Varhaiskasvatuksen perhetyön partituuri

Kaikki ovat yhtä mieltä, että perhetyön tulisi jalkautua päiväkotiin, mutta miten asiassa tulisi edetä? Kutsukaa Lupa auttaa! -hankeagentti apuun kokoamaan kunnasta oikeat ihmiset yhteisen pöydän ääreen järjestämään käytettävissä olevia perhetyön ja varhaiskasvatuksen pelimerkkejä uudella tavalla. Mallinnetaan ja käynnistetään kunnassanne varhaiskasvatuksen perhetyö.

Siirtämällä auttamisen painopistettä kohti lapsiperheiden peruspalvelujen ydintä, apua voidaan tarjota varhaisemmin ja asiakaslähtöisemmin, ja perheiden on helpompi ottaa apua vastaan. Näin toimimalla säästyy todennetusti myös tukku rahaa.

Partituurin sisältö:

  • Päätetään, ketkä ihmiset kunnasta kootaan saman pöydän ääreen kahden
  • Kolme tapaamista, joista ensimmäinen 2 h:
    • Erilaisten varhaiskasvatuksen perhetyön mallien esittely
    • Työryhmän sparraus ja avoimesta, luovan rohkeasta ja tavoiteorientoituneesta työskentelystä huolehtiminen
    • Varhaiskasvatuksen käyttöön jaettavan resurssin määrästä ja varhaiskasvatuksen perhetyön käynnistämisestä sopiminen
  • Jälleentapaaminen 2-3 kuukauden kuluttua: toiminnan arviointi ja yhteistyön tarkentaminen
  • Kolmas tapaaminen: voittojen ja tappioiden laskeminen

Palvelu on kunnille maksuton.