Päiväkodeista ja kouluista saa myös apua

 • 0%

Tapahtunut marras-joulukuussa 2017

 • Löytöhetket ovat toteutuneet 100%:sti.
 • Varhaiskasvatusfoorumi on toteutunut (21 kunnasta osanotto, n. 50 henkeä).
 • Osana Varhaiskasvatuksen Partituuria on koottu ja käynnistetty työryhmä mallintamaan varhaiskasvatuksen perhetyötä.
 • Päiväkoti ja koulu hyvinvointiympäristönä -kokonaisuus on käynnistynyt ja mukaan on valittu pilottikuntia Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta sekä koottu asiantuntijaverkjosto.
 • TSO:n sivistysjohtajatapaaminen toteutunut, tapaamiset jatkuvat ja laajenevat koko maakuntaa kattaviksi.
 • Valtakunnallinen opiskeluhuoltotyöryhmä alkaa vuoden 2018 alussa.
 • Lapset puheeksi ja Unicefin Lapsiystävällinen maakunta -verkkokoulutusten toteutumisesta on tehty päätös ja työskentely käynnistetty kokoamalla työryhmä.
 • Systeemisen malliin orientoivia koulutuksia järjestetty varhaiskasvatuksen ja opetustoimen työntekijöille.
 • Väkivallan kohtaamiseen valmentavia koulutuksia järjestetty varhaiskasvatuksen ja oppilashuollon ammattilaisille.

Tapahtunut touko-lokakuu 2017

 • Jokaisen kunnan varhaiskasvatusjohtaja on ottanut vastaan heille tarjotun Lupa auttaa! -löytöhetken, jonka yhtenä tavoitteena on sitouttaa varhaiskasvatus mukaan muutosohjelmaan ja sen tavoitteisiin. Löytöhetkistä on toteutettu 22 ja 5 on jo kalentereissa.
 • Valmisteilla 28.11. pidettävä Varhaiskasvatusfoorumi, jossa kootaan yhteen Löytöhetkien löydöt ja sovitaan yhteisestä jatkotyöskentelystä.
 • Perhetyön jalkauttamiseksi on laadittu Varhaiskasvatuksen perhetyön partituuri -palvelu, jonka ensimmäinen asiakas on Laitila.
 • Varhaiskasvatuksen perhetyön mallintamisen tueksi on koottu laajemmin perhetyötä mallintava työryhmä, joka kokoontui ensimmäisen kerran 21.11.
 • Päiväkoti ja koulu hyvinvointiympäristönä -hanke on käynnistynyt yhteistyössä Satakunnan LAPE-hankkeen kanssa. Kunnista mukana Paimio, Salo, Uusikaupunki ja Turku.
 • Suunnittelun alla Sivistysfoorumi tammikuulle 2018.