Minne menet neuvola?

Neuvolatoiminta alkoi vuonna 1922, jolloin nuori lastenlääkäri Arvo Ylppö perusti ensimmäisen lastenneuvolan Helsinkiin. Vaatimattomasta kellarivastaanotosta kansalliseksi palvelujärjestelmäksi kasvanut neuvola on vuosisadassa käynyt läpi mittavan kehityskulun.

Toiminta on ankkuroitu ennakoivaan ja ehkäisevään työhön, painottaen moniammatillisuutta sekä perheiden tuen tarpeiden varhaista tunnistamista ja yksilöllisen tuen järjestämistä. Erityistä huomiota on kiinnitetty vanhemmuuden voimavarojen vahvistamiseen sekä isien kohtaamiseen neuvolan tasavertaisina asiakkaina. Neuvolasta on tullut koko perheen palvelu.

Valtaosa suomalaislapsista voi hyvin ja elää turvattua elämää perheessä, jossa aikuisiän hyvinvoinnille rakentuu vahva perusta raskausajasta alkaen. Kuitenkin niiden perheiden osuus, joiden arkea varjostavat monitahoiset psykososiaaliset ongelmat, kasvaa huolestuttavan nopeasti.

Karttuva tutkimusnäyttö osoittaa, että riskit kasautuvat usein samoihin perheisiin, ja heikentävät terveen elämän edellytyksiä jopa yli sukupolvien.

Neuvola on väestötasolla kattava lapsiperheiden palvelu; arvioiden mukaan yli 99,5 prosenttia suomalaisista perheistä asioi äitiys- ja lastenneuvoloissa. Siksi neuvolajärjestelmä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden vaikuttaa lasten tulevaisuuteen vanhempien kautta jo varhain, mutta se ei onnistu tässä tehtävässä yksin. Tarvitaan moniammatillista palveluverkostoa, jonka osaaminen on joustavasti valjastettavissa perheen avuksi.

Hallituksen lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) tavoitteena olevassa perhekeskusmallissa lapsiperheiden palvelut kootaan yhteen asiakaslähtöiseksi, moniammatilliseksi kokonaisuudeksi. Neuvola muodostaisi luontevasti perhekeskuksen ytimen, tuomalla käytännössä kaikki lasta odottavat ja alle kouluikäisten lasten perheet palvelujen piiriin.

Millainen tulevaisuuden neuvolan pitäisi olla, jotta se palvelisi perheitä parhaiten?

Pia Suvivuo ja Miia Tuominen

 

Teksti julkaistu Turun Sanomien Alio-kirjoituksena 19.6.2017.

Pia Suvivuo on terveystieteiden tohtori, hankepäällikkö (Lupa auttaa -hanke). Miia Tuominen on filosofian tohtori, opettaja, Turun ammattikorkeakoulu.

paivittaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Haku

Arkisto