Joku ne ihmeetkin teki

Jos jos-sanaa ei olisi, niin lehmätkin lentäis. Jossittelemalla ei kuitenkaan saada aikaiseksi muuta kuin tieteisfiktiota ja keskinkertaisia iskelmälyriikoita. Lupa auttaa! -hankkeessa hyllytettiin jos-sana parin vuoden ajaksi ja keskityttiin sen sijaan parantamaan varsinaissuomalaisten lasten ja lapsiperheiden käyttämiä ja tarvitsemia palveluja.

Ihmeitä ei tehdä yksin. Haluamme kiittää kaikkia hankkeen puitteissa tehtyihin kokeiluihin ja pilotteihin, uudistuksiin, koulutuksiin ja törmäytyksiin osallistuneita. Ilman teitä tämä kaikki ei olisi ollut mahdollista.

– Joukko, joka on ollut mukana lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisessä on ollut huikean suuri. Määrää ilahduttavampaa on kuitenkin ollut ihmisten innostuneisuus ja hengen palo muuttaa palveluja paremmaksi. Uskon, että tämä into kantaa pitkälle hankkeen jälkeenkin, sanoo muutosagentti Mikko Hulkkonen, joka jatkaa työssä vielä vuoden 2019 ajan.

Tulokset puhuvat puolestaan

Hanke antoi kahdeksan lupausta, joiden toteutumisen voit tarkistaa osoitteessa www.lupaauttaa.fi/lupa-auttaa-hanke. Samalta sivulta löytyy hankekartta, josta näkee varsinaissuomalaisissa kunnissa toteutuneet pilotit, koulutukset, uudet palvelumallit sekä muut hankkeen puitteissa tehdyt toimenpiteet.

Listana hankkeen saavutukset näyttävät tältä. Ei ihan huono, vai mitä?

Ihmevideot 83 kappaletta.
Rekrytoitu 268 salaista agenttia ja 40 Skidiagenttia.
Lapsiystävällinen maakunta ja kunta -koulutusvideot.
Massiivinen määrä koulutuksia ja työpajoja soten ja sivistyspuolen ammattilaisia yhteen kooten.
Varhaiskasvatuksen Löytöhetket 27 kunnassa.
Suomen suurin Lapset puheeksi -koulutus – yli 250 osallistujaa.
Ihmeelliset vuodet vanhempainryhmän ohjaajakoulutus – 24 koulutettua.
Pyydä apua -nappi käytössä 19 kunnassa.
Monialainen LAPE-ryhmä toimii jokaisessa Varsinais-Suomen 27 kunnassa.
Perhekeskuksen maakunnallinen toimintamalli määritelty.
Perhekeskuskokeiluja Loimaan seudulla, Vakka-Suomessa, Liedossa, Raisiossa, Turussa.
Sähköinen perhekeskus on mallinnettu.
Avointen kohtaamispaikkojen pilotteja käynnistetty kauppakeskuksissa Skanssi (Turku), Linjuri (Salo), Mylly (Raisio).
Jalkautuvat lastenlääkärit Kaarinassa, Akselikunnissa, Salossa ja Loimaalla, Raisiossa, Naantalissa, Liedossa, Paimiossa ja Sauvossa.
Lapsiperheiden palveluista on tehty karttasovellus.
Palveluverkkoselvitys valmis.
Toimintamalli lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn käynnistynyt 16 kunnassa, Luotsi-yhdyshenkilöitä koulutettu 190. Kattavat materiaalit toiminnan tueksi.
Järjestämisen käsikirjan luonnos tehty.
Lastensuojelun käsikirja keskeisistä kehittämistarpeista.
Perhepalveluja saatavissa Turun pääkirjastossa, kauppakeskus Skanssissa ja Perhelinja-bussissa.
Soppaa ja sympatiaa -hanketta edistetty päiväkodeissa.
Sijaishuollossa olevien lasten sähköiset tabletit käytössä Salossa (7) Naantalissa (7) ja Turussa (7). Kokeilun arviointi on käynnissä.
Tunnekasvatuksen palautenappi -pilotti on aloitettu pilottipäiväkodeissa Naantalissa, Paraisilla ja Turussa.
Sivistystoimen kouluille tarjottavien konsultaatiopalvelut ovat käynnistyneet.
Varhaiskasvatuksessa ja koulussa on 17 kunnassa käynnissä 27 pilottiprosessia: Sisukas, Ihmeelliset vuodet, Family School, luokan hyvinvointisuunnitelma, Avartti, Somebody, sovittelu.
Länsirannikon Osaamis- ja tukikeskus suunnitelma valmis kaikkein vaativimpien asiakastarpeiden hoitamiseen, tutkimiseen ja kehittämiseen.
Case manager -toiminnan asiakasprosessi ja selainpohjainen arviointityökalu on kehitetty pilottivaiheeseen.
Vaativan sijaishuollon ja psykiatrian yhdistelmäyksikkö on mallinnettu.
Nuorten rangaistusseuraamusten, sosiaalityön ja palveluohjausmallin kehittäminen käynnistetty.
NeuvolaChat käytössä 17 kunnassa.
Julkisen palvelulupauksen rakentamiseen ja arviointiin luotu malli.
Lastensuojelun systeemiseen tiimimalliin koulutettu 287 työntekijää.
Systeemiseen työtapaan koulutettu yli 1000 työntekijää.
Sosiaalityöntekijöiden mentorointitoiminta aloitteleville työntekijöille.
Perhetyön pilotti, jossa avo- ja laitosympäristössä mallinnetaan perheenyhdistämisprosessi.
Suunniteltu jälkihuollon maakunnallinen malli.
Valmisteltu lastensuojelun sijaishuollon palvelutuotannon allianssimallia.
Lastensuojelun ammattilaisille tuotekehittämisen erikoisammattitutkintoon johtava koulutus – 20 koulutettua tuotekehittäjää.
Tehty suunnitelma maakunnallisen perheoikeudellisen yksikön perustamisesta vuoden 2020 alusta.
Eroauttamisen prosessi on kuvattu ja verkostot on perustettu.
Perheasioiden sovitteluun on kehitetty ja pilotoitu sähköinen työkalu.
Oripäässä kokeilu kotipalveluun tarjottavasta lahjakortista kaikille vauvaperheille.
Lapsi- ja perhepalvelut N-Y-T -lehti julkaistu ja postitettu 44 000 lapsiperhetalouteen Varsinais-Suomessa.
Perhetyötä jalkautettu päiväkoteihin 10 kunnassa.
Lastensuojelun katsastus tehty 6 toimintayksikössä.
Tehty suunnitelmaa monimuotoisuuden osaamistiimiksi.
Aloitettu lastensuojelun toimintakäytäntöjen mallinnus, tavoitteena ”käypä hoito -suositus” lasten kaltoinkohtelutilanteita varten.
Kehitetty monialaisen työn vaikuttavuutta törmäyttämällä lastensuojelu, vammaispalvelut, psykiatria, aikuissosiaalityö.
LApselliset PErheet -korttipeli monialaisen työn harjoitteluun.
SoteLeaks-blogipostauksia 70, yhteensä 19 000 lukukertaa.
Lastensuojelun huippuyksikkö laitettu alulle.
Eropalveluja parannettu.
Boot Camp -valmennuksia palveluasenteen parantamiseksi järjestetty.