Keskitä lastensuojelu lapseen ja perheeseen!

Ammu_oivaltava

Systeemisen lastensuojelun kehittäminen

Hankkeessa pilotoidaan systeemiseen ajatteluun ja terapeuttiseen työotteeseen perustuvaa Hackneyn mallia. Tarkoitukse on, että lastensuojelupalveluista vastaavat organisaatiot tunnistavat oman roolinsa vaativan lastensuojelutyön mahdollistajana ja muokkaavat eri tasojen toimintaa ja johtamista siten, että ne tukevat erityistä suojelua tarvitsevan lapsen kokonaisvaltaista auttamista. Keskeistä on lastensuojelutiimien organisoiminen uudella tavalla systeemisiksi toimintayksiköiksi ja aidosti asiakaslähtöinen ja reflektiivinen työote. Pilotointia koordinoi kansallisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Ammu_oivaltava

Lastensuojelun kehittämisen tukipaketti ja konsultaatio

Tuote on vielä kehitteillä ja tilattavissa elokuussa 2017.

Tilaa uutiskirje

Haluat tietenkin pysyä muutoksen eturintamassa ja saada tuoreimmat vinkit ja konstit käyttöösi.

Ahdistaako muutospaine?
Klikkaa Pyydä kehittämisapua -nappia.

Palvelumme on maksutonta varsinaissuomalaisille kunnille.