Maksuttomat palvelut kunnille

LAPE-johtajan selviytymispakkaus

Kenelle?

Kuntien LAPE-ryhmien ja muiden monialaisten hyvinvointiryhmien vetäjille

Lue lisää

LAPE-johtajan selviytymispakkaus

Kenelle?

Kuntien LAPE-ryhmien ja muiden monialaisten hyvinvointiryhmien vetäjille

Oletko miettinyt yön pimeinä tunteina, ettet tiedä yhtään, mitä pitäisi tehdä? Tuntuuko monenkirjavan asiantuntijajoukon johtaminen kivireen vetämiseltä? Ei hätää! Annamme sinulle nopean perehdytyksen keskeisiin LAPE-muutosohjelman saloihin ja muilta varastettuihin toimiviin suurryhmän johtamisen käytäntöihin. Selviytymispakkauksen sisältö:

 • kaksi tsemppaushenkistä henkilökohtaista tapaamista (alkuun saattaminen 1 h ja seuranta 1 h)
 • virka-aikainen puhelintuki
 • valmiit diapohjat (LAPE-muutosohjelma, tilastot…)
 • apua kuntasi palvelujen kartoittamiseen
 • oikeus käyttää ”Mukana Varsinais-Suomen LAPE-muutosohjelmassa” -leimaa
 • osallistumisoikeus palveluasenteen Boot camp -valmennukseen
 • pääsy muiden LAPE-johtajien säännöllisen vertaistuen äärelle
 • Lupa auttaa! -kahvimuki
Palvelu on kunnille maksuton. Selviytymispakkaus on ladattavissa osoitteesta: www.lupaauttaa.fi/huoneentaulu

Lisätietoja:

Lapsiystävällisen strategiatyön tuunaustunnit päättäjille

Kenelle?

Kunnan strategisille päättäjille

Lue lisää

Lapsiystävällisen strategiatyön tuunaustunnit päättäjille

Kenelle?

Kunnan strategisille päättäjille

Oletko kateellinen naapurikuntasi vetävälle ja lapsiystävälliselle strategialle? Oletteko aina hätäpäissänne joutuneet kopsaamaan strategiaanne ympäripyöreitä latteuksia? Vai puuttuuko teiltä lapsiperhepalveluiden strategia kokonaan? Tahtoisitko olla edelläkävijä ja varmistaa, että kuntasi saisi luvan käyttää Lapsiystävällinen kunta -leimaa?

Strategian tuunaustunneilla käymme läpi onnistuneiden palvelustrategioiden tunnusmerkkejä ja sparraavan keskustelun avulla aloitamme oman lapsiystävällisen strategianne luomisen. Hyvän strategian luomiseen ei suinkaan tarvita aina ylen määrin aikaa, sillä monesti kysymys on vain aloittamisen lykkäämisestä. Strategia asuu jo sisälläsi! Me autamme löytämään sen.

Tuunaustuntien sisältö:

 • Sparraavan ja innostavan alkuluento (LAPE, lapsiystävällinen maakunta, lapsivaikutusten arviointi, lapsibudjetointi)
 • Nykyisen strategian pikatesti
 • Strategian luomisen ensitahdit
 • Seurantatapaaminen

Palvelu on kunnille maksuton.

Lisätietoja:

Lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa -valmennus

Kenelle?

Kuntapäättäjille ja johtaville viranhaltijoille

Lue lisää

Lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa -valmennus

Kenelle?

Kuntapäättäjille ja johtaville viranhaltijoille

Haluatko tehdä juuri teidän kunnastanne lapsi- ja perheystävällisen? Haluatko tehdä kunnastanne lasten ja perheiden mielestä vetovoimaisen? Mietitkö miten oikeasti laittaa kauniit juhlapuheet lapsiystävällisyydestä käytäntöön? Lupa auttaa! -hanke yhteistyökumppaneiden kanssa (THL ja Unicef) tarjoaa palvelupaketin, jolla arvioida päätöstenne lapsivaikutuksia.

Tarkastele kuntanne tulevia päätöksiä ja päätösten vaikutuksia ennakkoon lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta. Tee kuntasi päätöksenteosta lapsi- ja perheystävällistä. Profiloitukaa tämän kehittämispaketin avulla kunnaksi, jonka päätöksenteon ja palvelujen keskiössä on perhe ja lapset.

Valmennuksen sisältö:

 • Koulutus- ja tietopaketti sekä siihen sisältyvä valmennus
 • Valmennus/konsultaatioapu 2 x 1,5 h

Palvelu on kunnille maksuton.

Lisätietoja:

Lastensuojelu 2.0 eli systeemisen mallin käyttöönotto

Kenelle?

Lastensuojelun esimiehelle tai perhepalvelujohtajalle

Lue lisää

Lastensuojelu 2.0 eli systeemisen mallin käyttöönotto

Kenelle?

Lastensuojelun esimiehelle tai perhepalvelujohtajalle

Onko kuntasi lastensuojelussa vielä jotain kehitettävää? Tuntuuko, että työntekijät joutuvat tekemään liian yksin liian vaikeita päätöksiä? Puuttuuko asiakastyöstä perheterapeuttinen näkökulma? Ajautuvatko perheet aina vaan raskaampien palvelujen piiriin?

Hackneyssa, Lontoon kaupunginosassa, lastensuojelun ongelmat ratkaistiin vuosia sitten. Nyt tuo systeemisen lastensuojelun malli (www.julkari.fi/handle/10024/132169) on otettavissa karvalakkiversiona käyttöön Varsinais-Suomessa. Lupa auttaa! -tarjoaa mallin käyttöönottoon joustavan tuen ja sparrauksen (6 x 2 h). Käyttöönoton myötä saat lastensuojelutyöhösi tiimityön rakenteen ja lisää perheterapeuttista osaamista.

Systeemisen mallin käyttöönoton sisältö:

 • Alkukatselmus kuntanne lastensuojelun tilaan
 • Hankeagenttien vetämä luento ja ennakkomateriaali systeemisestä mallista
 • Systeemisen tiimimallin suunnitelma organisaatioon

Palvelu on kunnille maksuton.

Lisätietoja:

Varjorehtorin viikkolaina

Kenelle?

Rehtoreille

Lue lisää

Varjorehtorin viikkolaina

Kenelle?

Rehtoreille

Joudutko kaiken muun kouluarjen keskellä vielä kehittämään monialaista hyvinvointityötä ja ylisektorista yhteistyötä? Miten autat koulun henkilökuntaa jaksamaan, selviytymään vaikeiden vanhempien kanssa ja tukemaan oppilaita ongelmissaan? Tuntuuko taakka liian suurelta yksin kantaa? Kaipaisitko rinnallesi kokenutta kettua mentoriksi, edes hetkeksi?

Lupa auttaa! on luvannut kehittää perheiden palveluja myös kouluissa. Tarjoamme tueksesi ja mentoriksesi Varjorehtoria. Saat viikon verran vierihoitoa, tukea, peilausta ja ideoita koulusi sekä perhepalvelujen uudenlaiseen yhteiseen tekemiseen.

Varjorehtorin lainaamisohjeet:

 • Ota yhteyttä ja ilmoita halukkuutesi Lainaa Varjorehtori -palveluun joulukuun 2017 aikana.
 • Sovi alkutapaaminen (1 h) ja sopiva viikko (1 vko) varjorehtorin käytölle.
 • Lopuksi toteutetaan asiakaspalaute-tapaaminen (1 h).

Palvelu on kunnille maksuton.

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen löytöhetki

Kenelle?

Varhaiskasvatusjohtajille

Lue lisää

Varhaiskasvatuksen löytöhetki

Kenelle?

Varhaiskasvatusjohtajille

Älä putoa LAPE-kyydistä, vaan tilaa Löytöhetki, sillä päiväkoti on keskeisessä roolissa tulevaisuuden perhepalveluissa! Mitä apua ja miten päiväkodista saa? Miten varhaiskasvatuksen yhteistyörakenteet ja -käytännöt toimivat? Etsimme luovat ja entistä toimivamman yhdessä tekemisen tavat. Panostamme asiakaslähtöisyyteen ja varhaiseen tukeen.

Löytöhetken sisältö:

 • Hankeagentti hurauttaa luoksesi kokemaan kanssasi Löytöhetken, jonka kesto on napakka 1,5 tuntia.
 • Kartoitetaan yhteistyö ehkäisevän lasten suojelun, lastensuojelun, neuvolan, kasvatus- ja perheneuvolan, koulun ja järjestöjen kanssa.
 • Kartoitetaan, millaisia malleja ja käytänteitä kunnassa on kiusaamisen ehkäisyyn ja puuttumiseen.
 • Sovitaan kehitystarpeet ja jatkotoimenpiteet.

Palvelu on kunnille maksuton.

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen perhetyön partituuri

Kenelle?

Sivistys-, sote- ja varhaiskasvatusjohtajille sekä perhetyön väelle

Lue lisää

Varhaiskasvatuksen perhetyön partituuri

Kenelle?

Sivistys-, sote- ja varhaiskasvatusjohtajille sekä perhetyön väelle

Kaikki ovat yhtä mieltä, että perhetyön tulisi jalkautua päiväkotiin, mutta miten asiassa tulisi edetä? Kutsukaa Lupa auttaa! -hankeagentti apuun kokoamaan kunnasta oikeat ihmiset yhteisen pöydän ääreen järjestämään käytettävissä olevia perhetyön ja varhaiskasvatuksen pelimerkkejä uudella tavalla. Mallinnetaan ja käynnistetään kunnassanne varhaiskasvatuksen perhetyö.

Siirtämällä auttamisen painopistettä kohti lapsiperheiden peruspalvelujen ydintä, apua voidaan tarjota varhaisemmin ja asiakaslähtöisemmin, ja perheiden on helpompi ottaa apua vastaan. Näin toimimalla säästyy todennetusti myös tukku rahaa.

Partituurin sisältö:

 • Päätetään, ketkä ihmiset kunnasta kootaan saman pöydän ääreen kahden
 • Kolme tapaamista, joista ensimmäinen 2 h:
  • Erilaisten varhaiskasvatuksen perhetyön mallien esittely
  • Työryhmän sparraus ja avoimesta, luovan rohkeasta ja tavoiteorientoituneesta työskentelystä huolehtiminen
  • Varhaiskasvatuksen käyttöön jaettavan resurssin määrästä ja varhaiskasvatuksen perhetyön käynnistämisestä sopiminen
 • Jälleentapaaminen 2-3 kuukauden kuluttua: toiminnan arviointi ja yhteistyön tarkentaminen
 • Kolmas tapaaminen: voittojen ja tappioiden laskeminen

Palvelu on kunnille maksuton.

Lisätietoja:

Väkivallanehkäisytyön luotsien koulutus

Kenelle?

Lasten ja perheiden kanssa työskenteleville henkilöille

Lue lisää

Väkivallanehkäisytyön luotsien koulutus

Kenelle?

Lasten ja perheiden kanssa työskenteleville henkilöille

Väkivallan ja lapsen turvallisuuden puheeksi ottaminen on osa jokaisen lapsia ja perheitä kohtaavan ammattilaisen osaamista. Lupa auttaa! kouluttaa luotseja, joiden tehtävänä on omassa kunnassaan vahvistaa ammattilaisten osaamista väkivallan tunnistamisessa ja puheeksi ottamisessa. Luotsit kouluttavat omissa verkostoissaan kaikki ne ammattilaiset, jotka työssään kohtaavat lapsia, nuoria ja perheitä.

Jatkossa Luotsit ylläpitävät alueen lasta ja perhettä lähellä olevien aikuisten osaamista ja kouluttavat non-stoppina ensiapukoulutuksen tapaan.

Kunnan Luotsi-koulutuksen sisältö:

 • Kunnan väkivallan ehkäisytyöryhmän kokoaminen ja luotsien valinta sekä kouluttaminen.
 • Puheeksi ottamisen ja varhaisen puuttumisen mallien käyttöönotto, väkivaltaepäilyn kohtaaminen, ammattilaisten traumatietoisuuden lisääminen.
 • Tietoa ja käytännön menetelmiä työhön, mm. Traumatietoisuutta ammattilaisille -tietopaketti.
 • (Luotsien koulutuksessa tullaan myös käyttämään THL:n Luo luottamusta – suojele lasta -verkkokoulutusta.)

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Turun Ensi-ja turvakodin kanssa.

Palvelu on kunnille maksuton.

Lisätietoja:

Sähköinen palvelu: Pyydä apua! -nappi

Kenelle?

Kuntien LAPE-ryhmille ja perhepalveluille

Lue lisää

Sähköinen palvelu: Pyydä apua! -nappi

Kenelle?

Kuntien LAPE-ryhmille ja perhepalveluille

Pyydä apua! -nappi on kunnan verkkosivuilta löytyvä sähköinen palvelukanava. Se on ”nappi”, jota klikkaamalla kuka tahansa voi olla yhteydessä lasten ja perheiden palveluihin: pyytää apua tai palvelua, tehdä yhteydenottopyynnön tai esittää mieltä askarruttavan kysymyksen. Palvelu on käytössä aina ja kenelle tai missä tahansa, myös anonyymisti.

Lupa auttaa! -hankkeessa Pyydä apua! -nappi levitetään maakunnalliseksi lapsiperheiden perhekeskuspalveluiden yhden luukun neuvonta- ja yhteydenottokanavaksi.

Jos sitoutuminen palveluun mietityttää, voit tilata konsultaatiokäynnin tai –puhelun. Älä epäröi, vaan tilaa tietoa!

Pyydä apua! –napin käyttöönotto alkaa marraskuussa 2017.

Palvelu on kunnille maksuton

Lisätietoja:

Sähköinen palvelu:
Neuvola-chat

Kenelle?

Lastenneuvoloille

Lue lisää

Sähköinen palvelu:
Neuvola-chat

Kenelle?

Lastenneuvoloille

Neuvola-chat on sähköinen palvelukanava, joka linkitetään lastenneuvolan verkkosivuille. Palvelun kautta asiakkaat voivat kysyä terveydenhoitajalta yleisiä kysymyksiä anonyymisti,. Tarpeen mukaan asiakas voi siirtyä henkilökohtaiseen palveluun vahvan tunnistautumisen kautta.

Neuvola-chatin toimitukset alkavat 11/2017, mutta voit tilata alkukonsultaation jo nyt!

Jos sitoutuminen palveluun mietityttää, voit tilata konsultaatiokäynnin tai –puhelun. Älä epäröi, vaan tilaa tietoa!

Neuvola-chatin käyttöönotto:

 • Suunnittelupalaveri, jossa säädetään palveluprosessi kuntoon ja sovitaan palvelun aukioloajasta.

Lisätietoja:

Sähköinen palvelu: Tabletti yhteydenpitovälineeksi sijaishuollossa olevalle lapselle

Kenelle?

Sijaishuollossa olevien lasten sosiaalityöntekijöille

Lue lisää

Sähköinen palvelu: Tabletti yhteydenpitovälineeksi sijaishuollossa olevalle lapselle

Kenelle?

Sijaishuollossa olevien lasten sosiaalityöntekijöille

Haluaisitko tietää reaaliaikaisemmin, mitä lapselle sijaishuollossa kuuluu? Lupa auttaa! -hanke tarjoaa teille siihen yhteiset työkalut. Järjestämme lapselle tabletin ja siihen sovellukset, joilla onnistuu helposti sekä yhteydenpito että muu mukava.

Toimitukset alkavat 12/2017. Tilaa suunnittelupalaveri heti!

Jos sitoutuminen palveluun mietityttää, voit tilata konsultaatiokäynnin tai -puhelun. Älä epäröi, vaan tilaa tietoa!

Palvelu on kunnille maksuton

Lisätietoja:

Lastensuojelun katsastus

Kenelle?

Lastensuojelun johdolle, esimiehille ja kehittäjille

Lue lisää

Lastensuojelun katsastus

Kenelle?

Lastensuojelun johdolle, esimiehille ja kehittäjille

Kenelle?

Katsastus tukee lastensuojelun jatkuvaa kehittämistä.Se vahvistaa kunnan henkilöstön omaa osaamista toiminnan arviointiin, kehittämiseen, laadun parantamiseen ja asiakaslähtöiseen kehittämiseen.

Katsastuspalvelu on käytettävissä 15.1. – 15.5.2018.  Mukaan mahtuu kolme pilottikuntaa.

Katsastuksen sisältö:

 • Valitaan arvioinnin teemat ja sisällöt palvelustrategian painopisteiden mukaan.
 • Tehdään varsinainen katsastus vertaiskehittäjien, ulkoisten asiantuntijoiden ja yksikön henkilöstön kanssa. Prosessiin liittyy itsearviointi, asiakasarviointi ja johdon osallistuminen katsastukseen strategian ja vaikuttavuuden arvioisessa.
 • Lopputuloksena katsastusraportti, jota voi hyödyntää jatkokehittämisessä.

Palvelu on kunnille maksuton.

Lisätietoja:

Jalka oven väliin -palvelupaketti

Kenelle?

Uudistuvalle sote-ammattiaiselle

Lue lisää

Jalka oven väliin -palvelupaketti

Kenelle?

Uudistuvalle sote-ammattiaiselle

Onko sinulla toteuttamiskelpoinen idea tai malli vietäväksi kouluun ja kouluyhteistyöhön? Ryhdy kuriiriksi uusille ja käyttöönotettaville ideoille ja avaa ovi koulun tapahtumarikkaaseen maailmaan. Ole pioneeri ja tilaa hankkeesta ovenaukaisijaksi koulumaailmaan kokenut portsari, jolla on taskussaan avaimet ja kulkulupa!

Paketin sisältö:

 • Sovitaan yhteiset askelmerkit muutokselle!
 • Laaditaan yhdessä ideastasi toimiva kokeilu ja sen prosessikuvaus!
 • Kokeillaan kenttätyössä! Tehdään ihmeitä!
 • Pureskellaan yhteinen kokemus ja laaditaan jatkosuunnitelmat!
 • Toteutus
 • Voit tilata portsaripaketin heti
 • Yhteinen alkupalaveri
 • Arviointiapua matkan varrella

Palvelu on kunnille maksuton.

Lisätietoja:

Tilaa uutiskirje

Haluat tietenkin pysyä muutoksen eturintamassa ja saada tuoreimmat vinkit ja konstit käyttöösi.

Ahdistaako muutospaine?
Klikkaa Pyydä kehittämisapua -nappia.

Palvelumme on maksutonta varsinaissuomalaisille kunnille.