Lupa auttaa! -hanke

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE on hallituksen kärkihanke, jossa tehdään muutosta kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita sekä lapsen oikeuksia vahvistavaa toimintakulttuuria lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin sekä heidän omien voimavarojensa vahvistamiseksi.

Lupa auttaa -hanke toteuttaa LAPE-muutosohjelmaa ja sen avulla vanhat lapsiperheiden palvelut muotoillaan uudelleen niin, että ne vastaavat tulevaisuuden muutoksiin ja voidaan liittää mihin tahansa tulevaan organisaatiohimmeliin. Maakunta on täynnä ihan kivoja ja fiksuja lapsiperheiden toimintamalleja ja käytäntöjä, mutta se ei riitä. Jos palvelu ei tulevissa muutoksissa ole koko maakunnan mittakaavassa tärkeä, testattu, tehokas ja haluttu, se unohtuu.

Palvelulupauksemme ovat:

Hanke muuttaa ammattilaisten ja kansalaisten palveluasennetta: On lupa auttaa!

 

LAPE-muutosohjelman toimet on pantu täytäntöön.

 

Palveluihin on yksi maakunnallinen yhteydenottokanava:

Pyydä apua -nappi.

 

Kirjastoista voi lainata perhepalveluja.

 

Lastenlääkärit jalkautuvat maakuntaan.

 

Päiväkodeista ja kouluista saa myös apua.

 

Lastensuojelu arvioi ja toimii näyttöön perustuen.

Erityis- ja vaativien palvelujen organisoinnille on selkeä suunnitelma.

 

Tilaa uutiskirje

Haluat tietenkin pysyä muutoksen eturintamassa ja saada tuoreimmat vinkit ja konstit käyttöösi.