Avainsana: koulu

HOP x 4 eli Heljä Misukan blogiteksti ja LAPE-kärkihankkeen tarpeellisuus

Onko LAPE-kärkihanke tarpeeton? OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka kyseenalaistaa blogissaan hankkeen tarpeellisuuden. Hänen mukaansa opettajien tehtävä ei ole kysellä kaljankulutuksesta. Ensireaktioni blogia lukiessani oli, että nyt on löytynyt VUJ-taistelijoille (Vakaumukselliset uudistusten vastustajat) oma Che Guevara. Sen lisäksi, että nämä raikkaat ajatukset sijoittuvat kutakuinkin samalle vuosikymmenelle, on suunta selvä. Tällä kertaa tosin vahvasti taaksepäin.

Pullan murut kurkusta köhittyäni aloin perata blogia tarkemmin. Mitä se Misukka sanookaan,  ajattelemmeko asioista yhtään samaan suuntaan? Oman agentuurini puitteissa rajauduin lukemaan artikkelia varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Ja HOP! Heti meille löytyi yhdistävä tekijä: Tiukka omasta poterosta tähystely.

Koska blogin alkupuoli on selvästi provokatiivisuudessaan aidon vallankumoustaistelijan yritystä ärsyttää kumppania ja saada hänen keskittymisensä herpaantumaan, hyppään eteenpäin. Sen verran oli kuitenkin mutkat suoriksi vedetty, että kehotan Misukkaa tutustumaan aluksi LAPE-hankkeen budjettiin, henkilöstöön ja sen tehtäviin, ja siihen mitä meillä maakunnissa oikeasti tapahtuu. Noin niin kuin aluksi.

Otetaan asioita puheeksi ja tarjotaan tukea avun etsimiseen

Neljännessä kappaleessa päästään vähitellen valeuutisista asiaan, kun Misukka itse esittää toiveen, ettei päiväkoteja nähtäisi väylänä tarjota esimerkiksi mielenterveys- tai alkoholiongelmista kärsivälle perheelle palveluita. Erittäin ongelmallisena hän pitää sitä, että opettajat laitetaan kyselemään vanhemmilta, kuinka monta kaljaa kuluu viikossa ja onko tarvetta saada apua mielenterveysongelmiin. Millaista kasvatuskumppanuutta näin luodaan?

Misukan olisi tässä ollut hyvä käyttää kartanlukijaa, sillä tulkinta kirraa pahasti. Omasta näkökulmastani kasvatuskumppanuutta syvimmillään on, että rakennetaan avointa keskustelukulttuuria, missä asioita otetaan puheeksi ja tarjotaan tukea sopivan avun etsimiseksi. Hempeän humanistisen lähimmäisen rakkauden lisäksi tähän varhaiskasvatusta velvoittaa myös laki, joka kovin selkeästi puhuu vanhemmuuden tukemisesta.

Kappaleen loppupuolella kuuluu taas HOP! Mehän olemme liikuttavan yksimielisiä, että neuvola ja muut lapsiin ja nuoriin liittyvät palvelut voivat olla tiiviissä yhteydessä päiväkotien ja koulujen kanssa – jopa sijaita saman katon alla, kuten monessa kunnassa jo on. Mutta arvoisa Heljä Misukka, niiden ei tarvitse edes sijaita saman katon alla. Pilkkaamasi perhekeskustoimintamalli kun juuri mahdollistaa tämän ja paljon muuta hyvää yhdessä tekemistä.

Perhetyö jalkautuu päiväkoteihin

Seuraavassa kappaleessa puhutaan roolien selkeyden tärkeydestä. Valitettavasti kappaleen ydinsanoma ei ole ihan selkeä. Poimin tekstistä kuitenkin seuraavan lauseen arvellen sen toimivan vallankumousjohtajan hätähuutona:

”Opettajaa ja kouluja ei toki saa jättää yksin, kun perhe tarvitsee palveluita”.

Myös tästä on kyse LAPE:ssa. Näitä asioita ei todellakaan ratkaista pelkästään seminaareissa. Sen takia esimerkiksi täällä Varsinais-Suomessa olemme jalkauttamassa perhetyötä päiväkoteihin.

Sitten kuuluu jälleen iloinen HOP! Misukka näkee saman kultakimpaleen kuin minäkin, vanha lastentarhanopettaja. Opettajat näkevät ja tunnistavat työssään monien lasten kohtaamia vaikeuksia ja pystyvät jo nyt usein auttamaan eri tilanteissa. Just niin! Tulevaisuudessa toivon, että varhaiskasvatuksen henkilöstö vielä rohkeammin ja varhaisemmassa vaiheessa pyytää sote-sektorin ammattilaisia yhteisiin auttamistalkoisiin. Ja jo toinen HOP! samassa kappaleessa: resursseja tarvitaan.

Yhdessä  lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin parhaaksi

Seuraava kappale jää ilman ”hopottelua”, joten otetaan suora lainaus:

”Samaan aikaan kun päiväkotien varhaiskasvatus vihdoin uudella varhaiskasvatuslailla tulee selkeäksi osaksi koulutusjärjestelmää ja irrotetaan sosiaalihuollon lainsäädännöstä, on tarkkaan pidettävä huoli siitä, ettei Lape hanke toimi toiseen suuntaan. Nyt en ole tästä ihan varma.”

Älä pelkää.  LAPE-hanke ei tosin ajattele asiasta näin yksioikoisesti, vaan näkee varhaiskasvatuksen laaja-alaisemmin osana systeemistä kokonaisuutta. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää jokaisen lapsen kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia, tukea lapsen oppimisen edellytyksiä sekä edistää koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista. Varhaiskasvatus tukee myös huoltajia kasvatustyössä (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Opetushallitus 2016:17).

Varhaiskasvatuksen kannalta on tärkeää toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa tai huoltajaa. Tämä tehtävä ei voi toteutua yksin varhaiskasvatuksen toteuttamana, vaan se edellyttää toimivaa yhteistyötä muiden lapsiperheiden palveluiden kanssa.