Hyvinvoiva oppilas ja koulu – vaikuttavuutta yläkoulun oppilashuoltoon

Lounais-Suomen aluehallintovirasto järjestää yhteistyössä Lupa auttaa! -hankkeen kanssa koulutuspäivän, jossa käsitellään yläkoulun oppilashuoltoon liittyviä kysymyksiä.

Aika Torstai 26.4.2018 klo 8.30–15.30
Kohderyhmä Uuden opiskeluhuoltolain myötä oppilashuolto on yhä enemmän jokaisen koulussa toimivan tehtävä, joten koulutus on tarkoitettu kaikille yläkoulussa ja yläkoululaisten kanssa työskenteleville henkilöille.
Paikka Valtion virastotalon auditorio, Itsenäisyydenaukio 2, Turku
Ilmoittautuminen viimeistään 20.4.2018: https://link.webropolsurveys.com/EP/200E3B7707FA1743
Lisätietoja Opetustoimen ylitarkastaja Lea Karjomaa, p. 0295 018 077, s-posti lea.karjomaa(a)avi.fi

Oppilashuollon tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen turvaaminen. Oppilashuollon kehittäminen edellyttää laajan kokonaisuuden ymmärtämistä. Oppilashuolto on moniammatillista työtä, jossa yhdistyy eri ammattialojen asiantuntijuus ja erilaisten toimintakulttuurien synnyttämä osaaminen. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä toteutetaan yhdessä kotien kanssa.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) juuri ilmestyneen selvityksen mukaan oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on tehostanut opiskeluhuollon toimintakäytänteitä kaikilla kouluasteilla. Laki on tehostanut esimerkiksi opiskeluhuollon suunnitelmallisuutta, selkeyttänyt johtamista, koordinointia ja eri toimijoiden vastuita sekä jäsentänyt opiskeluhuoltoa. Sen sijaan haasteita on esimerkiksi poikkihallinnollisessa yhteistyössä, tiedonsiirroissa ja opiskeluhuoltorekistereissä. Lisäksi useat lain kauaskantoisemmat vaikutukset, kuten korjaavien toimenpiteiden, lastensuojelutarpeen ja mielenterveyspalvelujen tarpeen väheneminen, odottavat vielä toteutumista.

Koulutusosuus on osanottajille maksuton. Osallistujat vastaavat itse matka-, ruokailu-, majoitus- ym. kuluistaan.

Ohjelma

08.30 Aamukahvi (avi tarjoaa)
09.15 Avaus

Lea Karjomaa, opetustoimen ylitarkastaja, Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Sari Välimaa, hankeagentti, LAPE, Lupa auttaa -hanke

9.30 Yksinäisyyden yhteisölliset riskit

Niina Junttila, FT, Kasvatuspsykologian apulaisprofessori, Turun yliopisto

10.30 Tauko
10.45 Ratkaisukeskeinen oppilashuoltotyö

Maiju Ahola, KM, luokanopettaja, kouluttajapsykoterapeutti, lyhytterapiainstituutti

11.45 Lounas (omakustanteinen)
12.45 Ratkaisukeskeinen oppilashuoltotyö

Maiju Ahola, KM, luokanopettaja, kouluttajapsykoterapeutti, lyhytterapiainstituutti

14.15 Tauko
14.30 Systeeminen malli opiskeluhuollossa

Marika Ahonen, V-S LAPE, hankeagentti (lastensuojelu)

14.45 Systeeminen sosiaalityön työote ja yhteistyö koulujen kanssa sekä lapsiperhesosiaalityössä ja lastensuojelun avo- ja sijaishuollon sosiaalityössä

Eira Virolainen, toimistopäällikkö, Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala/perhe- ja sosiaalipalvelut sijaishuollon sosiaalityö

Minna Virta, toimistopäällikkö, Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala/perhe- ja sosiaalipalvelut, avohuollon sosiaalityö

15.30 Päivän päätös

Osallistujille ei lähetetä erillistä kutsua. Jos tilaisuus peruuntuu, siitä ilmoitetaan erikseen.

Tervetuloa koulutukseen!