Lastensuojelu arvioi ja toimii näyttöön perustuen

 • 0%

Tapahtunut kesä–lokakuussa 2018

 • Lastensuojelun huippuyksikön kehittämiseksi on luotu suunnitelma ja palkattu koordinaattori.
 • Systeemisen toimintamallin koulutukset toteutuneet tai aikataulutettu seuraavissa kunnissa/kuntayhtymässä: Loimaa, Raisio, Salo, Perusturvakuntayhtymä Akseli, Turku (7+7 tiimiä), Uusikaupunki, Vehmaa, Kustavi, Lieto, Naantali, Kaarina, Parainen, Kemiönsaari, Loimaa, viimeisenä Paimio, Sauvo ja Oripää.
 • Lastensuojelun ja lapsiperhesosiaalityön kehittäminen työryhmän kanssa etenee.
 • Varsinais-Suomen ja Satakunnan yhteiskehittämisenä on pidetty kehittämistapaamisia lastensuojelun perhehoidon palvelutuottajien, -kehittäjien ja hankkijoiden verkoston kanssa.
 • Raision perhepalveluiden ja Varsinais-Suomen lastensuojelu ky:n kanssa suunniteltu perhetyön pilotti alueellisen yhdistelmämallin kehittämiseksi. Pilotissa kehitetään alueellinen toimintamalli, arviointi- ja tutkimusprosessit avo- ja laitosympäristössä mallinnetaan perheenyhdistämisprosessi. Pilotissa sovelletaan systeemistä toimintamallia.
 • Nuorten rikosseuraamuksen aikainen intensiivinen ja monitoimijainen tuki ja sen edellyttämät toimintatapojen selvittäminen on käynnistetty heinäkuussa ja kokemusasiantuntijahaastattelut on toteutettu kesä-elokuun aikana. Työryhmä on laatinut esityksen palveluiden järjestämisestä maakunnassa.
 • Sijaishuollon rakenteiden, palveluiden ja prosessien kehittämisen osana kehitetään jälkihuollon maakunnallinen malli. Jälkihuollon sisältöjen kehittäminen on toteutunut ja jälkihuoltoseminaari on pidetty. Jälkihuollon suhdeperustainen ohjaustyön malli on tuotettu.
 • Lastensuojelun kuormittavuuden ja erityisiin haasteisiin vastataan kehittämispaketilla, johon sisältyy lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden mentorointia ja esimiesten valmennusta. Mentorointi- ja valmennuspalvelu on käynnistynyt.
 • Lastensuojelun katsastus ja sijaishuollon arviointiprosessin pilotointi ja arviointi, maakunnallisen mallin luominen, laadun ja vaikuttavuuden arviointi ja mallintaminen on toteutunut. Pilotointi toteutunut: Naantali, Raisio, Turku, Parainen ja Uusikaupunki (Katrin palvelukoti Oy).
 • SHQS-laatukriteeristön menetelmäkoulutus on käynnistetty lastensuojelun laadun kehittämiseksi.
 • Suunniteltu ja valmisteltu lastensuojelun vaikuttavuuden arviointikoulutus.
 • Valmisteltu lastensuojelun sijaishuollon palvelujen hankinnan uudistaminen innovatiiviseksi neuvotteluhankintamenettelyksi.
 • Valmisteltu lastensuojelun sijaishuollon jälkihuollon palvelutuotannon allianssimallia.
 • Laadittu lastensuojelustrategialuonnos.
 • Mallinnettu osallisuus ja kokemusasiantuntijuus maakunnalliseksi toiminnaksi.
 • Sijaishuollon tablettikokeilu on käynnissä Salossa, Naantalissa ja Turussa.
 • Järjestöjen, kuntien ja yritysten yhteistyö käynnistetty uuden hankintamenettelyn kehittämiseksi ja koottu asiantuntijoiden ja palveluntuottajien verkosto.
 • Lastensuojelun ammattilaisille tuotekehittämisen erikoisammattitutkintoon johtava koulutus käynnistyi syyskuussa 2018.

tammi–toukokuussa 2018

 • Maakunnallisesti koulutettu 3 pilottitiimin lisäksi  6 tiimiä systeemiseen lastensuojelumalliin.
 • Lastensuojelun sosiaalityön,  perhetyön ja sijaishuollon katsastukset toteutettu.
 • Sosiaalityöntekijöiden mentorointitoiminta aloitettu.
 • Monitoimijaisen arvioinnin kehittäminen on käynnissä.
 • Lastensuojelun seutukunnallisen yhteistyön kehittäminen aloitettu.
 • Lastensuojelun yhteistoimintaverkostot ja toimintamallin pilotit on käynnistetty.
 • Lastensuojelun huippuyksikön valmistelu on aloitettu.
 • Korkeakouluyhteistyö aloitettu.
 • Lastensuojelun sijaishuollon hoito- ja kasvatussuunnitelman mallin ja prosessin kehittäminen.
 • Jälkihuollon suhdeperustaisen ohjausprosessin mallin kehittäminen.
 • Jälkihuollon sisältöjen kehittäminen, arjen hallinta.

Tapahtunut marras–joulukuussa 2017

 • Systeemiseen lastensuojelun pilottitiimit (Raisio, Salo, Turku) koulutettu.
 • Systeemiseen malliin orientoivaa koulutusta on toteutettu 8 eri kunnassa.
 • Varsinais-Suomen perheterapeutit koottu verkostoon systeemisen mallin jalkauttamisen tueksi.
 • Perhetyön kehittäminen aloitettu Raisiossa ja Uudessakaupungissa.
 • Monitoimijaisen arvioinnin kehittäminen aloitettu.
 • Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kouluttaminen.
 • Lastensuojelun sijaishuollon palvelun laadun itsearviointi, arviointimallin kehittäminen, asiantuntijaverkoston kokoaminen, pilottien käynnistäminen.
 • Naantalissa aloitettu lastensuojelun, sosiaalityön ja perhetyön katsastus (itsearviointi ja ulkoinen arviointi).
 • Lastensuojelun 1000 tekoa -talkoot käynnistetty.

Tapahtunut touko–lokakuu 2017

 • Systeemiseen malliin koulutettu maakunnasta 2 sosiaalityöntekijää ja 2 perheterapeuttia
 • Systeemisen mallin käyttöönotto etenee sosiaalityössä Turussa, Raisiossa ja Salossa
 • Lastensuojelun yhteiskehittämispäivä maakunnan toimijoille syyskuussa