Naantalissa tehdään LAPE-muutosta laajalla rintamalla

Seitsemän palvelulupausta ja paljon yhteistä keskustelua

Sivistystoimenjohtajan Kimmo Kuusimäen johdolla Naantalin kaupungissa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman toteutus eli ns. LAPE-työ on käynnistetty tehokkaalla ja innovatiivisella tavalla.

Naantalin LAPE-työ on rakentunut Lupa auttaa!- hankkeen palvelulupausten ympärille. Naantalin LAPE-ryhmän toiminta on organisoitu siten, että kullekin seitsemälle palvelulupaukselle on nimetty vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on edistää ko. palvelulupauksen toteuttamista sekä omalla toimialallaan että yli toimialuerajojen. Kunkin palvelulupaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet on kuvattu vuokaaviossa, joka toimii työryhmän toimintasuunnitelmana ja niiden etenemistä seurataan yhteisissä kokoontumisissa. Yhteistä keskustelua lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kokonaisuudesta käydään LAPE-ryhmän kokouksissa, joissa vastuuhenkilöt esittelevät prosesseja muulle ryhmälle ja jossa yhdyspintoja pohditaan. Järjestöjen, seurakunnan ja perheiden edustus on työskentelyssä vahvasti mukana.

Lupa auttaa! -hankkeen hankeagentit ovat käytettävissä kuntien LAPE-muutoksen kehittämistarpeisiin ja maksuttomat palvelutuotteet ovat tilattavissa hankkeen nettisivuilta. Tähän tarjoukseen Naantalissa on tartuttu. Kaupunki on lähdössä mukaan sähköisten palvelujen pilotteihin mm. Pyydä apua -napin toteutukseen. Lastensuojelun katsastusta tehdään kaupungin esimiesten, työntekijöiden ja hankeagenttien kanssa. Myös lastensuojelun systeemistä työskentelyä ollaan käynnistämässä.

Lapsivaikutusten arvioinnin osaamista löytyy Naantalista omasta takaa. Varhaiskasvatusjohtaja Kaisa Rantala on ollut kehittämässä lapsivaikutusten arviointia jo usean vuoden ajan ja nyt menetelmää on tarkoitus pilotoida osana kaupungin päätöksentekoa. Koulutuslautakunta on tehnyt päätöksen tehdä lapsivaikutuksen arviointia päiväkoti- ja kouluverkkouudistuksen yhteydessä.

Naantalissa myös kaupunginhallitus, sote-lautakunta ja koulutuslautakunta ovat paneutuneet LAPE-muutosohjelman keskeisiin sisältöihin muutosagentti Mikko Hulkkosen vetämässä iltakoulussa.

Paljon hyvää työtä ja edellytyksiä kehittämiselle on Naantalissa tehty jo vuosia. Lisäboostia lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämiseen tuo nyt LAPE-muutosohjelmaa Varsinais-Suomessa toteuttava Lupa auttaa! -hanke, jonka yhtenä tehtävänä on tuottaa kehittämisapua kunnille.

Lupa auttaa! -hankkeen maksuttomat palvelut kunnille