Päätöksenteosta

Aikamme haasteet – kestävä kehitys, maahanmuutto, toimivan taloudellisen mallin rakentaminen – eivät ratkea yhdellä ohjelmalla tai uuden ministerin nimityksellä. Haasteet ovat polysentrisiä. Niissä on useita eri tasoja ja useita eri keskuksia.

Näin on myös SOTE-sektorin kohdalla. Se koostuu monista eri tasoisista haasteista ja ongelmista, voisi jopa sanoa, että se koostuu ongelmien klustereista. Näin ollen myös ratkaisujen tulee koostua monen eri tason – kansallisen, alueellisen ja paikallisen – tason lukuisista ratkaisuista. Yhdessä nämä oikeansuuntaiset ratkaisut rakentavat taloudellisesti, sosiaalisesti ja moraalisesti kestävän Suomen.

Suuri, sopeutumisen ja menestymisen kannalta ehkä tärkein, muutos koskee suomalaista johtamisajattelua ja päätöksentekoa. Sitä, miten ajattelemme tulevaisuuden muotoutuvan ja sitä, miten yritämme tulevaisuuteen vaikuttaa.

Vakaassa toimintaympäristössä ylhäältä-alas suunnittelu toimi kohtuullisesti ja se oli jollain lailla puolusteltavissa. Nyt, kun tulevaisuus näyttää epävarmalta, se tuntuu arrogantilta ja vaaralliselta.

  1. Suurten haasteiden, kuten SOTE-uudistuksen, kohdalla päätöksenteon ongelmat tulevat esiin, kun nojataan liian paljon tehokkuusajatteluun, perinteiseen länsimaiseen liikkeenjohtoon. Sillä on vaikea vastata tosielämän haasteisiin, joissa monet eritasoiset ja toisiinsa liittyvät syyt ja seuraukset ovat tekemisissä keskenään. Liian kapea ajattelu vaikeuttaa sekä tilanteen mieltämistä että ratkaisujen löytämistä.
  2. Usein tulevaisuuden päätöksenteko perustuu yhden tai muutaman tekijän ekstrapolointiin, kun koko muu päätöksenteon maisema pysyy muuttumattomana. Meillä on vaikeuksia ottaa huomioon monimutkaisempia syy- ja seuraussuhteiden ketjuja ja huomioida sekä  ylhäältä-alas että alhaalta-ylös tulevia syitä ja seurauksia.
  3. Jokapäiväinen elämämme on sidoksissa aikaan ja paikkaan. Tämä ilmeinen tosiasia tarkoittaa sitä, että meidän pitää suhtautua kriittisesti vallalla olevaan ajatteluun siitä, että on olemassa ehdottomia, pysyviä totuuksia, jotka toimivat kaikkialla.

Tarvitsemme paikalliseen toimintaan ja historiaan sopivan tiedon, menetelmien ja johtajuuden pohtimista.

Tarvitsemme oman ajattelun ja toimintaympäristön vaatimusten reflektiontia, systeemitason edun tavoittelua ja vahvaa arvoperusteista johtamista.

Tarvitsemme uuden suomalaisen päätöksentekokulttuurin.

Mika Aaltonen, kauppatieteen tohtori, ennakoinnin ja kompleksisuuden dosentti.

Vieraskirjoittaja

SoTeLeaks -blogin vieraskirjoittajat ovat hankkeen kutsuvieraita, joilla on painavaa asiaa LAPE-hankkeen edistämiseksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Haku

Arkisto