Huomaa minut! -osallisuustyökalu tuo pienen lapsen äänen kuulluksi

”Ehkäisevän työn toimintakenttä on muutoksessa. Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman tavoitteena on muotoilla lapsiperheiden palvelut uudelleen niin, että ne jatkossa vastaisivat paremmin tulevaisuuden muutoksiin ja voitaisiin liittää mihin tahansa tulevaan organisaatiomalliin. Ottamalla käyttöön Huomaa minut! -osallisuustyökalun meidän aikuisten on helpompaa varmistaa, että pienen lapsen ääni tulee kuulluksi hänelle tarkoitettujen palvelujen kehittämistyössä”, toteaa perhekeskustoiminnan koordinaattori Johanna Franska MLL:n Varsinais-Suomen piiristä.

Huomaa minut! -osallisuustyökalun avulla tuetaan positiivista vanhemmuutta, vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutussuhdetta sekä vahvistetaan lapsen asemaa asiakkaana. Menetelmä perustuu mentalisaatioteoriaan, jolla tarkoitetaan kykyä eläytyä sekä omiin että toisen ihmisen kokemuksiin.

Osallisuustyökalu sopii moneen toimintaympäristöön ja sen avulla on myös mahdollista tuottaa tietoa lapsivaikutusten arvioinnissa. Työkalun tavoitteena on auttaa aikuista havainnoimaan lasta ja helpottaa hänen sanojensa, ilmeidensä ja eleidensä tulkintaa. Yhteisen hetken seurauksena herää aikuisessa uteliaisuus lapsen aitoon näkökulmaan.

Menetelmäkoulutusta Varsinais-Suomeen

Toukokuussa järjestettiin kaksi maakunnallista Huomaa minut! -menetelmäkoulutusta lasten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Koulutuksessa sai ideoita lapsen osallisuuden tukemiseen ja palautteen keräämiseen. Kukin osallistuja sai koulutuksesta Huomaa minut! -menetelmäopaskirjan materiaaleineen. Opas on tarkoitettu selkeäksi ja helpoksi osallisuustyökaluksi suunnittelun, arvioinnin ja seurannan tueksi.

Huomaa minut! koettiin helpoksi ja matalan kynnyksen menetelmäksi, joka soveltuu sekä ammattilaiselle että vapaaehtoiselle ohjaajalle. Lapsi ja lapsen ääni tulee esiin yksilönä ja yhtä arvokkaana kuin aikuinenkin.

Osallistujat ideoivat käyttävänsä menetelmää esimerkiksi perhetyössä videohavainnoinnin tukena sekä asiakaskäynneillä vahvistamaan lapsen näkökulmaa sekä vahvistamaan perheen aikuisen esim. nuoren äidin myönteistä vanhemmuutta.

Raision seurakunnassa on menetelmää jo käytettykin mm. Lapsiarkkiryhmissä. MLL:n perhekahviloissa Huomaa minut! toimii palautejärjestelmänä, jossa vauvakin saa äänensä kuuluville.

Ehdotuksena tuli myös laittaa Huomaa minut! -juliste vaikkapa kaupan ilmoitustaululle muistuttamaan siitä, että lapsi on yhtä tärkeä asiakas kuin aikuinenkin.

Päiväkodissa menetelmää voisi käyttää mm. auttamaan vanhempaa ja lasta hankalissa tulo- ja lähtötilanteita. Havainnoinnin kautta voisi yhdessä vanhempien kanssa pohtia tilanteita myös kehitysvammaisen lapsen näkökulmasta ja sitä kautta löytää oikea tapa vastata lapsen viesteihin.

Lisäksi osallistujat pohtivat, että lapsen havainnointia voidaan käyttää vanhempainkeskustelujen tukena päiväkodissa. Joku lupasi kokeilla tätä omiin lapsiinsa heti kotona.

Koulutukset pidettiin Perhetalo Heidekenillä Turussa. Kouluttajina toimivat Johanna Franska ja Rea Metsäpalo MLL:n Varsinais-Suomen piiristä. Koulutuspäivät olivat osa Lupa auttaa! -hankkeen perhekeskustoimintaan liittyviä työpajoja.

Lisätietoja: varsinaissuomenpiiri.mll.fi/ammattilaisille/huomaa-minut