Kaikki uutiset

”Ihan hähmästä hommaa” vai horisontaalista kehitystä keskustelun kautta? Johtamisen käytännön haasteet lasten, nuorten ja perheiden palveluissa

”Ihan hähmästä hommaa” vai horisontaalista kehitystä keskustelun kautta? Johtamisen käytännön haasteet lasten, nuorten ja perheiden palveluissa

Miksi lasten, nuorten ja perheiden palveluiden johtaminen on niin vaikeaa? Miksi siinä ei tunnuta onnistuvan? Ongelmat tunnistetaan kyllä, mutta mistä löytyvät ratkaisut? Keskustelua palveluiden uudenlaisesta johtamisesta käytiin Varsinais-Suomen LAPE-akatemian tilaisuudessa …

Lue lisää
Varsinais-Suomen LAPE-akatemia 17.5. Turussa

Varsinais-Suomen LAPE-akatemia 17.5. Turussa

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin johtamisen alueelliset valmennukset käynnistyvät koko maassa toukokuun aikana. LAPE-akatemiaksi nimetyn moniportaisen valmennusprosessin tavoitteena on uudenlainen, hallinnonalarajat ylittävä verkostomainen johtaminen, joka mahdollistaa lapsen, nuoren ja perheen …

Lue lisää
LAPE-akatemia kokoaa sivistystoimen- ja soten johtajat sopimaan lapsi- ja perhepalveluiden kokonaisuudesta   

LAPE-akatemia kokoaa sivistystoimen- ja soten johtajat sopimaan lapsi- ja perhepalveluiden kokonaisuudesta  

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vaikuttava johtaminen vaatii eri toimijoiden yhteistyötä. Maaliskuussa starttaava LAPE-akatemia kokoaa kunkin maakunnan, kuntien sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen johdon sekä järjestöjen ja seurakuntien edustajat yhteiseen oppimisprosessiin.  Lopputuloksena …

Lue lisää
Kuunteleminen on palveluohjaajan tärkein tehtävä ja taito

Kuunteleminen on palveluohjaajan tärkein tehtävä ja taito

Erityistä tukea tarvitsevilla lapsiperheillä on usein vain vähän tietoa heille tarjolla olevista yhteiskunnan palveluista ja tukimuodoista. Palveluohjaajan tehtävä on auttaa perheitä niiden omista, yksilöllisistä tarpeista lähtien. Palveluohjaus on kiinteä osa MLL:n …

Lue lisää
Joku ne ihmeetkin teki

Joku ne ihmeetkin teki

Jos jos-sanaa ei olisi, niin lehmätkin lentäis. Jossittelemalla ei kuitenkaan saada aikaiseksi muuta kuin tieteisfiktiota ja keskinkertaisia iskelmälyriikoita. Lupa auttaa! -hankkeessa hyllytettiin jos-sana parin vuoden ajaksi ja keskityttiin sen sijaan parantamaan …

Lue lisää
Osaamistiimi vaativien erotilanteiden avuksi

Osaamistiimi vaativien erotilanteiden avuksi

Noin 30 000 lasta kokee vuosittain vanhempiensa avo- tai avioeron. Ero on yksi yleisimmistä lapsen kokemista elämän stressitekijöistä: sopuisanakin se voi järkyttää hänen turvallisuudentunnettaan, kun lapsi-vanhempi -suhde vaikeutuu. Erityisen haitallisia lapsille ovat …

Lue lisää
Puheeksi ottamisen kynnys matalaksi Luotsin opeilla

Puheeksi ottamisen kynnys matalaksi Luotsin opeilla

Lupa auttaa! -hanke on toteuttanut Luotsi-kouluttajakoulutuksia yhteistyössä Turun ensi- ja turvakoti ry:n kanssa. Varsinais-Suomeen koulutetut 190 luotsia toimivat yhdyshenkilöinä muille ammattilaisille lähisuhdeväkivalta-asioissa. He huolehtivat siitä, että kaikilla lähisuhdeväkivaltaa työssään kohtaavilla …

Lue lisää
Lastensuojelun tutkimuksen, koulutuksen ja työelämän yhteistyölle haetaan muotoa huippuyksikön avulla  

Lastensuojelun tutkimuksen, koulutuksen ja työelämän yhteistyölle haetaan muotoa huippuyksikön avulla  

Lupa auttaa! -hanke kehittää länsirannikon maakuntien alueelle ”Lastensuojelun huippuyksikkö” -työnimellä kulkevaa toimintaa, jonka tavoitteena on luoda lastensuojeluun liittyvän monialaisen tutkimuksen ja kehittämisen verkosto. Yhteistyön käynnistämiseksi järjestettiin 28. marraskuuta kutsuseminaari, johon …

Lue lisää
Sovitteleva ja restoratiivinen yhteisö -koulutus

Sovitteleva ja restoratiivinen yhteisö -koulutus

Restoratiivinen lähestymistapa korostaa kohtaamiseen, keskusteluun ja yhteistyöhön perustuvaa myönteistä prosessia, jossa pyritään osapuolten välisen ymmärryksen lisääntymiseen. Osapuolia kunnioitetaan oman konfliktinsa asiantuntijoina ja keskeisenä ajatuksena on tapahtuneen teon palauttaminen asianosaisille siten, …

Lue lisää
Mitä aikuinen voi oppia lapsilta?

Mitä aikuinen voi oppia lapsilta?

Sosiaalityöntekijä Essi Vahala kertoi Lupa auttaa! -hankkeen järjestämän Lapsen asema ja oikeudet lastensuojelussa -koulutuskokonaisuuden toisessa tapaamiskerrassa lapsen osallisuudesta ja sen vahvistamisesta harrastustoiminnan avulla. Hänen edustamansa Nuorten Ystävät järjesti yhteistyössä Pesäpuu …

Lue lisää
Kouluihin jalkautuvalla psykiatrisella sairaanhoidolla saatu hyviä tuloksia

Kouluihin jalkautuvalla psykiatrisella sairaanhoidolla saatu hyviä tuloksia

Yle uutisoi 15. marraskuuta koulujen ja opettajien tarpeesta saada ammattiapua lasten henkiseen pahoinvointiin, ja kertoi esimerkin Joroisten kunnasta Etelä-Savossa. Psykiatrisen sairaanhoidon jalkautumisesta kouluihin on saatu myös Varsinais-Suomessa hyviä kokemuksia. Raisiossa yksi …

Lue lisää
Verkostot toimiviksi monitoimijamallin avulla

Verkostot toimiviksi monitoimijamallin avulla

Perheen, jolla on vaikea elämäntilanne, on tärkeää päästä avun piiriin. Useista eri palveluista muodostuvan verkoston on kuitenkin oltava toimiakseen tarpeeksi suunnitelmallinen ja tarkoituksenmukainen – muutoin turvaverkosta uhkaa tulla sotkuinen verkko. Lupa …

Lue lisää
Vielä ehdit vaikuttaa lastenvalvojapalveluiden palvelulupaukseen

Vielä ehdit vaikuttaa lastenvalvojapalveluiden palvelulupaukseen

Varsinais-Suomen lastenvalvojapalveluiden palvelulupauksen sisältöä voi vielä arvioida ja siihen voi jättää kehitysehdotuksia. Kyselyn viimeinen vastauspäivä on maanantaina 26.11.2018. Linkki kyselyyn: https://www.multiview.space/s/toSJJMHtKP9zuSsXJ/ Kyselyssä kehitetään Varsinais-Suomen palvelulupauksen arviointikäytäntöjä osallistavammaksi. Tavoitteena on kehittää malli, jossa …

Lue lisää
Lapsen ääni kuuluviin leikin avulla

Lapsen ääni kuuluviin leikin avulla

Lapsen kokemusten kuulemisella on lastensuojelussa vaikutusta monella eri tasolla. Lapsen itsensä kannalta on hyödyllistä tulla kuulluksi, saada tietoa, sekä saada tilaisuus auttaa ja vaikuttaa. Työntekijät puolestaan oppivat lapsilta ja saavat …

Lue lisää
Lastensuojelun huippuyksikköseminaari

Lastensuojelun huippuyksikköseminaari

Lastensuojelun huippuyksikön tavoitteena on luoda lastensuojeluun liittyvän monialaisen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan yksikkö/verkosto. Yksikön puitteissa luodaan rakenteet uudenlaiselle työelämän ja korkeakoulujen yhteistyössä tehtävälle innovaatiotyöskentelylle, jossa kehitetään toimintamalleja ja työtapoja lastensuojeluun. …

Lue lisää
Lupa näyttää tunteita

Lupa näyttää tunteita

Talikorventien päiväkodissa Turussa tunneilmaisun opettelu on ihan ykkösjuttu. Nipsujen ryhmässä on tänä syksynä otettu yhdeksi apuvälineeksi tunnepalautetabletti. Eteisessä koko ajan esillä olevasta tabletista lapsi voi käydä painamassa vihreää, keltaista tai …

Lue lisää
Leanaten ja höyläten

Leanaten ja höyläten

Koska Lupa auttaa! -hanke on joutunut hankekautensa aikana kuormittamaan Varsinais-Suomen lapsiperhepalvelujen toimijoita niin monilla työryhmäkutsuilla ja tempauksilla, on se koettanut kantaa vastuunsa myös siitä, että työt samalla tehostuisivat. Siksi hanke on …

Lue lisää
Perheoikeudellisiin palveluihin maakunnallinen yksikkö

Perheoikeudellisiin palveluihin maakunnallinen yksikkö

Varsinais-Suomeen valmistellaan Lupa auttaa! -hankkeen avustuksella yhteistä perheoikeudellista palveluyksikköä. Maakunnan sote-johtajat päättivät etenemisestä 6.9.2018. Tarkoituksena on valmistella moderni malli, joka pystyy nykyistä paremmin vastaamaan myös monimutkaisempiin ero-ongelmiin. Yhteisen palvelun on tarkoitus …

Lue lisää
Kuntien LAPE-ryhmät jatkavat perhepalvelujen vallankumousta

Kuntien LAPE-ryhmät jatkavat perhepalvelujen vallankumousta

Varsinais-Suomen jokaisessa 27 kunnassa toimii oma lasten, nuorten ja perheiden ammattilaisista ja kokemusasiantuntijoista koostuva LAPE-ryhmä. Nämä monialaiset ryhmät varmistavat sen, että perheiden palveluja kehitetään myös jatkossa, kun Lupa auttaa! -hanke …

Lue lisää
Konfliktin pelko on konfliktin alku

Konfliktin pelko on konfliktin alku

Päiväkoti ja koulu hyvinvoinityhteisönä on Lupa auttaa! -hankkeen puitteissa toteutettu kehittämiskokonaisuus, joka tarjoaa konkreettisia välineitä päiväkotien ja koulujen toimintakulttuurin muutostyön avuksi. Välinevalikoima käsittää erisisältöisiä pilotteja, joista yksi on koulusovittelu. Syyskauden alussa …

Lue lisää
Lastensuojeluun oma huippuyksikkö

Lastensuojeluun oma huippuyksikkö

Lupa auttaa! -hanke kehittää länsirannikon maakuntien alueelle "Lastensuojelun huippuyksikkö" -työnimellä kulkevaa toimintaa. Kehittämistyön vauhdittajaksi on loppuvuoden 2018 ajaksi rekrytoitu vahva lastensuojelun osaaja Oona Ylönen. Mikä ihmeen huippuyksikkö? Julkisuudessa esillä ovat korostuneesti olleet …

Lue lisää
Neuvola-chat mahdollistaa matalan kynnyksen asiakaspalvelun

Neuvola-chat mahdollistaa matalan kynnyksen asiakaspalvelun

Joukko varsinaissuomalaisia kuntia avaa maanantaina 29. lokakuuta chat-palvelun äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaille. Mukana kokeilussa ovat Koski TL, Kustavi, Laitila, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Pyhäranta, Raisio, Rusko, Salo, Somero, Taivassalo, …

Lue lisää
Työkaluja muutosjohtamisen avuksi

Työkaluja muutosjohtamisen avuksi

Naantalissa istuttiin alkusyksystä saman pöydän ääreen luomaan yhteistä näkemystä toimintakulttuurin muutoksen johtamiseen. Johdon viesti oli selkeä: Naantalissa viedään asioita yhdessä eteenpäin. Tämän vahvistivat kannustavilla kommenteillaan perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen ja sivistysjohtaja …

Lue lisää
Anteeksi, joudumme törmäyttämään teidät

Anteeksi, joudumme törmäyttämään teidät

Lupa auttaa! -hanke järjestää vaikuttavuuden ongelmien parantamiseen tähtäävän kehittämisprosessin lastensuojelun, psykiatrian, vammaispalvelun ja aikuissosiaalityön toimijoille loppuvuonna 2018. Tiedostamme kyllä oikein hyvin, että sotessakin törmäyttäminen alkaa olla jo niin eilisen kauden juttu. …

Lue lisää
Salon seudun perhekeskusseminaari

Salon seudun perhekeskusseminaari

Tule mukaan Salon seudun perhekeskusseminaariin. Salon seudulla on kehitetty LAPE - muutosohjelmakaudella lapsiperheiden palveluja. Seminaarin ohjelmassa käytännön esimerkkejä perhekeskustoiminnasta ja miltä näyttää Salon seudun perhekeskustoimintamalli. Aika 6.11.2018 klo 12.00–16.00 Paikka Salon kaupungintalo, Tehdaskatu 2, …

Lue lisää
Lastensuojelun laadun kehittäminen ja arviointi -koulutus

Lastensuojelun laadun kehittäminen ja arviointi -koulutus

SHQS-laatuohjelma on sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön tarkoitettu johtamista ja prosessien jatkuvaa kehittämistä tukeva työkalu. SHQS-arviointikriteeristö sisältää ISO 9001 -standardin keskeiset vaatimukset, jotka on sovitettu sosiaali- ja terveydenhuollon kielelle. Se …

Lue lisää
Millaiseen lapsiperhepalvelujen kanavaan jäisit koukkuun?

Millaiseen lapsiperhepalvelujen kanavaan jäisit koukkuun?

Jos saisit toivoa ihan mitä vaan, mitä kaikkea pyörisi lasten, nuorten ja perheiden palveluja käsittelevällä Lupaa auttaa! -kanavalla? Miten saisimme luotua koukuttavan teemakanavan – oman ”netflixin” nuorten ja perheiden palveluista ja …

Lue lisää
Mitä perhekeskuksessa pitää osata?

Mitä perhekeskuksessa pitää osata?

Tulevaisuus on jo täällä. LAPE-muutoshjelman yksi keskeinen kehittämiskohde, maakunnallinen perhekeskusmalli, etenee Varsinais-Suomessa monin eri tavoin muun muassa palvelujen jalkautumisen ja sähköisten palvelujen käyttöönoton muodossa. Lupa auttaa! -hanke, Turun yliopisto ja Turun …

Lue lisää
Avoin kohtaamispaikka on keidas keskellä lapsiperheen kiireistä arkea

Avoin kohtaamispaikka on keidas keskellä lapsiperheen kiireistä arkea

Syyskuun puolivälissä avattu Skappeli on lapsiperheiden oma paikka Skanssin kauppakeskuksessa. Skappelissa järjestetään perheille ohjelmaa joka arkipäivä, viikonloppuisin erilaisia tapahtumia ja tempauksia. Kaikille avoin ja maksuton tila sijaitsee Skanssin 2. kerroksessa. Ruuhkavuosien pyörityksessä elävien lapsiperheiden …

Lue lisää
Päiväkoti ja koulu hyvinvointiyhteisönä -koulutusseminaari vol. 2

Päiväkoti ja koulu hyvinvointiyhteisönä -koulutusseminaari vol. 2

Päiväkoti ja koulu hyvinvointiyhteisönä -koulutusseminaarissa esitellään Varsinais-Suomen kehittämistyön ja pilottien sisältötarjottimen ydinsisältöjä. Mitä toimintakulttuurin muutoksella varhaiskasvatuksen- ja koulun kentällä tarkoitetaan ja miten sitä kohti johdetaan? Yhteistyön rakentaminen yhdyspinnoille on tulevaisuuden …

Lue lisää
Nuoret sarjistaiturit piirsivät tarinoita auttamisesta

Nuoret sarjistaiturit piirsivät tarinoita auttamisesta

Lapsi- ja perhepalvelut N-Y-T -lehti sai nuorilta lukijoiltaan 68 upeata sarjakuvaa aiheesta "lupa auttaa". Sarjakuvat ovat nähtävillä hankkeen Facebook-sivulla. Kekseliäissä kolmen ruudun tarinoissa seikkailevat ihmisten ja eläinten lisäksi muun muassa avaruusolennot …

Lue lisää
Kun lapsen sisälle sattuu – Sisukas-prosessin työpajat

Kun lapsen sisälle sattuu – Sisukas-prosessin työpajat

SISUKAS-malli tarjoaa työkaluja alakouluikäisten sijoitettujen lasten koulunkäynnin varhaiseen tukemiseen, suojaavien tekijöiden vahvistamiseen sekä monitoimijaisen yhteistyön haasteisiin. Mallissa kootaan yhteen lapsen lähiverkosto; sosiaalityöntekijä, sijais-/vanhemmat, opettaja ja muita toimijoita tarpeen mukaan.  Lapsen …

Lue lisää
Muutosnarinan pikaservaustyökalu

Muutosnarinan pikaservaustyökalu

Joudutko toimimaan työssäsi kehittäjänä, esimiehenä tai vain innokkaana oman työn liinaajana? Oletko koskaan yrittänyt muuttaa asioita sote-sektorilla? Jos vastasit myönteisesti, saatat hyvin todennäköisesti tarvita Lupa auttaa! -hankkeen kehittämää pikaservaustyökalua muutosvastarinnan torjuntataisteluihin. Muutosnarinan …

Lue lisää
Systeemisen mallin yhteiskehittämispäivä

Systeemisen mallin yhteiskehittämispäivä

Tervetuloa systeemisen mallin yhteiskehittämispäivään. Päivä on suunnattu Varsinais-Suomen kuntien lapsiperhesosiaalityön ja lastensuojelun tiimeille, jotka ovat jo käynnistäneet systeemisen mallin mukaisen työskentelyn tai ovat siitä kiinnostuneita. Aika 7.11.2018 klo 12.00–16.00 Paikka Raision kaupungintalo, valtuustosali Kohderyhmä Kuntien lastensuojelu- …

Lue lisää
Kemiönsaari edistää lasten ja nuorten hyvinvointia vaikuttavuusinvestoinnin mallilla

Kemiönsaari edistää lasten ja nuorten hyvinvointia vaikuttavuusinvestoinnin mallilla

Kemiönsaaren kunta lähtee kunnanjohtaja Anneli Pahtan esityksestä mukaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin SIB-hankkeeseen. Kunnanhallitus teki 24. syyskuuta asiasta yksimielisen päätöksen. Kunta maksaa vain tuloksista Tulosperusteinen rahoitussopimus eli SIB (Social Impact Bond) soveltuu …

Lue lisää
Kohti kohtaamisen kulttuuria

Kohti kohtaamisen kulttuuria

Uutta osaamista lähisuhdeväkivaltatyöhön Arkaluontoisista asioista puhuminen ei aina ole helppoa. Kohtaamiseen, kuunteluun, ihmisten välisten suhteiden eheyttämiseen ja sosiaalisten taitojen vahvistamiseen kehitetystä ns. restoratiivisesta lähestymistavasta on saatu hyviä kokemuksia mm. sovittelutoiminnassa. Koulutuksessa tarkastellaan …

Lue lisää
Toimintaympäristönä monialainen perhekeskus

Toimintaympäristönä monialainen perhekeskus

Tule kuulemaan, millainen tulevaisuuden toimintaympäristö on monialainen perhekeskus! Mitä osaamista siellä työskenteleviltä vaaditaan? Entä millaisia mahdollisuuksia perhekeskus tarjoaa tutkimukseen ja kehittämiseen? Poimi ajankohtainen tieto oman työsi tueksi! Aika 14.11.2018 klo 13.00–16.00 Paikka Medisiina D, …

Lue lisää
Harrastusohjelma Avartin perusteet

Harrastusohjelma Avartin perusteet

Avartti on 14–24-vuotiaiden kansainvälinen harrastusohjelma. Ohjelmassa voi hyödyntää vanhoja harrastuksia tai aloittaa uusia. Avartissa osallistuja kehittää ja testaa taitojaan sekä asettaa itse tavoitteensa ja kilpailee vain itsensä kanssa. Toiminnan ohessa …

Lue lisää
Lapsen etu on ehdoton

Lapsen etu on ehdoton

Lastensuojelun toimijat ovat nostaneet esiin tarpeen lisätä tietoa ja yhteistä keskustelua lapsen oikeuksista häntä koskevassa päätöksenteossa. Lupa auttaa! -hanke otti tästä kopin järjestämällä koulutuskokonaisuuden Lapsen oikeudet lastensuojelussa. Kuluvana syksynä kerran …

Lue lisää
Tukipalveluja koulun arkeen

Tukipalveluja koulun arkeen

Lupa auttaa! -hankkeessa tuetaan lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja arkea heidän omassa ympäristössään tarjoamalla perusopetuksen henkilöstölle ohjausta ja tietoa oppijan tuen palveluista. Tilastokeskuksen mukaan ainakin 29% peruskoululaisista saa jonkinlaista oppimisen ja …

Lue lisää
Perheystävälliseksi työpaikaksi! -koulutus Turussa 27.9.

Perheystävälliseksi työpaikaksi! -koulutus Turussa 27.9.

Kun työn ja muun elämän yhteensovittaminen onnistuu hyvin, henkilöstö voi keskittyä työhönsä, on tyytyväinen ja sitoutuu työpaikkaan. Se vaikuttaa myönteisesti myös työpaikan tuottavuuteen ja palvelun laatuun. Työterveyslaitoksen asiantuntijat kehittivät koulutuspaketin Perheystävälliseksi …

Lue lisää
Kaarina näyttää rohkeasti suuntaa

Kaarina näyttää rohkeasti suuntaa

Perhetyö koetaan helposti perheiden arjesta irralliseksi asiaksi, joka ei koske omaa perhettä – ennen kuin se yhtäkkiä koskeekin. Ennaltaehkäisevä työ on tässäkin a ja o. Kaarinan kunta näyttää rohkeasti suuntaa viemällä …

Lue lisää
Ole kiltti, hauku meitä!

Ole kiltti, hauku meitä!

Lupa auttaa! -hanke on palvellut 27 varsinaissuomalaista kuntaa nyt reilun vuoden ajan. Mikä meni pieleen tai mitä jäi tekemättä? Kerro se meille, ole kiltti. Kaikki ei mene kuin elokuvissa Olemme tehneet ahkerasti …

Lue lisää
Lasten kaltoinkohtelun yhteiskehittämispäivä – Miten suojataan lasta ja tuetaan perhettä monitoimijaisesti?

Lasten kaltoinkohtelun yhteiskehittämispäivä – Miten suojataan lasta ja tuetaan perhettä monitoimijaisesti?

Päivän tarkoituksena on tuoda lasten- ja perheiden palveluissa työskenteleville ammattilaisille tietoa monitoimijaisesta arvioinnista, tarkastella ja arvioida sen mahdollisuuksia sekä tarjota ideoita oman työn kehittämiseen. Monitoimijaista arviointia tarkastellaan yhteiskehittämispäivässä lasten kaltoinkohtelun …

Lue lisää
Syksyn paras lehti N-Y-T

Syksyn paras lehti N-Y-T

Varsinais-Suomessa asuvien perheiden postilaatikkoon on vastikään kolahtanut Lapsi- ja perhepalvelut N-Y-T lehti, jossa kerrotaan, miten Lupa auttaa! -hankkeen aikaansaannokset näkyvät lapsiperheille. Lupa auttaa! on ollut Varsinais-Suomessa kuntien apuna käynnistämässä useita kymmeniä …

Lue lisää
LAPE-muutosohjelmalle luvassa jatkoa

LAPE-muutosohjelmalle luvassa jatkoa

Lapsiperhepalvelujen muutosohjelma eli LAPE saa jatkoa vuodelle 2019. Nykyinen hanketoiminta päättyy 2018, mutta LAPE-muutostyön keskeisimpiä toimia sillataan yli odotteluvuosien ennen maakuntien soten alkamista. Miksi sillataan? LAPE-muutosohjelma (2016–2018) on Sipilän hallituksen kärkihanke, joka …

Lue lisää
Ero lapsiperheessä osa 2

Ero lapsiperheessä osa 2

Tämä koulutuspäivä on jatkoa huhtikuussa Raisiossa pidettyyn Ero lapsiperheessä -koulutukseen. Tässä päivässä on tarkoitus syventyä eron erilaisiin ilmiöihin ja saada työkaluja omaan työhön eronneiden tai eroa suunnittelevien vanhempien kohtaamiseen. Koulutuksen järjestää …

Lue lisää
Oripään vauvaperheille kotipalvelun lahjakortti

Oripään vauvaperheille kotipalvelun lahjakortti

Oripään vauvaperheet saavat syyskuusta alkaen mukavan yllätyksen. Neuvolassa perheille luovutetaan lahjakortti, jolla perhe saa maksutta käyttää lapsiperheiden kotipalvelua kuuden tunnin ajan. Lahjakortin avulla tuetaan vanhemmuutta, tehdään perhepalvelut vanhemmille tutuiksi ja …

Lue lisää
Luento ja keskustelutilaisuus: Kun äiti on vähän väsynyt

Luento ja keskustelutilaisuus: Kun äiti on vähän väsynyt

Lupa auttaa! -hanke ja Äimä ry järjestävät luennon ja keskustelutilaisuuden “Milloin huolestua pienen vauvan äidistä? Minne hänet ohjataan? Luvassa on tietoa synnytyksen jälkeisestä masennuksesta: mistä sen voi tunnistaa ja kenen puoleen …

Lue lisää
Monitoimijamallista apua monia palveluja tarvitseville perheille

Monitoimijamallista apua monia palveluja tarvitseville perheille

Lupa auttaa! -hanke kehittää ja pilotoi toimintamallia monia palveluja käyttävien lasten, nuorten ja heidän perheidensä palveluiden koordinointiin vaativissa ja haastavissa tilanteissa. Perheen ja ammattilaisten näkökulmat samaan kuvioon Työskentelyssä hyödynnetään australialaiseen Common Approach …

Lue lisää
Suomen suurin Lapset puheeksi -koulutus

Suomen suurin Lapset puheeksi -koulutus

Nyt sinulla on mahdollisuus olla mukana kokemassa jotain aivan uutta ja radikaalia. Lupa auttaa! -hanke tarjoaa Lapset puheeksi -koulutuksen yhden päivän aikana ja kerralla ennennäkemättömän suurelle joukolle. Miten se muka …

Lue lisää
Palveluasenteen Boot Camp vol 6

Palveluasenteen Boot Camp vol 6

SiSoTe-toimija, onko palveluasenteesi päässyt löystymään? Etkö oikein jaksaisi ottaa asiakkaita huomioon kuten ennen? Ei huolta. Katso PALVELUASENTEEN BOOT CAMP -valmennusvideo! Julkaisupäivä 23.8.2018 Valmistaudu hyvissä ajoin maakunta- ja sote-uudistukseen ja tule mukaan treenaamaan oma …

Lue lisää
Huomaa Minut -koulutus

Huomaa Minut -koulutus

Huomaa minut! -osallisuustyökalu tukee positiivista vanhemmuutta, vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutussuhdetta sekä vahvistaa lapsen asemaa asiakkaana. Ottamalla käyttöön Huomaa minut! -osallisuustyökalun meidän aikuisten on helpompaa varmistaa, että pienen lapsen ääni …

Lue lisää
Monikulttuurinen perhetyö -paja

Monikulttuurinen perhetyö -paja

Tervetuloa mukaan kuulemaan ajatukset laukkaamaan saavia alustuksia ja keskustelemaan pajoissa tärkeistä teemoista yhdessä turkulaisten varhaiskasvatuksen erityisopettajien kanssa. Päivän teemoja ovat mm. kulttuurisensitiivisyys, koko perheen huomioiminen auttamistyössä, kielen oppiminen ja yhteistyö …

Lue lisää
Varhaiskasvatus, koulu, koti ja lastensuojelu traumatisoituneen lapsen arjessa

Varhaiskasvatus, koulu, koti ja lastensuojelu traumatisoituneen lapsen arjessa

Särkyvä mieli Lasten psykososiaalisen hyvinvoinnin kysymykset haastavat lähiaikuisia arjessa. Miten rakentaa turvaa ja toivoa yhteistyössä lasta kannatellen? Aika 12.9.2018 klo 9.30–15.30 Paikka Opetusravintola Taidon auditorio, Turku (Lemminkäisenkatu 14–18 B) Ajo-ohje: goo.gl/maps/cuNMrtDcuEu Kohderyhmä Sosiaali-, opetus- ja terveysalan sekä …

Lue lisää
Perhekeskusfoorumi vol.5

Perhekeskusfoorumi vol.5

LAPE-muutosohjelma on edennyt loppusuoralle. Pidämme hankekauden viimeisen Perhekeskusfoorumin Turun Hirvensalossa Syvälahden monitoimitilassa. Tule mukaan. Kuulet hankekauden tuloksista ja käytännön kokeiluista maakunnassamme. Aika 18.9.2018 klo 14.00–17.00 Paikka Syvälahden monitoimitila Vanha Kakskerrantie 8 20900 TurkuAjo-ohje: https://goo.gl/maps/JoYRviEMsLM2 Kohderyhmä Perhekeskustoiminnan kehittämistyössä mukana …

Lue lisää
Kohti nuorten kokemusasiantuntijuutta  lastensuojelun sijaishuollossa

Kohti nuorten kokemusasiantuntijuutta lastensuojelun sijaishuollossa

Muutosta & voimaa Kohti nuorten kokemusasiantuntijuutta lastensuojelun sijaishuollossa Asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä tai laadun parantamisessa on lapsiperhepalvelujen muutoksen punainen lanka. Seminaarissa avataan aihetta lisää esimerkkien avulla. Aika 13.9.2018 klo 12.00–16.30 Paikka Ravintola …

Lue lisää
Lapsen asema ja oikeudet lastensuojelussa -koulutuskokonaisuus

Lapsen asema ja oikeudet lastensuojelussa -koulutuskokonaisuus

Varsinais-Suomessa syksyllä 2018 järjestettävä koulutus koostuu neljästä tapaamiskerrasta ja sisältönä on alustuksia sekä ryhmätöitä. Koulutuspäivien teemat ovat: 13.9.2018 klo 12.00–16.00 Lapsen asema ja oikeudet lainsäädännössä. Virve-Maria Toivonen, yliopistonlehtori, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti …

Lue lisää
RESTO-koulutus

RESTO-koulutus

V-S LAPE muutosohjelma, Lupa auttaa! tarjoaa koulutusta restoratiivisesta sovittelusta Raisiossa (koulutus on osallistujille maksuton). Viime kurssilla osallistujia oli varhaiskasvatuksesta, koulusta, opiskeluhuollosta, nuorisotoimesta, sosiaalitoimesta, mikä palautteiden mukaan toi keskusteluihin uutta näkökulmaa ja …

Lue lisää
Lapsiperhe kotoutuu -kiertue

Lapsiperhe kotoutuu -kiertue

Lapsiperhe kotoutuu -kiertueen tarkoituksena on lisätä ammattilaisten tietämystä kotouttamiseen liittyvissä käytännön asioissa, eri toimijoiden tehtävistä ja rooleista kotouttamisessa sekä ennen kaikkea lisätä lapsiperheiden hyvinvointia ammattilaisten osaamisen karttumisen myötä. Koulutuksen sisältöä ovat …

Lue lisää
Huomaa minut! -osallisuustyökalu tuo pienen lapsen äänen kuulluksi

Huomaa minut! -osallisuustyökalu tuo pienen lapsen äänen kuulluksi

”Ehkäisevän työn toimintakenttä on muutoksessa. Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman tavoitteena on muotoilla lapsiperheiden palvelut uudelleen niin, että ne jatkossa vastaisivat paremmin tulevaisuuden muutoksiin ja voitaisiin liittää mihin tahansa tulevaan organisaatiomalliin. …

Lue lisää
Lastensuojelun laadun kehittäminen tuo vahvuudet näkyviin

Lastensuojelun laadun kehittäminen tuo vahvuudet näkyviin

Varsinais-Suomessa kehitetään lastensuojelun laatua käytännön arviointipilottien avulla. Laadun arviointiin ollaan luomassa myös yhteistä maakunnallista mallia. Kokeilujen kautta yhteiseen arviointimalliin Vaikka lastensuojelupalvelujen laadun parantamiseksi on tuotettu mittava määrä erilaisia suosituksia ja ohjeita, on …

Lue lisää
Vakka-Suomen perhekeskustoimintaseminaari

Vakka-Suomen perhekeskustoimintaseminaari

Aika Torstai 6.9.2018 Seminaari on kaksiosainen klo 8.30–12.00 Tukipalveluja koulun arkeen ko 13.00–17.00 Perhekeskustoiminta –  lapsiperheiden palvelut samassa verkostossa lähellä perheitä Paikka Hotelli Aquarius, Kullervontie 11, Uusikaupunki Kohderyhmä Aamupäivä: Vakka-Suomen sivistystoimenjohtajat, koulujen rehtorit, opettajat ja opiskeluhuoltoryhmät …

Lue lisää
Lapsi on lastensuojelun kehittämisen tähti – asiakasosallisuus lastensuojelun kehittämisessä

Lapsi on lastensuojelun kehittämisen tähti – asiakasosallisuus lastensuojelun kehittämisessä

Lupa auttaa! -hankkeen hankeagentit Anniina Kaittila ja Saara Aho pääsivät vierailemaan Turun ammattikorkeakoulun lastensuojelun erikoistumiskoulutuksen työpajaan. Työpajan aihe oli yksi keskeisimmästä lastensuojelun kehittämisen teemoista, asiakasosallisuus lastensuojelun palvelujen kehittämisessä. Lapsi esiin! Työpajan osallistujat …

Lue lisää
Pöytyällä käynnistyy perhekeskustoiminnan pilotti

Pöytyällä käynnistyy perhekeskustoiminnan pilotti

Pöytyä on mukana Varsinais-Suomen Lupa auttaa! -hankkeen perhekeskustoiminnan kehittämistyössä. Paikalliseen perhekeskusverkostoon kuuluu sosiaalitoimen, terveydenhuollon, opetus-ja nuorisotoimen, varhaiskasvatuksen, seurakunnan sekä paikallisten järjestöjen ja yhdistysten edustajia. Pöytyän LAPE-työryhmässä perhekeskustoiminnan tavoitteeksi on asetettu avoimen …

Lue lisää
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Aikataulu ja toteutus Hakuaika 01.11.2017–31.08.2018 Koulutusaika 28.08.2018–31.01.2020 LOISTO™ -valmennukset perustuvat aikuisoppijoille sopiviin tiimioppimisen menetelmiin. Valmennuspäivissä jaetaan kokemuksia, rakennetaan uutta tietoa ja synnytetään ratkaisuja käytännön haasteisiin. Valmennuksessa tärkeää on valmentava ja sparraava työskentely sekä …

Lue lisää
Laitilan perhetapahtumassa laitettiin lehmät lentämään

Laitilan perhetapahtumassa laitettiin lehmät lentämään

Vapun jälkeen 2.5 järjestettiin Laitilan työväentalolla Lupa auttaa! -perhetapahtuma. Tapahtuman tarkoituksena oli kerätä palautetta lapsiperheille suunnatuista palveluista itse palveluiden käyttäjiltä sekä lisätä heidän tietoisuuttaan LAPE-muutostyöstä. Perheet pääsivät osallistumaan tulevaan lapsi- …

Lue lisää
Palveluasenteen Boot Camp vol 5

Palveluasenteen Boot Camp vol 5

SiSoTe-toimija, onko palveluasenteesi päässyt löystymään? Etkö oikein jaksaisi ottaa asiakkaita huomioon kuten ennen? Ei huolta. Osallistu PALVELUASENTEEN BOOT CAMP -valmennukseen! Aika 15.6.2018 klo 9.00–11.00 Paikka Raision valtuustosali, Nallinkatu 2, 21200 Raisio Ilmoittautuminen 11.6.2018 mennessä osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/EP/B32ABDD21F5F4F6E Lisätietoja piia.lehtisaari@turku.fi +040 …

Lue lisää
Lupa auttaa! on tour 2018: koska, mitä ja missä?

Lupa auttaa! on tour 2018: koska, mitä ja missä?

Tulostettava versio: Lupa auttaa! on tour                  

Lue lisää
OT-keskusfoorumin materiaalit

OT-keskusfoorumin materiaalit

7.5.2018 pidetyssä Osaamis- ja tukikeskusfoorumissa esitetyt materiaalit: Työskentelyn eteneminen ja OT-keskuksen rakenne. Anniina Kaittila, Lupa auttaa! -hanke LAPE Osaamis- ja tukikeskukset (OT-keskukset). Pälvi Kaukonen, LAPE ja Marjo Malja, STM Tutkimus, …

Lue lisää
Voimaannu – älä leimaannu -jälkihuoltoseminaari

Voimaannu – älä leimaannu -jälkihuoltoseminaari

Aika 7.6.2018 klo 12.00–16.00 Paikka Raision kaupungintalon valtuustosali, Nallinkatu 2, 21200 Raisio Kohderyhmä Jälkihuollon työntekijät sekä asiakasnuoret Ilmoittautuminen 4.6.2018 mennessä osoitteessa:  www.lyyti.in/jalkihuolto Lisätietoja marika.ahonen@raisio.fi Seminaarin tarkoituksena on esitellä jälkihuollon maakunnallisen palvelurakenteen suunnitelmia ja pohtia jälkihuollon kehittämistä osana Varsinais-Suomen lastensuojelun kehittämistä. …

Lue lisää
Nyt kysytään Loimaan seudun ja Liedon kunnan lapsiperheiltä palvelujen uudistamisesta

Nyt kysytään Loimaan seudun ja Liedon kunnan lapsiperheiltä palvelujen uudistamisesta

Loimaan seudun ja Liedon kunnan lasten, nuorten ja perheiden palvelut uudistuvat ja nyt kysytään lapsiperheiltä itseltään, millaisiksi palveluiden tulisi uudistua. Kuntien verkkopalveluissa (Loimaa, Aura, Koski Tl, Marttila, Oripää ja Pöytyä …

Lue lisää
Päiväkoti ja koulu hyvinvointiyhteisönä eli toimintakulttuurin muutosta tukemassa

Päiväkoti ja koulu hyvinvointiyhteisönä eli toimintakulttuurin muutosta tukemassa

LAPE-muutosohjelman puitteissa on Päiväkoti ja koulu hyvinvointiyhteisönä -kehittämiskokonaisuus, jossa on mukana pilottikouluja ja -päiväkoteja sekä Varsinais-Suomesta että Satakunnasta. Keskeisenä ideana on ollut koota ylimaakunnallinen foorumi, jossa kukin osallistuva kunta ja …

Lue lisää
Päiväkoti ja koulu hyvinvointiyhteisönä -koulutusseminaari

Päiväkoti ja koulu hyvinvointiyhteisönä -koulutusseminaari

HUOM! Katso seminaarin videotallenteet Aika 24.5.2018 klo 08.30–16.00 Paikka Raision kunnanvaltuustosali, Raision kaupungintalo Kohderyhmä Varsinais-Suomen ja lähialueiden varhaiskasvatus-, sivistys- ja sosiaali- alan työntekijät Ilmoittautuminen 21.5.2018 pvm mennessä osoitteessa: https://www.lyyti.in/pk-koulu Lisätietoja Lounas omakustanteinen Päiväkoti ja koulu hyvinvointiyhteisönä -koulutusseminaarissa esitellään Varsinais-Suomen pilottien sisältötarjottimen …

Lue lisää
Sinulla oli lupa raivata: paperihommat, tilastot, kyselyt, turhat palaverit, tyhjänpäiväiset nettisivut…

Sinulla oli lupa raivata: paperihommat, tilastot, kyselyt, turhat palaverit, tyhjänpäiväiset nettisivut…

Me Lupa auttaa! -hankkeessa kerroimme, että nyt on lupa raivata. Pyysimme teitä osoittamaan lapsi- ja perhepalveluissa olevia epäkohtia, jotka voisi helposti karsia. Karsintaehdotuksia saimme yhteensä 15 – ja täyttä asiaa. …

Lue lisää
Osaamis- ja tukikeskus -foorumi 7.5.2018 Turku/Pori/Vaasa

Osaamis- ja tukikeskus -foorumi 7.5.2018 Turku/Pori/Vaasa

Lämpimästi tervetuloa Osaamis- ja tukikeskusfoorumiin (OT) 7.5.2018 klo 12.00–15.30. Tapaamisella esitellään suunnitelma Länsirannikon OT-keskuksen rakenteesta ja palveluista sekä kehitetään mallia yhdessä eteenpäin. Tilaisuudessa kuullaan myös puheenvuoro kansallisesta OT-suunnittelusta (STM/THL). OT-keskusfoorumi …

Lue lisää
Perhekeskusfoorumi vol 4 materiaalit

Perhekeskusfoorumi vol 4 materiaalit

Mikko Hulkkonen: Palvelulupauksen hahmottelua Pia Suvivuo: Perhekeskusmalli Minna Maanpää: Kuntien monialaiset perhekeskusverkostot Mikaeli Langinvainio: Maakunnan julkisen palvelulupauksen kysymyksen asettelua palvelulupauksen mallinnus (nuoret) palvelulupauksen mallinnus (ikäihmiset) palvelulupauksen työpajaraportti "Osallistujien äänenpainoista tunsi …

Lue lisää
Kysely Luo luottamusta – suojele lasta -verkkokoulutuksesta

Kysely Luo luottamusta – suojele lasta -verkkokoulutuksesta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kehittänyt LAPE -ohjelmassa (hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma) lapsi- ja perheystävällisen toimintakulttuurin edistämiseen välineen, Luo luottamusta – suojele lasta -verkkokoulutuksen verkkokoulut.thl.fi/web/suojele-lasta THL ja kolme maakuntaa …

Lue lisää
”Keskikkäne muija ihmettele lape, sote ja maku.”

”Keskikkäne muija ihmettele lape, sote ja maku.”

Huonon runouden päivän kunniaksi (=kirjoittajan oma toteamus): Se luke, et ny kehitetä iso kokonaisuut. Semmost, et se o asiakka näkökulmast helpost hahmottuva ja palvelu o oikkia aikka lähelt saatavil. Palveluis tehrä …

Lue lisää
Hukkatekijöiden metsästystä neuvolatyössä: sujuvuutta, merkityksellisyyttä ja aikaa

Hukkatekijöiden metsästystä neuvolatyössä: sujuvuutta, merkityksellisyyttä ja aikaa

Neuvola ei esittelyjä kaipaa, sillä se on lunastanut paikkansa Suomalaisessa terveydenhuollossa.  Suomalaislapsista neuvola tavoittaa nykyisin lähes kaikki (99,7 %) odottavat äidit ja lapset (99,5 %) syntymästä koulun aloittamiseen asti. Lean puolestaan …

Lue lisää
Kaikkein vaativinta tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja perheille suunnitellaan omia palveluja

Kaikkein vaativinta tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja perheille suunnitellaan omia palveluja

Osana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE) Suomeen perustetaan viisi osaamis- ja tukikeskusta (OT), jotka tarjoavat apua kaikkein vaativinta tukea tarvitseville lapsille ja nuorille ja perheille. Yksi tukikeskuksista sijoittuu länsirannikolle, Varsinais-Suomen, …

Lue lisää
SISOTE-johtajat yhdyspintoja aistimassa

SISOTE-johtajat yhdyspintoja aistimassa

Varsinais-Suomen sivistys- ja sotejohtajat (= SISOTE-johtajat) kokoontuivat yhteiseen tapaamiseen 16.4. Tavoitteena oli päivittää tiedot maakunta- ja sote-uudistuksen tämänhetkisestä tilanteesta ja pureutua sivistys- ja sote-palvelujen yhdyspintoihin. Lape-palvelut jatkossakin julkiselta sektorilta - Lapsiperheiden palveluissa …

Lue lisää
Vakka-Suomen lapsiperheiltä kysytään palvelujen uudistamisesta

Vakka-Suomen lapsiperheiltä kysytään palvelujen uudistamisesta

Vakka-Suomen lasten, nuorten ja perheiden palvelut uudistuvat ja nyt kysytään lapsiperheiltä itseltään, millaisiksi palveluiden tulisi uudistua. Kustavin, Laitilan, Pyhärannan, Taivassalon, Uudenkaupungin ja Vehmaan verkkopalveluissa on avoinna kysely, johon lapsiperheet voivat …

Lue lisää
Hyvinvoiva oppilas ja koulu – vaikuttavuutta yläkoulun oppilashuoltoon

Hyvinvoiva oppilas ja koulu – vaikuttavuutta yläkoulun oppilashuoltoon

Lounais-Suomen aluehallintovirasto järjestää yhteistyössä Lupa auttaa! -hankkeen kanssa koulutuspäivän, jossa käsitellään yläkoulun oppilashuoltoon liittyviä kysymyksiä. Aika Torstai 26.4.2018 klo 8.30–15.30 Kohderyhmä Uuden opiskeluhuoltolain myötä oppilashuolto on yhä enemmän jokaisen koulussa toimivan tehtävä, joten koulutus …

Lue lisää
Perhekeskusfoorumi vol 4

Perhekeskusfoorumi vol 4

Aika 18.4.2018 klo 12.00–16.00 Paikka Raision kaupungintalo, valtuustosali, 2 krs Kohderyhmä Ilmoittautuminen www.lyyti.in/perhekeskusfoorumi_vol4 Samalla kun ilmoittaudut perhekeskusfoorumiin niin valitse itsellesi sopiva työpaja. Lisätietoja Minna Maanpää, Lupa auttaa! -hanke, perhekeskusagentti, minna.maanpaa@raisio.fi Osallisuus osaksi perhekeskustoiminnan kehittämistyötä. Mitä olemme jo tehneet? Minkälaisia osallistamisen …

Lue lisää
Lastensuojelun katsastus tunnistaa, ehkäisee ja korjaa riskit

Lastensuojelun katsastus tunnistaa, ehkäisee ja korjaa riskit

Varsinais-Suomessa tehdään Lupa auttaa! -hankkeen toimesta lastensuojelun laadun kehittämiseksi ns. lastensuojelun katsastuksia. Nimestään ja sen aiheuttamista mielikuvista huolimatta katsastuspalvelu ei ole virheiden ja puutteiden etsimistä, vaan avun tarjoamista lastensuojelupalvelujen laadun …

Lue lisää
Palveluasenteen BOOT CAMP -valmennus 13.4.2018

Palveluasenteen BOOT CAMP -valmennus 13.4.2018

SiSoTe-toimija, onko palveluasenteesi päässyt löystymään? Etkö oikein jaksaisi ottaa asiakkaita huomioon kuten ennen? Ei huolta. Osallistu PALVELUASENTEEN BOOT CAMP -valmennukseen! Valmistaudu hyvissä ajoin maakunta- ja sote-uudistukseen ja tule mukaan treenaamaan oma palveluasenteesi huippukuntoon! Varsinais-Suomen maakunnallisten …

Lue lisää
Kansainvälisen sosiaalityön päivän kunniaksi Lupa auttaa! -asennevideo

Kansainvälisen sosiaalityön päivän kunniaksi Lupa auttaa! -asennevideo

Kansainvälistä sosiaalityön päivää vietetään tiistaina 20.3. ja tänä vuonna jo 10. kerran. Päivän tarkoituksena on tuoda näkyviin erilaisin tapahtumin, tempauksin ja keskustelunavauksin sitä tärkeää hyvinvointia ja osallisuutta lisäävää työtä, jota …

Lue lisää
Kehittämisnäkökulmia neuvolatyöhön -iltapäivän 16.2.2018 materiaalit

Kehittämisnäkökulmia neuvolatyöhön -iltapäivän 16.2.2018 materiaalit

Raision kaupungintalolla 16.2.2018 pidetyn iltapäiväseminaarin luentomateriaalit: Tytti Hyytiä: Neuvolatyön hukkatekijöiden tunnistaminen Tytti Hyytiä: Neuvolatyön hukkatekijöiden tunnistaminen toiminnan sujuvuuden edistämiseksi (pro gradu -tiivistelmä) Neuvolan hukkatunnistinlomake Miia tuominen: Yhdistetty äitiys- ja lastenneuvola …

Lue lisää
Pyydä apua! -nappi löytyy nyt myös Ukista, Naantalista ja Ruskolta

Pyydä apua! -nappi löytyy nyt myös Ukista, Naantalista ja Ruskolta

Raisio ja Laitila ehtivät ensimmäisinä ja nyt Pyydä apua! -kuntien ja -kaupunkien joukkoon ovat liittyneet myös Uusikaupunki, Naantali ja Rusko. Nappi löytyy kuntien verkkopalveluista osoitteella www.kunnannimi.fi/pyydaapua: www.raisio.fi/pyydaapua www.laitila.fi/pyydaapua www.uusikaupunki.fi/pyydaapua www.naantali.fi/pyydaapua …

Lue lisää
LUOTSI-kouluttajakoulutukset alkoivat: Voidakseen auttaa toista, pitää osata itse

LUOTSI-kouluttajakoulutukset alkoivat: Voidakseen auttaa toista, pitää osata itse

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn LUOTSI-kouluttajakoulutus käynnistyi Raisiossa vilkkaalla puheensorinalla yli 30 ammattilaisen ryhmän käydessä keskustelua omista toiveistaan liittyen tulevaan koulutukseen. Turun ensi- ja turvakoti ry:stä kriisi- ja väkivaltatyön palvelupäällikkö Raimo Nurminen puhui …

Lue lisää
Turun hyvinvointitoimialan johtaja Riitta Liuksa:  Palveluasenteen parantamisella vaikuttavuutta sote-palveluihin

Turun hyvinvointitoimialan johtaja Riitta Liuksa: Palveluasenteen parantamisella vaikuttavuutta sote-palveluihin

  Käynnissä olevassa sote-uudistuksessa keskitytään monessa maakunnassa erityisen paljon hallinnon miettiseen. – Palveluasennetta ja yhteistyötä kehittämällä voisimme kuitenkin saada lisää vaikuttavuutta työhön, väittää Turun hyvinvointitoimialan johtaja Riitta Liuksa yli 30 vuoden sote-kokemuksella. Riitta …

Lue lisää
Yritys- ja urheilujohtaja Petteri Kilpinen:  Innostus on avain tuottavuusloikkaan

Yritys- ja urheilujohtaja Petteri Kilpinen: Innostus on avain tuottavuusloikkaan

Isoja uudistuksia tehdään yritys- ja urheilujohtaja Petteri Kilpisen mielestä valitettavan usein paljon vanhalla tutulla rationaalisella johtamistyylillä, hallinto edellä. – Ongelma tässä on, etteivät hallinnon himmelikuviot innosta ketään. Se innostaa, että johtaja …

Lue lisää
Systeemisen mallin oppiminen luo innostusta – nyt Liedossa

Systeemisen mallin oppiminen luo innostusta – nyt Liedossa

Systeeminen lastensuojelumalli on koettu Varsinais-Suomessa hyväksi mahdollisuudeksi muuttaa lastensuojelun työtapoja. Pilottitiimit on jo koulutettu uuteen työotteeseen Salossa, Raisiossa ja Turussa. Helmikuussa koulutus alkoi Liedossa ja vuoden 2018 aikana Lupa auttaa! …

Lue lisää
Tabletti tiivistää sijaishuollossa olevan lapsen ja ammattilaisen yhteydenpitoa

Tabletti tiivistää sijaishuollossa olevan lapsen ja ammattilaisen yhteydenpitoa

Lastensuojelun sijaishuollossa olevan lapsen ja ammattilaisen välistä yhteydenpitoa tiivistetään uudella tablettisovelluksella. Yhteydenpitosovelluksen lisäksi tableteista löytyy lapsille ja nuorille suunnattua tietoa lastensuojelusta. Varsinais-Suomen kuntien yhteinen Lupa auttaa! -hanke on aloittanut tablettien …

Lue lisää
Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmän ohjaajakoulutus

Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmän ohjaajakoulutus

Vanhemmuusryhmän ohjaajakoulutuksessa annetaan tietoa ohjelmasta ja sen perusperiaatteista. Koulutuksessa käydään läpi keinoja vanhemman ja lapsen positiivisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi ja negatiivisen käytöksen vähentämiseksi ryhmämuotoisella työtavalla. Lupa auttaa! -hanke tarjoaa osallistujille koulutuksen ja …

Lue lisää
Hyppää sisote-kärryille

Hyppää sisote-kärryille

Hyvä sivistys- ja sote-johtaja. Varsinais-Suomessa Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa toteuttava Lupa auttaa! -hanke järjestää tilaisuuden, jossa maakunnan sivistysjohtajat, sote-johtajat ja muutosjohtajat maakuntavalmistelusta kootaan saman pöydän ääreen mm. seuraavien kysymysten äärelle: missä …

Lue lisää
Eroauttaminen turvaa tietä kohti sovinnollista eroa: Vakka-Suomeen eroauttamiseen palvelukartta

Eroauttaminen turvaa tietä kohti sovinnollista eroa: Vakka-Suomeen eroauttamiseen palvelukartta

Eroauttamisen tavoitteena on vähentää riitoja ja huoltokiistoja, vahvistaa sovinnollisuutta ja turvata vanhemmuuden jatkuvuutta. Eroauttamisen perustana ovat lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Erotilanteessa tarvitaan palveluohjausta, lasten ja vanhempien kohtaamista sekä tarvittaessa erotilanteen …

Lue lisää
Nuorten Ystävät, Perhehoito Turku tarjoaa suunnittelu- ja kehittämistyötä

Nuorten Ystävät, Perhehoito Turku tarjoaa suunnittelu- ja kehittämistyötä

Lupa auttaa! -hankkeen Lastensuojelun 1000 tekoa -talkoot on käynnissä Varsinais-Suomessa. Nettisivujemme etusivulta näet, mitä kaikkea ”talkootyötä” Lupa auttaa! tekee. Haastamme kaikki varsinaissuomalaiset tahot mukaan talkoisiin ja omat tekonsa voi ilmoittaa …

Lue lisää
Mentoroinnilla laatua ja tukea lastensuojeluun

Mentoroinnilla laatua ja tukea lastensuojeluun

Lupa auttaa! -hanke tarjoaa Varsinais-Suomen lastensuojelun sosiaalityöntekijöille oman mentorin – siis kokeneen rinnalla kulkijan, joka tarvittaessa opastaa ja valmentaa työuran haastavissa vaiheissa. Mentorointia suunnataan aluksi aloitteleville sosiaalityöntekijöille ja lastensuojelun lähiesimiehille. Tavoitteena …

Lue lisää
Oletko Sinä meidän uusi digi- ja palveluohjausagenttimme?

Oletko Sinä meidän uusi digi- ja palveluohjausagenttimme?

”Nyt on huipputyö tarjolla! Ihanat lapsiperhetyön huippuammattilaiset työkavereina ja asia jonka vuoksi tekee töitä innosta puhkuen. Työ on itsenäistä ja haasteellista edelläkävijän asiantuntijatyötä. Jos siis haluat kehittää sähköisiä palveluita ja …

Lue lisää
THL:n Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut -tutkimus kerää tietoa 4-vuotiaiden lasten ja heidän perheidensä kuulumisista

THL:n Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut -tutkimus kerää tietoa 4-vuotiaiden lasten ja heidän perheidensä kuulumisista

Mitä lapsiperheille Suomessa kuuluu? Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus kerää tietoa 4-vuotiaiden lasten ja heidän perheidensä hyvinvoinnista, terveydestä sekä palveluiden käytöstä ja palvelukokemuksista. Tiedonkeruu toteutetaan 1.2.–31.10.2018 nelivuotiaan laajan terveystarkastuksen yhteydessä. Lapsen huoltajat …

Lue lisää
Varhaisen tuen päivän materiaalit

Varhaisen tuen päivän materiaalit

Varhaisen tuen päivään Turun Ammattikorkeakoulun tiloissa 2.2.2018 osallistui 133 henkeä ympäri Suomen. Viestikapula siirrettiin Jyväskylään, joka otti vastuun seuraavan teemapäivän järjestämisestä. Varhaiskasvatuksen perhetyön hedelmiä. Akselikunnat Lapset puheeksi perhetyössä - kokemuksia …

Lue lisää
Perhekeskus on paremmin yhteen pelaavia palveluja

Perhekeskus on paremmin yhteen pelaavia palveluja

Perhekeskuksia tulee Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) myötä jokaiseen 18 Suomen maakuntaan, myös Varsinais-Suomeen. Perhekeskus on hyvin yhteen toimiva verkosto Perhekeskustoiminnan tavoitteena on, että perheet saavat tarvitsemiaan palveluja entistä helpommin ja varhaisemmin …

Lue lisää
Ero lapsiperheessä

Ero lapsiperheessä

Ero lapsiperheessä -koulutuspäivä on tarkoitettu eronneita ja eroa pohtivia vanhempia sekä heidän lapsiaan työssään kohtaaville ammattilaisille. Kouluttajina toimivat Ensi- ja turvakotien liiton Ero lapsiperheessä -työn asiantuntijat Maarita Kettunen ja Päivi …

Lue lisää
Varhaiskasvatus tukee yhä enemmän perheitä: apua saa pian myös päiväkodeista

Varhaiskasvatus tukee yhä enemmän perheitä: apua saa pian myös päiväkodeista

Varhaiskasvatuksessa on sisäistetty hyvin sen uusi tehtävä perheiden tukijana. Tuki jää kuitenkin usein puutteelliseksi, jos yhteistyö lastensuojelun, lapsiperheiden sosiaalipalvelujen ja kasvatus- ja perheneuvolan kanssa ei toimi. Varsinais-Suomen kuntien yhteinen Lupa …

Lue lisää
Selviytymispakkaus LAPE-muutostyön johtamiseen

Selviytymispakkaus LAPE-muutostyön johtamiseen

Varsinais-Suomen jokaisessa 27 kunnassa toimii oma monitoimijainen lasten, nuorten ja perheiden ammattilaisista ja kokemusasiantuntijoista koostuva LAPE-ryhmä. Lupa auttaa! tarjoaa kuntien monialaisten työryhmien vetämiseen avuksi LAPE-johtajan selviytymispakkausta ja vertaistukea. Uutena tuotteena on …

Lue lisää
Lastensuojelun sosiaalityön mentoriryhmät

Lastensuojelun sosiaalityön mentoriryhmät

Mentoriryhmä lastensuojelun uusille sosiaalityöntekijöille Uuteen työhön perehdyttäminen ei aina tunnu riittävältä uuden vaativan työn hallitsemiseksi. Uutena työntekijänä saatat nähdä kehittämiskohteita, joiden eteenpäinviemiseen olisi hyvä saada tukea. Etenkin pienellä paikkakunnalla työ on …

Lue lisää
Lastensuojelun 1000 tekoa: Ilmaista työnohjausta Merikratokselta

Lastensuojelun 1000 tekoa: Ilmaista työnohjausta Merikratokselta

Lupa auttaa! -hankkeen Lastensuojelun 1000 tekoa -talkoot on käynnissä Varsinais-Suomessa. Nettisivujemme etusivulta näet, mitä kaikkea ”talkootyötä” Lupa auttaa! tekee. Haastamme kaikki varsinaissuomalaiset tahot mukaan talkoisiin ja omat tekonsa voi ilmoittaa …

Lue lisää
Kehittämisnäkökulmia neuvolatyöhön

Kehittämisnäkökulmia neuvolatyöhön

Aika pe 16.2 klo 12.00–15.30 Paikka Raision kaupungintalo, Nallinkatu 2, 21200 Raisio Kohderyhmä Neuvoloiden henkilökunta (th:t, lääkärit, oh:t, esimiehet) ja kaikki muut neuvolatyön kehittämisestä kiinnostuneet Ilmoittautuminen 11.2.2018 mennessä osoitteessa: www.lyyti.in/Kehittamisnakokulmia_Neuvolatyohon_8372 Lisätietoja taru.elo@raisio.fi Neuvola tavoittaa nykyisin lähes kaikki (99,7 %) odottavat …

Lue lisää
Perhekeskusfoorumi vol. 3 materiaalit

Perhekeskusfoorumi vol. 3 materiaalit

Perhekeskusfoorumin 17.1.2018 esitysmateriaalit: Valtakunnallisen perhekeskustoiminnan kehittämistyön eteneminen. Neuvotteleva virkamies Marjaana Pelkonen, STM ja johtava asiantuntija Arja Hastrup, THL. Varsinais-Suomen perhekeskustoimintamalli NYT. Hankepäällikkö Pia Suvivuo, Lupa auttaa! -hanke. Löytölaarit. Hankeagentti Sami …

Lue lisää
Lupa raivata!

Lupa raivata!

Sote-sektorilla me harvoin teemme suursiivousta vaan keräämme uusia toimintoja ja tehtäviä entisten päälle. Jotta auttamisen vaikuttavuus kuitenkin paranisi, olisi löydettävä sen olennainen ydin ja pyrittävä raivaamaan pois kaikki sellainen turha, joka …

Lue lisää
Palveluasenteen BOOT CAMP -valmennus 16.2.2018

Palveluasenteen BOOT CAMP -valmennus 16.2.2018

SiSoTe-toimija, onko palveluasenteesi päässyt löystymään? Etkö oikein jaksaisi ottaa asiakkaita huomioon kuten ennen? Ei huolta. Osallistu PALVELUASENTEEN BOOT CAMP -valmennukseen! Valmistaudu hyvissä ajoin maakunta- ja sote-uudistukseen ja tule mukaan treenaamaan oma palveluasenteesi huippukuntoon! Varsinais-Suomen maakunnallisten …

Lue lisää
Lupa auttaa! -hankkeen salaisia agentteja jo yli 150 – rekrytointi päättyy 3.2.

Lupa auttaa! -hankkeen salaisia agentteja jo yli 150 – rekrytointi päättyy 3.2.

Varsinais-Suomen lapsi- ja perhepalvelut uudistava Lupa auttaa! -hanke on rekrytoinut reilun puolen vuoden verran salaisia agentteja. Agentit ovat henkilöitä, joilla on näkemystä ja tahto toimia - ja he tekevät omissa …

Lue lisää
Maakunnallinen Pyydä apua! -nappi lanseerattu

Maakunnallinen Pyydä apua! -nappi lanseerattu

Raisio ja Laitila ovat ensimmäisinä varsinaissuomalaisina kuntina ottaneet käyttöön uudistetun Pyydä apua! –napin. Pyydä apua! -nappi on lapsiperheille suunnattu matalan kynnyksen sähköinen palvelukanava. Se on kunnan verkkopalvelussa oleva nappi, jota …

Lue lisää
Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja hakee ratkaisuja lastensuojelun kuormittavuuteen

Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja hakee ratkaisuja lastensuojelun kuormittavuuteen

Osana lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa selvitetään, miten lastensuojelutyön kuormittavuutta voidaan nopeasti vähentää. Lupa auttaa! oli esimerkkinä maakunnissa tehtävästä muutostyöstä perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon pitämässä tiedotustilaisuudessa 10.1.2018. Salamaselvitys käyntiin Sosiaali- ja terveysministeriön tuoreesta …

Lue lisää
Nuoren kokemus kuulluksi tulemisesta mahdollisti muutoksen

Nuoren kokemus kuulluksi tulemisesta mahdollisti muutoksen

Liedon lastensuojelun tiimi on käynnistämässä systeemisen toimintamallin mukaista tiimityötä pohtimalla edellytyksiä sille, että asiakas tulee autetuksi parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteisenä nimittäjänä onnistuneen kohtaamisen taustalla on kokemus kuulluksi tulemisesta ja osallisuudesta. ”Lasten …

Lue lisää
Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen: Yhdessä tekemisen asenne ratkaisee sote-uudistuksen onnistumisen

Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen: Yhdessä tekemisen asenne ratkaisee sote-uudistuksen onnistumisen

– Kun löydetään innostus ja aito yhdessä tekemisen asenne, isotkin uudistukset ovat mahdollisia saada läpi nopeasti. Suomessa tästä on aiempaa kokemusta mm. peruskoulu-uudistuksessa, muistutti Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen. Palveluasenteeseen treeniä Rehtori …

Lue lisää
Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn mahdollisuudet -seminaari

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn mahdollisuudet -seminaari

Aika: 11.4.2018 klo 9.00–12.00 Paikka: Turun virastotalo, Itsenäisyydenaukio 2, 20801 Turku. Seminaari on tarkoitettu kuntien strategiselle johdolle, lähisuhdeväkivallan ehkäisyn yhdyshenkilöille, avainkouluttajille, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja muille asiasta kiinnostuneille asiantuntijoille. Ilmoittautuminen www.webropolsurveys.com/S/0E7E6066747C968B.par Päivän puheenjohtajana …

Lue lisää
Perhekeskusfoorumi vol 3

Perhekeskusfoorumi vol 3

Aika: 17.1.2018 klo 12.00–16.00 Paikka: Raision kaupungintalo Varsinais-Suomen maakunnallisen perhekeskustoiminnan kehittämistyö on edennyt. On aika perhekeskusfoorumin, jossa työskentelemme maakuntamallin parissa linkittäen siihen vahvasti tulevaisuuden näkymän ja yhdyspinnat. Klo 12.00–13.30 puheenvuoroja Varsinais-Suomen perhekeskustoimintamalli NYT. …

Lue lisää
Lapsen oikeudet lastensuojelussa -koulutuspaketti ja vertaiskehittämisryhmä

Lapsen oikeudet lastensuojelussa -koulutuspaketti ja vertaiskehittämisryhmä

Lupa auttaa! -hanke kerää Varsinais-Suomen lastensuojelun toimijoista asiantuntijaryhmän kehittämään maakunnan lastensuojelun päätöksentekoa lapsen oikeuksien näkökulmasta. Kohderyhmänä ovat lastensuojeluasioiden päätöksenteon parissa eri tehtävissä toimivat ammattilaiset, kuten sosiaalityöntekijät, asianajajat, lastensuojelun edunvalvojat sekä …

Lue lisää
Koulutus Vakka-Suomen alueella ”Hei mul ois yks juttu” – Näkökulmia lapsen, nuoren ja perheen kohtaamiseen.

Koulutus Vakka-Suomen alueella ”Hei mul ois yks juttu” – Näkökulmia lapsen, nuoren ja perheen kohtaamiseen.

Alueellinen koulutuskokonaisuus Vakka-Suomen seudun ammattilaisille. Milloin: Perjantaina 26.1.2018 klo 8.30–12.00 Iltapäivällä klo 13.00–15.00 alueen lastensuojelun ammattilaisille tarkoitettu LASTA-malliin liittyvä työpaja. Missä: Kulttuurikeskus Crusell, Kullervontie 11, Uusikaupunki Ilmoittaudu 19.1.2018 mennessä tästä linkistä. Koulutuspäivien aamupäivä on suunnattu kaikille niille …

Lue lisää
Lastensuojelun 1000 tekoa: Profiam Sosiaalipalveluilta 30 ilmaista puhelinkonsultaatiota

Lastensuojelun 1000 tekoa: Profiam Sosiaalipalveluilta 30 ilmaista puhelinkonsultaatiota

Lupa auttaa! on käynnistänyt Lastensuojelun 1000 tekoa -talkoot Varsinais-Suomessa. Nettisivujemme etusivulta näet, mitä kaikkea "talkootyötä" Lupa auttaa! tekee. Haastamme kaikki varsinaissuomalaiset tahot mukaan talkoisiin ja omat tekonsa voi ilmoittaa etusivun …

Lue lisää
Lastensuojelun kehittäjävalmennus lastensuojelun esimiehille ja asiantuntijoille

Lastensuojelun kehittäjävalmennus lastensuojelun esimiehille ja asiantuntijoille

  Lastensuojelun kehittämistarpeista on puhuttu viime aikoina paljon. Kaipaatko käytännön keinoja oman työyhteisösi ja lastensuojelutyönne kehittämiseen? Suoritettava tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto edellyttää työskentelyä työtehtävissä, joissa on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa …

Lue lisää
Varhaiskasvatuksen foorumi: Pöytä on paras konsultti

Varhaiskasvatuksen foorumi: Pöytä on paras konsultti

Pöytääkin tehokkaampi konsultti oli Nuoriso- ja taidekeskus Vimman sali, kun yli neljäkymmentä varhaiskasvatuksen korkean tason ammattilaista yli kahdestakymmenestä kunnasta kokoontui marraskuun lopussa pohtimaan varhaiskasvatuksen koordinaatteja tulevaisuuden lapsiperheiden palveluissa. Vahva halu: päiväkodista …

Lue lisää
Varhaisen tuen päivä Turussa

Varhaisen tuen päivä Turussa

Maukkaita reseptejä perhetyöhön on luvassa Varhaisen tuen päivillä 2.2.2018 klo 8.30–15.30 Turun ammattikorkeakoulun tiloissa Lemminkäisenkatu 30, 20520 Turku. Seminaari on tarkoitettu kaikille tulevaisuuden perhetyöstä kiinnostuneille. 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.00 Tervetulotoivotus 9.10 Ei Rintamäillä perhetyötä kaivattu. …

Lue lisää
Naantalissa tehdään LAPE-muutosta laajalla rintamalla

Naantalissa tehdään LAPE-muutosta laajalla rintamalla

Seitsemän palvelulupausta ja paljon yhteistä keskustelua Sivistystoimenjohtajan Kimmo Kuusimäen johdolla Naantalin kaupungissa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman toteutus eli ns. LAPE-työ on käynnistetty tehokkaalla ja innovatiivisella tavalla. Naantalin LAPE-työ on rakentunut Lupa auttaa!- …

Lue lisää
Digilypsy lupaa sähköisiä asiakaspalveluja Varsinais-Suomeen

Digilypsy lupaa sähköisiä asiakaspalveluja Varsinais-Suomeen

Varsinais-Suomen sote-uudistuksen valmistelussa on otettu ensimmäinen digiloikka, ainakin päätöksenteon osalta. Johtavat viranhaltijat eli maakunnan kuntien ja kaupunkien johtajat päättivät 16.11., että sähköisiä asiakaspalveluja ryhdytään kehittämään yhdessä. Leikkisästi Digilypsyksi nimetty pilotti on …

Lue lisää
Lastensuojelun 1000 tekoa -talkoot käyntiin

Lastensuojelun 1000 tekoa -talkoot käyntiin

Lupa auttaa! -muutosohjelma käynnistää Lastensuojelun 1000 tekoa -talkoot Varsinais-Suomessa. Muutosohjelma aloittaa talkoot tarjoamalla lastensuojelun aloitteleville työntekijöille jokaiselle oman mentorin ja lastensuojeluun uuden työtavan, jossa työtä tehdään tiimissä asiakasperheen kanssa. Lasten …

Lue lisää
Oppilaitoksillakin on lupa auttaa

Oppilaitoksillakin on lupa auttaa

Lupa auttaa! -hanke kokosi Varsinais-Suomen lapsi- ja perhepalvelujen ympärillä toimivien oppilaitosten kovan ydinjoukon yhteen Raisioon. Tilaisuudessa viritettiin käyntiin keskustelu, mitä voitaisiin tehdä nykyistä konkreettisemmin ja vikkelämmin yhdessä, jotta osaamisen kehittäminen …

Lue lisää
Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tutkimuksen INFOTILAISUUS

Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tutkimuksen INFOTILAISUUS

Perjantaina 1.12.2017 klo 9–11 Raision kaupungintalo, valtuustosali Lupa Auttaa! -hanke järjestää yhdessä THL:n kanssa infotilaisuuden LTH-tutkimukseen liittyen. Tilaisuudessa on tarkoitus keskustella tarkemmin tutkimuksen tarkoituksesta sekä toteutuksesta ja miettiä, miten kullakin alueella …

Lue lisää
Palveluasenteen BOOT CAMP -valmennus 15.12.2017

Palveluasenteen BOOT CAMP -valmennus 15.12.2017

SiSoTe-toimija, onko palveluasenteesi päässyt löystymään? Etkö oikein jaksaisi ottaa asiakkaita huomioon kuten ennen? Ei huolta. Osallistu PALVELUASENTEEN BOOT CAMP -valmennukseen! Valmistaudu hyvissä ajoin maakunta- ja sote-uudistukseen ja tule mukaan treenaamaan oma palveluasenteesi huippukuntoon! Varsinais-Suomen maakunnallisten …

Lue lisää
Lupa auttaa! LAPE-muutoksen mallioppilas

Lupa auttaa! LAPE-muutoksen mallioppilas

Varsinais-Suomen Lupa auttaa! -hanke oli esillä malliesimerkkinä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta, kun maakunta- ja sote-uudistuksen vastuuvalmistelijat ympäri Suomen kokoontuivat 31.10. Kuntatalolle yhteiseen verkostotapaamiseen. Aiheina valmistelijoiden kokoontumisessa olivat sekä uudistustyön valtakunnallinen tilannekatsaus …

Lue lisää
Koulutus Loimaalla 15.12.: ”Hei mul ois yks juttu” – näkökulmia lapsen, nuoren ja perheen kohtaamiseen

Koulutus Loimaalla 15.12.: ”Hei mul ois yks juttu” – näkökulmia lapsen, nuoren ja perheen kohtaamiseen

Alueellinen koulutuskokonaisuus ammattilaisille: ”Hei mul ois yks juttu” – miten minä aikuisena kohtaan lapsen, kun herää epäily väkivallasta. Aika: Pe 15.1217 klo 9-12  ja klo 13-15 Paikka: Kokoustila Riihi, Suomen maatalousmuseo Sarka, Vanhankirkontie 383, Loimaa Koulutuspäivien …

Lue lisää
UNICEFin Lapsiystävällinen maakunta -koulutus 6.11.

UNICEFin Lapsiystävällinen maakunta -koulutus 6.11.

Kuntien luottamushenkilöt ja johtavat viranhaltijat! Onko teidän kuntanne lapsiystävällisen maakunnan rakentamisen tiennäyttäjä? Tule tekemään huomisen hyvinvointi lapsille ja perheille Varsinais-Suomeen! UNICEFin lapsiystävällisen maakunnan koulutus 6.11.2017 klo 12–16 (ja 4.12. klo 13–16) Raision kaupungintalolla (Nallinkatu 2) Lapsiystävällinen maakunta …

Lue lisää
Ministeri Annika Saarikko: Pyydä apua! -nappi joka perhekeskukseen?

Ministeri Annika Saarikko: Pyydä apua! -nappi joka perhekeskukseen?

Varsinais-Suomen vierailullaan 16.10. perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko paitsi potki kotimaakuntaansa rivakampaan sote-valmisteluun, pohti tulevien sote-palvelujen valtakunnallisia minimikriteereitä. - Kärkihankkeethan tekevät tätä työtä joka maakunnassa. Pikkuhiljaa täytyy koota maakuntien parhaista käytännöistä …

Lue lisää
Sote-muutosjohtaja Antti Parpo: Kärkihankkeilla on lupa valmistella sotea

Sote-muutosjohtaja Antti Parpo: Kärkihankkeilla on lupa valmistella sotea

Varsinais-Suomen sote-muutosjohtaja Antti Parpon mukaan lapsiperheiden ja ikäihmisten palveluja kehittävillä Lupa auttaa! ja KomPassi -kärkihankkeilla on erityisen vahva asema Varsinais-Suomen sote-valmistelussa. - Kärkihankkeet rakentavat malleja lapsiperhepalveluihin sekä ikäihmisten palveluihin tulevaan soteen, …

Lue lisää
Ministeri Saarikko Lupa auttaa! -vierailulla 16.10.

Ministeri Saarikko Lupa auttaa! -vierailulla 16.10.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko käväisi Raisiossa 16.10.2017 tutustumassa Lupa auttaa! -hankkeeseen ja -väkeen. Pikaisen vierailun aikana ehdittiin keskustella mm. lapsi- ja perhepalvelujen uudistustarpeista, Lupa auttaa! -asenteesta ja lupauksista, jotka …

Lue lisää
OT-keskuksen United Childhood -ryhmä täydessä vauhdissa

OT-keskuksen United Childhood -ryhmä täydessä vauhdissa

Länsirannikon osaamis- ja tukikeskuksen (OT) suunnittelu on lähtenyt ripeästi käyntiin.  Elokuussa työskentelyn aloitti OT-keskusjohtoryhmä, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että vuoden 2018 loppuun mennessä Länsi-Suomen alueen OT-keskukselle on toimiva suunnitelma. OT-keskuksen …

Lue lisää
Salaisia agentteja jo 101

Salaisia agentteja jo 101

Salaisten agenttien määrä kasvaa ja nyt heitä (meitä?) on jo yli 100. Wau! Agenttien työ on kovin salaista, eikä siitä voi julkisesti huudella mitään. Jos haluat tietää enemmän, värväydy agentiksi etusivulla.

Lue lisää
Koulutus Salossa 13.10.: ”Hei mul ois yks juttu” – Näkökulmia lapsen, nuoren ja perheen kohtaamiseen.

Koulutus Salossa 13.10.: ”Hei mul ois yks juttu” – Näkökulmia lapsen, nuoren ja perheen kohtaamiseen.

Alueellinen koulutuskokonaisuus ammattilaisille: ”Hei mul ois yks juttu” – miten minä aikuisena kohtaan lapsen, kun herää epäily väkivallasta. Pe 13.10.17 klo 9-12 Salon seutu (Salo, Somero) Salon kaupungintalo, valtuustosali Tammi, ja klo 13-15 Iltapäivällä …

Lue lisää
Kasvun tuki -seminaari Turussa 3.11.

Kasvun tuki -seminaari Turussa 3.11.

Kasvun tuki -hanke järjestää syksyllä 2017 seminaareja, jotka on suunnattu maakuntien ja kuntien sote- ja sivistystoimen sekä järjestöjen johdolle, erityisesti niille tahoille, joiden vastuualueeseen lapsi- ja perhepalvelut ja niiden kehittäminen …

Lue lisää
Perheneuvoloiden johtajien ja yhteyshenkilöiden tapaaminen 23.10.

Perheneuvoloiden johtajien ja yhteyshenkilöiden tapaaminen 23.10.

Perheneuvoloiden johtajien ja yhteyshenkilöiden Lupa auttaa! -tapaaminen järjestetään 23.10.2017 klo 13 - 15 Raision kaupungintalon takkahuoneessa (Nallinkatu 2). Tilaisuudessa pääsee verkostoitumaan maakunnan muiden toimijoiden kanssa ja vaikuttamaan perhepalveluiden muutosohjelman kehittämistyöhön Varsinais-Suomessa. Ohjelma Katsaus …

Lue lisää
Kuntien LAPE-ryhmien puheenjohtajat: Muutoksen tueksi yhteinen laskuoppi ja kotitehtäviä

Kuntien LAPE-ryhmien puheenjohtajat: Muutoksen tueksi yhteinen laskuoppi ja kotitehtäviä

Ensimmäistä kertaa Raisioon kokoontuneet kuntien LAPE-ryhmien puheenjohtajat hioivat 29.9. suunnitelmia ja oppivat toisiltaan. Avoimen keskustelun lopputulos oli, että ratkaisevaa lasten ja perheiden palvelujen kehittämisessä on paitsi kuntien välinen yhteistyö, ennen …

Lue lisää
Länsirannikon Osaamis- ja tukikeskuksen suunnittelu etenee: syntyy monialainen verkosto

Länsirannikon Osaamis- ja tukikeskuksen suunnittelu etenee: syntyy monialainen verkosto

Länsirannikon OT-keskuksen suunnittelua jatkettiin 15.9.2017 Porissa, jonne olivat etäyhteydessä lapsiperhepalvelujen ammattilaiset myös Turusta ja Vaasasta. OT-keskuksiin sijoittuu tai verkottuu kaikkein vaativin lasten, nuorten ja perheiden hoito ja palvelut, kuten osa …

Lue lisää
Varsinais-Suomen perhekeskus on sähköinen komentokeskus

Varsinais-Suomen perhekeskus on sähköinen komentokeskus

Lapsi- ja perhepaleluiden LAPE-muutoshjelman yksi keskeinen kehittämiskohde on maakunnallinen perhekeskusmalli. Varsinais-Suomen Perhekeskusfoorumi Vol. 2 -tilaisuudessa 20.9. perhekeskusmallin kehittämistyö eteni ison askeleen ja tilaisuudessa esiteltiin luonnos Varsinais-Suomen omasta perhekeskusmallista. Perheiden palvelujen sähköinen …

Lue lisää
Perhekeskusfoorumi vol. 2:n materiaalit

Perhekeskusfoorumi vol. 2:n materiaalit

Varsinais-Suomen perhekeskuksen malli alkaa muotoutua. Seuraava tapaaminen on vuoden 2018 puolella, mutta tässä tilannekatsaus 20.9. pidetyn Perhekeskusfoorumi vol. 2:n osalta. Pia Suvivuo, hankepäällikkö, Lupa auttaa! -hanke: Perhekeskusfoorumi vol. 2 (pdf) Esa Iivonen, …

Lue lisää
Palveluasenteen Boot Camp alkaa 20.10.

Palveluasenteen Boot Camp alkaa 20.10.

Sote-toimija, onko palveluasenteesi päässyt löystymään? Etkö oikein jaksaisi ottaa asiakkaita huomioon kuten ennen? Ei huolta. Osallistu PALVELUASENTEEN BOOT CAMP -valmennukseen! Valmistaudu hyvissä ajoin sote-uudistukseen ja tule mukaan treenaamaan oma palveluasenteesi huippukuntoon! Varsinais-Suomen maakunnallisten kärkihankkeiden …

Lue lisää
LAPE-ryhmien puheenjohtajien ja yhteyshenkilöiden tapaaminen 29.9.

LAPE-ryhmien puheenjohtajien ja yhteyshenkilöiden tapaaminen 29.9.

Varsinais-Suomen LAPE-ryhmien puheenjohtajien ja yhteyshenkilöiden tapaaminen järjestetään 29.9.17 klo 10-12 Raision kaupungintalon takkahuoneessa. (HUOM! Tila muuttunut aiemmin ilmoitetusta!) Tule verkostoitumaan ja yhdessä maakunnan muiden toimijoiden kanssa saamaan eväitä LAPE-muutoksen käynnistämiseen kunnassasi! Ilmoittaudu …

Lue lisää
Varhaiskasvatuksen Löytöhetki

Varhaiskasvatuksen Löytöhetki

Lupa auttaa! -hanke tarjoaa Varsinais-Suomen varhaiskasvatusjohtajille henkilökohtaisen Löytöhetken, jolloin yhdessä hankeagentti Sami Luodon kanssa kartoitetaan yhteistyörakenteita ja päiväkodin roolia keskeisenä osana tulevaisuuden lapsiperheiden palveluita. Kesäkuussa jokainen Varsinais-Suomen 27 kunnan varhaiskasvatusjohtaja sai …

Lue lisää
SYSTEEMINEN LASTENSUOJELU -YHTEISKEHITTÄMISPÄIVÄ 1.9.2017

SYSTEEMINEN LASTENSUOJELU -YHTEISKEHITTÄMISPÄIVÄ 1.9.2017

Aika: 1.9.2017 klo 9-15.30 Paikka: Alvarium, Puutarhakatu 8 B, Turku Tilaisuutta voi seurata klo 9-12.30 webcastingin avulla oheisen linkin kautta: http://videonet.fi/thl/20170901/ Tallenne on katsottavissa myös tilaisuuden jälkeen. Päivän tarkoitus: Päivän tarkoituksena on tuoda lasten- …

Lue lisää
OSAAMIS- JA TUKIKESKUSTAPAAMINEN 15.9.2017

OSAAMIS- JA TUKIKESKUSTAPAAMINEN 15.9.2017

Aika: 15.9.2017 klo 10-15 Paikka: Satakunnan ELY keskus, ELY SAT Areena, Valtakatu 12 B, 6.kerros, Pori. etäyhteystilat: Turku: TYKS/ U-sairaala / 12.kerros (hissit kanttiinin vieressä) / lasten ja nuorten klinikan luentosali. Vaasa: Vaasan keskussairaala …

Lue lisää
Lupa auttaa! –hankkeessa neljä hanketyöntekijän paikkaa avoinna

Lupa auttaa! –hankkeessa neljä hanketyöntekijän paikkaa avoinna

Sinulla on lupa liittyä joukkoomme! Lupa auttaa! –hankkeessa neljä hanketyöntekijän paikkaa avoinna: Hanketyöntekijä, perhekeskusagentti: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/147647 Hanketyöntekijä, lastensuojeluagentti: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/147652 Hanketyöntekijä, erityis ja vaativa palvelu, 2 hlöä: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/147653 Hae www.kuntarekry.fi kautta 25.8 mennessä! Odotamme hakemustasi!

Lue lisää
PERHEKESKUSFOORUMI vol. 2 ke 20.9.

PERHEKESKUSFOORUMI vol. 2 ke 20.9.

Lapsiperheiden palvelut muutosohjelman kohteena. Perhekeskus lasten, nuorten ja perheiden palvelukeskuksena - mitä, miksi  ja miten? Osallistu foorumiin. Pääset mukaan vaikuttamaan tulevaan perhekeskustoimintaan. Samalla verkostoidut muiden seudullisten perhekeskustoimijoiden kanssa. Ilmoittaudu mukaan …

Lue lisää
Hae Länsi-Suomen OT-keskussuunnittelun johtoryhmään!

Hae Länsi-Suomen OT-keskussuunnittelun johtoryhmään!

Länsi-Suomen OT-keskuksen johtoryhmään haetaan innostuneita ja työskentelyyn sitoutuneita oman alansa vankkoja asiantuntijoita. Johtoryhmään toivotaan jäseniä terveydenhuollosta, sosiaalihuollosta, sivistystoimesta, järjestöistä ja korkeakouluista. Johtoryhmän tehtävänä on vastata OT-keskuksen suunnittelun etenemisestä Länsi-Suomen alueella. …

Lue lisää
Koulutus Raisiossa 29.9.2017: ”Hei mul ois yks juttu” – miten minä aikuisena kohtaan lapsen, kun herää epäily väkivallasta

Koulutus Raisiossa 29.9.2017: ”Hei mul ois yks juttu” – miten minä aikuisena kohtaan lapsen, kun herää epäily väkivallasta

Alueellinen koulutuskokonaisuus ammattilaisille: ”Hei mul ois yks juttu” – miten minä aikuisena kohtaan lapsen, kun herää epäily väkivallasta. Pe 29.9.17 klo 9-12 Turun ympäristökunnat (Naantali, Raisio, Rusko, Mynämäki, Masku, Nousiainen, Lieto, …

Lue lisää
Muutosagentti Mikko Hulkkonen mukana julkisen palvelulupauksen mallintamisessa

Muutosagentti Mikko Hulkkonen mukana julkisen palvelulupauksen mallintamisessa

Varsinais-Suomen LAPE-muutosagentti Mikko Hulkkonen on maakunnan vastuuhenkilönä valmistelemassa valtakunnallista ”Julkinen palvelulupaus” -mallia. Tulevassa maakuntalainsäädännössä maakunnalle on määritelty velvoite antaa julkinen palvelulupaus. Se tarkoittaa maakunnan asukkaille osoitettua tahdonilmaisua siitä, miten maakunta toteuttaa …

Lue lisää
Keskustelutilaisuus vaativan tason palveluiden uudistamisesta, 14.6.2017 TYKS

Keskustelutilaisuus vaativan tason palveluiden uudistamisesta, 14.6.2017 TYKS

Vaativan tason palveluiden uudistamiseen liittyvä keskustelutilaisuus pidettiin 14.6.2017 TYKS:ssa Haartman-salissa. Tapaamisen erityisenä teemana oli Osaamis- ja tukikeskuksen suunnittelun käynnistäminen Länsi-Suomen alueella. Tapaamisessa alustivat kehittämispäällikkö Minna Sinkkonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta …

Lue lisää
Haemme asiantuntijoita Osaamis- ja tukikeskukseen liittyviin tehtäviin

Haemme asiantuntijoita Osaamis- ja tukikeskukseen liittyviin tehtäviin

Valtakunnallinen työrukkanen Länsi-Suomi nimeää kolme ehdokasta valtakunnalliseen työrukkaseen, jonka tehtävänä on toimia linkkinä valtakunnallisen ja yhteistoiminta-alueiden OT-keskussuunnittelun välillä. Työrukkanen on tiiviisti mukana suunnittelemassa valtakunnallisia OT-keskuksiin liittyviä tapaamisia. Valtakunnalliseen työrukkaseen voi hakea ottamalla …

Lue lisää
Aloitusseminaarin 7.6.2017 puhujien esitykset

Aloitusseminaarin 7.6.2017 puhujien esitykset

Lupa auttaa! -hankkeen aloitusseminaari pidettiin 7.6.2017 Martinsalissa Raisiossa. Seminaariin osallistui yli sata aiheesta kiinnostunutta henkilöä. Seminaarin avasi Raision kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg. Tutustu seminaarin puhujien esityksiin: Sirpa Kuronen esitys 7.6.2017 …

Lue lisää
Erityis- ja vaativan tason palveluiden uudistaminen Länsi-Suomessa

Erityis- ja vaativan tason palveluiden uudistaminen Länsi-Suomessa

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan erityis- ja vaativan tason palveluiden uudistamisesta LAPE-hankkeeseen liittyen keskiviikkona 14.6.2017 klo 12-16 TYKS:n T-sairaalan Haartman-saliin. Tapaamisessa keskustellaan erityisesti osaamis- ja tukikeskuksen suunnittelusta. Tilaisuudessa alustavat kehittämispäällikkö Minna …

Lue lisää
Sinustako salainen agentti?

Sinustako salainen agentti?

Agenttien värväys käy kuumana. Liity sinäkin tekemään Lapsiperheiden palvelujen vallankumousta. Salaiseksi agentiksi voit värväytyä osoitteessa lupaauttaa.fi. Agenteiksi tarvitsemme lasten, nuorten ja vanhempien lisäksi heidän kanssaan työskenteleviä ammattilaisia. Ravistettuna, ei sekoitettuna.

Lue lisää
Perhekeskusfoorumi 31.5.2017

Perhekeskusfoorumi 31.5.2017

Lupa auttaa! -hankkeessa kootaan perhekeskusverkosto ja laajennetaan se kattamaan koko maakunta sekä laajasti eri toimijat. Verkosto toimii foorumina yhteiselle keskustelulle tulevaisuuden perhekeskusmallista ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Perhekeskusfoorumi järjestettiin ensimmäisen kerran 31.5.2017 …

Lue lisää
LUPAATKO AUTTAA? -aloitusseminaarin ohjelma julkaistu

LUPAATKO AUTTAA? -aloitusseminaarin ohjelma julkaistu

Keskiviikkona 7.6. klo 8.30-11.30 Raision kaupunginkirjaston Martinsalissa LUPAATKO AUTTAA? seminaarin ohjelma (pdf) 9.00 Alkusanat. Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg, Raision kaupunki 9.05 Varsinais-Suomen lapsiperhepalveluiden muutoksen tahtotila. Maakunnallisen LAPE-ohjausryhmän puheenjohtaja Sirpa Kuronen, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala 9.20  Mitä …

Lue lisää
Valtakunnallisen nuorisotyön ja –politiikan ohjelman 2017-2019 luonnoksen verkkokuuleminen on nyt avattu

Valtakunnallisen nuorisotyön ja –politiikan ohjelman 2017-2019 luonnoksen verkkokuuleminen on nyt avattu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman lausunnolle. Ohjelma sisältää tavoitteet hallituksen nuorisotyölle ja -politiikalle ja niiden tukemiselle. Ohjelmassa määritellään keskeisimmät toiminta-alueet, jotka on tarpeen kattaa nuorisoalan osaamiskeskusten …

Lue lisää
Lupa auttaa! -hankkeen aloitusseminaari tulossa 7.6.2017

Lupa auttaa! -hankkeen aloitusseminaari tulossa 7.6.2017

Tätä on jo odotettu! - Varsinais-Suomen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) käynnistyy. Muutosohjelmaa toteutetaan maakunnan kaikissa 27 kunnassa Lupa auttaa! –hankkeen kautta. Lupa auttaa! –hanke polkaistaan käyntiin Raision kaupungin kirjaston Martinsalissa …

Lue lisää
Tulossa Perhekeskusfoorumi 31.5.2017

Tulossa Perhekeskusfoorumi 31.5.2017

Lupa auttaa! -hankkeessa kootaan perhekeskusverkosto ja laajennetaan se kattamaan koko maakunta sekä laajasti eri toimijat. Verkosto toimii foorumina yhteiselle keskustelulle tulevaisuuden perhekeskusmallista ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Perhekeskusfoorumi järjestetään ensimmäisen kerran 31.5.2017 …

Lue lisää
Mobilisoitua ja palkittua perhepalvelua Raision malliin!

Mobilisoitua ja palkittua perhepalvelua Raision malliin!

Sosionomiopiskelija Kaisa Kossilan opinnäytetyö palkittiin. Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija Kaisa Kossilalle myönnettiin Toimihenkilöliitto ERTOn stipendi. ERTO palkitsi parhaimmat ammattikorkeakouluopintoihin kuuluvat työelämän kehittämishankkeet yhdellä 1000 euron ja kahdella 500 euron suuruisella stipendillä. Sosionomiopiskelija …

Lue lisää
”Yksi pulma-monta kulmaa”

”Yksi pulma-monta kulmaa”

Kaarinassa Lastenneuvolan ja Perhekeskuksen eri tiimien (lapsiperhetyö, varhainen tuki ja perheneuvola) yhteinen keskusteluiltapäivä 16.5.2017 kokosi moniammatillisen, innostuneen porukan yhteen teemalla ”Yksi pulma-monta kulmaa”. Iltapäivän aikana tilaisuuden teemana ollutta lapsen ummetusta tarkasteltiin …

Lue lisää
LASTA-malliin liittyvä Neuvola – ja kouluterveydenhuollon yhteyshenkilöiden koulutusiltapäivä 15.5.2017

LASTA-malliin liittyvä Neuvola – ja kouluterveydenhuollon yhteyshenkilöiden koulutusiltapäivä 15.5.2017

LASTA-toimintamalliin liittyvään Neuvola – ja kouluterveydenhuollon yhteyshenkilöiden koulutusiltapäivään 15.5.2017 osallistui 26 nimettyä terveydenhuollon ammattilaista. Osallistujia oli maakunnallisesti koko alueen lasten ja kouluterveydenhuollon kentältä. Iltapäivä oli tiivis paketti Lasten kaltoinkohtelun riskitekijöistä ja …

Lue lisää