Kehitä perhekeskustoimintaa ja hae tykötarpeita siihen!

Ammu_oivaltava

Perhekeskusfoorumi

Lupa auttaa -hankkeessa kootaan perhekeskusverkosto ja laajennetaan se kattamaan koko maakunta sekä laajasti eri toimijat, erityisesti kasvatus- ja perheneuvoloiden edustus sekä asiakkaat. Verkostossa luodaan perhekeskus- ja kasvatus- ja perheneuvolatoiminnalle konkreettinen kehittämissuunnitelma, jonka kautta hanke vahvistaa edellytyksiä em. toiminnan systemaattiselle seurannalle ja arvioinnille. Oleellista on varmistaa kehittämistyön kytkeminen tulevaan sote-palveluiden järjestämis- ja tuotantotapaan.

Seuraava perhekeskusfoorumi järjestetään 20.9.2017 klo 12.30-16 Merikeskus Forum Marinumissa.

Ammu_oivaltava

Eroauttamisen palvelut

Maakunnan eropalveluiden toteuttajat ja palvelut kartoitetaan ja luodaan uudenlainen eroauttamisen malli yhdessä eroauttajien verkoston kanssa. Tässä tehdään tiivistä yhteistyötä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Lisäksi parannetaan maakunnallisesti erotilanteissa palveluohjausta, hyödynnetään sähköisiä palveluita, edistetään erotilanteissa olevien vanhempien sekä lasten kohtaamista ja lisätään ammattilaisten osaamista sekä sovitteluosaamista. Hankkeessa vahvistetaan tietoisuutta eropalveluiden eri toimijoiden palveluista koko maakunnan tasolla.

Ammu_innostunut

Lainaa perhepalveluja kirjastosta

Lainaa perhepalveluja kuten perhevalmentaja kirjastosta on toimintamalli, jossa perhepalvelut tuodaan asiakkaiden helposti saataville, kirjastoon. Toimintamallia on jo kokeiltu mm. Raisiossa ja sitä rakennetaa entistä asiakasystävällisemmäksi ja palvelun hakemisen kynnystä madaltavaksi myös nuorten kohdalla. Maakunnallista kirjastokorttia olisi esimerkiksi mahdollista hyödyntää entistä laajemmin lapsiperheiden palvelujen varaamisessa.  Lainaa perhevalmentaja kirjastosta -toimintamallia pilotoidaan maakunnan laajuisena. Myös erilaisia sähköisiä toimintatapoja ml. mobiilitoiminnot kehitetään tähän.

Tilaa uutiskirje

Haluat tietenkin pysyä muutoksen eturintamassa ja saada tuoreimmat vinkit ja konstit käyttöösi.

Ahdistaako muutospaine?
Klikkaa Pyydä kehittämisapua -nappia.

Palvelumme on maksutonta varsinaissuomalaisille kunnille.