books-2158737_1920

Vakka-Suomen perhekeskustoimintaseminaari

Lapsen asema ja oikeudet lastensuojelussa -koulutuskokonaisuus

13.9.2018 Lapsen asema ja oikeudet lainsäädännössä.

11.10.2018 Lapsen osallisuus ja sen vahvistaminen.

15.11.2018 Hallinto-oikeuden ja lastensuojelun prosessit.

13.12.2018 Lapsilähtöisyys ja lastensuojelun edunvalvonta.

Perhekeskusfoorumi vol 5.

Ero lapsiperheissä osa 2.

Salon seudun perhekeskusfoorumi

Monialainen perhekeskus 14.11.2018