Muutetaan palveluasennetta: on lupa auttaa!

 • 0%

Tapahtunut tammi–toukokuussa 2018

 • Palveluasenteen Boot Camp vol 3 ja 4 pidetty.
 • Videoita julkaistu YouTube-kanavalla 26 kpl, niistä lupaauttaa.fi sivulla 20.
 • Salaisia agentteja 268, uusien värväys päättyi tammikuussa.
 • Kunnissa herännyt keskustelua jossa ajatukset muutoksesta tulleet esiin.
 • LAPE-puheenjohtajia tavattu kolme kertaa.
 • Systeemisen työotteen alueelliset työpajat ohjaavat muutoskeskustelua sekä tukevat yhdyspintojen yhteisen lapsikeskeisen ymmärryksen löytymistä. Systeemisen mallin tilaisuuksia järjestetty eri puolilla maakuntaa 23 kertaa, näihin on osallistunut jo yhteensä n. 1000 ammattilaista.
 • Erilaisia työryhmiä perustettu ja tavattu mm. perhekeskustyöryhmä, perheneuvolaverkosto, perhekeskustoiminnan strategiatyöryhmä, kuntien perhekeskusverkostot.
 • Yli tuhat seuraajaa Facebooksivulla, 456 seuraajaa Twitterissä, twiittejä 542, joita näytetty yhteensä 182 000 kertaa.
 • Kokemusasiantuntijat ovat olleet osallisena kehittämistehtävissä.
 • Useat kunnat halukkaita kysymään asiakasnäkökulmaa palveluista ja niiden kehittämisestä. Hankkeen tekemissä asiakaskyselyissä lähes 1000 vastausta.
 • Systeemisen työotteen monialainen yhteistyö “Yksi lapsi, yhteinen suunnitelma” -alueelliset koulutukset toteutettu koko maakunnan alueella.

Tapahtunut marras-joulukuussa 2017

 • Kahdeksan ihmevideota julkaistu.
 • Salaisia agentteja 145.
 • Kaksi kahdeksasta palveluasenteen Boot Campeista toteutettu yhdessä KomPAssi-hankkeen kanssa.
 • Perustettu digiverkosto Varsinais-Suomen sähköisten palvelujen kehittämisen tueksi.
 • “Hei mul ois yks juttu” -koulutuksia järjestetty Loimaalla, Oripäässä, Aurassa, Pöytyällä, Marttilassa ja Koski TL:ssä.
 • Raision ja Naantalin sivistys- ja sote-lautakunnat koottu yhteiseen neuvotteluun.
 • Julkaistu joulukalenteri.
 • Kuntien LAPE-johtajat tavattu ja heille luotu työkalupakki.
 • Maakunnallisen LAPE-verkostopäivän suunnittelu on käynnistetty.

Tapahtunut touko-lokakuussa 2017

 • 7-osainen Palveluasenteen Boot Camp alkoi 20.10. ja jatkuu keväälle 2018
 • Hankkeen salaisia agentteja värvätty 111.
 • lupaauttaa.fi-sivuston SoteLeaks-blogissa aloitettu sarja, jossa varsinaissuomalaisia, jotka ovat jo sisäistäneet hankkeemme Lupa auttaa! -asenteen: lupa auttamiseen on, sitä ei tarvitse keneltäkään pyydellä!
 • lupaauttaa.fi-sivustolla julkaistu kaksi ihmevideota: jalkautuvat lastenlääkärit ja Perhepalvelut Go!
 • Lupa auttaa! -kanavat aktiivisessa käytössä: netissä 5000 kävijää ja 9600 istuntoa, Facebookissa 392 tykkääjää, 140 päivitystä ja yli 140 000 näyttökertaa, Twitterissä 152 seuraajaa ja 216 twiittiä, uutiskirjeellä 324 tilaajaa
 • ”Hei mul ois yks juttu” -koulutuspäivät väkivallan kohtaamisesta oppilashuolon, varhaiskasvatuksen, nuorisotoimen, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon ammattilaisille yhteistyössä poliisin, lasten- ja nuorten oikeuspsykiatrian sekä Turun ensi ja turvakodin kanssa. Koulutukset pidetty: Raisio, Kaarina, Lieto, Sauvo, Naantali, Akseli-kunnat, Salo, Somero ja Paimio.