyshenkilöt koulutettu koko maakunnassa.
 • Alueelliset lastensuojelun LASTA-toimintamallin koulutukset aloitettu. Pidetty jo 8 eli Raisio, Kaarina, Lieto, Sauvo, Naantali, Akseli-kunnat, Salo ja Somero toteutuneet. Tulossa vielä 4 eli Loimaan alue 15.12. sekä Turku, Turunmaa ja Vakka-Suomi keväällä-2018.
 • LASTA-mallin johtoryhmä kokoontunut 11.5. ja 19.10. ja toimintamallin sisällöllinen kehittäminen jatkuu.
 • Sähköisen taustakartoituslomakkeen laatiminen alkanut työryhmän kokoamisella.