Lupa auttaa! -hanke

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE on hallituksen kärkihanke, jossa tehdään muutosta kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita sekä lapsen oikeuksia vahvistavaa toimintakulttuuria lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin sekä heidän omien voimavarojensa vahvistamiseksi.

Lupa auttaa! -hanke on Varsinais-suomen oma LAPE-hanke. Se muotoilee maakunnan lapsi- ja perhepalvelut sellaiseen kuosiin, että ne vastaavat tulevaisuuden muutoksiin ja voidaan liittää mihin tahansa tulevaan organisaatiohimmeliin.

 Lataa Lupa auttaa! -hankesuunnitelma (pdf)

LAPE-kärkihankkeen nettisivut (STM)

Lupa Auttaa!

Lupausten toteutuminen

Lupa auttaa! -hanke on antanut kahdeksan lupausta, joiden toteutumista voit seurata alla olevien prosenttipalkkien avulla. Klikkaamalla lisätietoihin, näet kaiken lupauksen toteutumisen eteen tehdyn työn.

Muutetaan palveluasennetta: on lupa auttaa!

14 %

Perhekeskustoimintamalli otetaan käyttöön

16 %

Palveluihin on yksi maakunnallinen yhteydenottokanava: Pyydä apua! -nappi

15 %

Kirjastoista voi lainata perhepalvelua

9 %

Lastenlääkärit jalkautuvat maakuntaan

25 %

Päiväkodeista ja kouluista saa myös apua

15 %

Lastensuojelu arvioi ja toimii näyttöön perustuen

18 %

Erityis- ja vaativien palvelujen organisoinnille on selkeä suunnitelma

14 %

Tilaa uutiskirje

Haluat tietenkin pysyä muutoksen eturintamassa ja saada tuoreimmat vinkit ja konstit käyttöösi.