Muutetaan palveluasennetta: on lupa auttaa!

 • 0%

Tapahtunut kesä–lokakuu 2018

 • Lapsi- ja perhepalvelut N-Y-T -lehti julkaistu ja postitettu 44 000 lapsiperhetalouteen Varsinais-Suomessa, johtaville viranhaltijoille, maakunnallisille poliitikoille ja Suomen hallitukselle.
 • Blogikirjoituksia ja erilaisia henkilöesittelyjä (Minulla on lupa auttaa, kuukauden nappisuoritus) julkaistu 67 kpl.
 • Tapahtumailmoituksia ja uutisia julkaistu 149 kpl, uutiskirjeitä 18 kpl.
 • Sosiaalinen media:
  • Twitter 608 seuraajaa
  • Facebook 1100 seuraajaa
  • YouTube -näyttökertoja 7 492.
 • Järjestetty skidiagenttikampanja Twitterissä ja sarjakuvakisa lasten osallisuuden vahvistamiseksi.
 • Ihmevideoita julkaistu 27 kpl.
 • Restoratiivinen sovittelu, Sisukas, Avartti, Lapset puheeksi ja muutosjohtaminen ovat kokonaisuuden kehittämisen kärkisisältöjä toimintakulttuurin muutoksen eteenpäin viemisessä.
 • Osallistuminen kansallisen opiskeluhuoltoryhmän mallin suunnitteluun/työskentelyyn sekä VIP-verkoston käynnistämisen foorumiin ovat toteutuneet.
 • Yhteistyö VIP-verkoston osalta jatkuu aktiivisesti ja yhteisiä foorumeja toteutetaan syksyn 2018 aikana useita.
 • Lapsiystävällinen maakunta ja lapsiystävällinen kunta -videot on toteutettu UNICEF -yhteistyönä.

Tapahtunut tammi–toukokuussa 2018

 • Palveluasenteen Boot Camp vol 3 ja 4 pidetty.
 • Videoita julkaistu YouTube-kanavalla 26 kpl, niistä lupaauttaa.fi sivulla 20.
 • Salaisia agentteja 268, uusien värväys päättyi tammikuussa.
 • Kunnissa herännyt keskustelua jossa ajatukset muutoksesta tulleet esiin.
 • LAPE-puheenjohtajia tavattu kolme kertaa.
 • Systeemisen työotteen alueelliset työpajat ohjaavat muutoskeskustelua sekä tukevat yhdyspintojen yhteisen lapsikeskeisen ymmärryksen löytymistä. Systeemisen mallin tilaisuuksia järjestetty eri puolilla maakuntaa 23 kertaa, näihin on osallistunut jo yhteensä n. 1000 ammattilaista.
 • Erilaisia työryhmiä perustettu ja tavattu mm. perhekeskustyöryhmä, perheneuvolaverkosto, perhekeskustoiminnan strategiatyöryhmä, kuntien perhekeskusverkostot.
 • Yli tuhat seuraajaa Facebooksivulla, 456 seuraajaa Twitterissä, twiittejä 542, joita näytetty yhteensä 182 000 kertaa.
 • Kokemusasiantuntijat ovat olleet osallisena kehittämistehtävissä.
 • Useat kunnat halukkaita kysymään asiakasnäkökulmaa palveluista ja niiden kehittämisestä. Hankkeen tekemissä asiakaskyselyissä lähes 1000 vastausta.
 • Systeemisen työotteen monialainen yhteistyö “Yksi lapsi, yhteinen suunnitelma” -alueelliset koulutukset toteutettu koko maakunnan alueella.

Tapahtunut marras-joulukuussa 2017

 • Kahdeksan ihmevideota julkaistu.
 • Salaisia agentteja 145.
 • Kaksi kahdeksasta palveluasenteen Boot Campeista toteutettu yhdessä KomPAssi-hankkeen kanssa.
 • Perustettu digiverkosto Varsinais-Suomen sähköisten palvelujen kehittämisen tueksi.
 • “Hei mul ois yks juttu” -koulutuksia järjestetty Loimaalla, Oripäässä, Aurassa, Pöytyällä, Marttilassa ja Koski TL:ssä.
 • Raision ja Naantalin sivistys- ja sote-lautakunnat koottu yhteiseen neuvotteluun.
 • Julkaistu joulukalenteri.
 • Kuntien LAPE-johtajat tavattu ja heille luotu työkalupakki.
 • Maakunnallisen LAPE-verkostopäivän suunnittelu on käynnistetty.