Väkivallanehkäisytyön luotsien koulutus

Väkivallan ja lapsen turvallisuuden puheeksi ottaminen on osa jokaisen lapsia ja perheitä kohtaavan ammattilaisen osaamista. Lupa auttaa! kouluttaa luotseja, joiden tehtävänä on omassa kunnassaan vahvistaa ammattilaisten osaamista väkivallan tunnistamisessa ja puheeksi ottamisessa. Luotsit kouluttavat omissa verkostoissaan kaikki ne ammattilaiset, jotka työssään kohtaavat lapsia, nuoria ja perheitä.

Jatkossa Luotsit ylläpitävät alueen lasta ja perhettä lähellä olevien aikuisten osaamista ja kouluttavat non-stoppina ensiapukoulutuksen tapaan.

Kunnan Luotsi-koulutuksen sisältö:

  • Kunnan väkivallan ehkäisytyöryhmän kokoaminen ja luotsien valinta sekä kouluttaminen.
  • Puheeksi ottamisen ja varhaisen puuttumisen mallien käyttöönotto, väkivaltaepäilyn kohtaaminen, ammattilaisten traumatietoisuuden lisääminen.
  • Tietoa ja käytännön menetelmiä työhön, mm. Traumatietoisuutta ammattilaisille -tietopaketti.
  • (Luotsien koulutuksessa tullaan myös käyttämään THL:n Luo luottamusta – suojele lasta -verkkokoulutusta.)

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Turun Ensi-ja turvakodin kanssa.

Palvelu on kunnille maksuton.