Perhekeskustoimintamalli otetaan käyttöön

 • 0%

Lasten ja lapsiperheiden palvelut Varsinais-Suomen kartalla

Voit avata sivuvalikon vasemman yläkulman kuvakkeesta ja valita siitä merkinnät kohde kerrallaan. Avaa kartta koko sivun kokoiseksi klikkaamalla oikean yläkulman kuvaketta.

Tapahtunut tammi–toukokuussa 2018

 • Perhekeskustoimintamalli on luotu.
 • Perhekeskuskehittämistyötä tehdään aktiivisesti 25 kunnassa.
 • Vakka-Suomen pilotti on käynnistynyt.
 • Tiivis yhteistyökumppanuus Kelan kanssa.
 • Kauppakeskuspilotteja käynnissä Skanssi/Turku, Linjuri/Salo, Mylly/Raisio mm. jalkautuvia perhepalveluja, avoimia kohtaamispaikkoja.
 • Eroauttamisen toimintamalli on tehty ja kehittämistyötä laajennettu koko Varsinais-Suomen alueelle. Verkostoja aiheen ympärille on koottu. Koulutusta on järjestetty.
 • Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöhön koulutettu 119 Luotsia 6 kunnassa.
 • Perhekeskustoiminnan Strategiatyöryhmän työskentely.
 • Kasvatus- ja perheneuvonnan ydinryhmän ja verkoston työskentelyä.
 • Neuvola-CHAT toiminnan valmistelut on tehty.
 • Järjestöyhteistyö on tiivistynyt avoimen kohtaamispaikkatoiminnan ympärillä. Avoimen kohtaamispaikkatoiminnan toimintaperiaatteet ovat valmistuneet.
 • Lapsiperheiden palveluista on tehty karttasovellus.
 • Sähköisen perhekeskuksen kehittämistyö jatkuu.
 • Tehtiin kysely maahanmuuttajille heidän toiveistaan perhekeskuskehittämisessä. Lapsiperheiden kotoutumisen ympärille on tehty suunnitelmia ja sovittu pilotteja.

Tapahtunut marras–joulukuussa 2017

 • Perhekeskustoimintamallin valmistelu käynnissä.
 • Perhekeskustoiminnan kehittämispaketti luotu ja tarjottu kunnille.
 • Kuntakartoitus tehty kuntakyselyn pohjalta. 14 kunnassa aloitettu perhekeskustoiminnan kehittämistyö yhdessä paikallisen perhekeskustyöryhmän kanssa.
 • Vakka-Suomen pilotin käynnistämiseen liittyvät neuvottelut käyty.
 • Kela- yhteistyöstä sovittu Varsinais-Suomen alueella.
 • Skanssin kauppakeskus yhteistyö osana perhekeskustoimintamallia.
 • Yhdyspintatyöskentelyn konkreettiset toimenpiteet.
 • Käynnistetty maahanmuuttajatoiminnan verkosto ja toimintasuunnitelma tehty.
 • Eroauttamisen toimintamallin luonnos Vakka-Suomeen tehty.
 • Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön suunnitelma (Raisio, Rusko Kaarina, Lieto, Paimio, Sauvo).
 • Perheneuvoloiden johtajien ja yhdyshenkilöiden verkosto koottu ja tapaaminen pidetty.
 • Sähköisen perhekeskuksen alustava rakennemalli on luotu.

Tapahtunut touko–lokakuussa 2017 

 • Perhekeskusmallin kehittämistyön työsuunnitelma valmis.
 • Perhekeskustyöryhmä käynnistetty ja kokoontuu vuoden 2017 aikana tavoitteellisesti kahdeksan kertaa.
 • Perhekeskusfoorumeita pidetty jo kaksi  ja ovat onnistuneet tavoittamaan laajasti maakunnallisesti eri toimijoita.