Kaarina näyttää rohkeasti suuntaa

Perhetyö koetaan helposti perheiden arjesta irralliseksi asiaksi, joka ei koske omaa perhettä – ennen kuin se yhtäkkiä koskeekin. Ennaltaehkäisevä työ on tässäkin a ja o.

Kaarinan kunta näyttää rohkeasti suuntaa viemällä perhetyön sinne, missä perheet valmiiksi ovat, eli päiväkoteihin. Perhetyön jalkauttamisessa ovat mukana varhaiskasvatus, neuvola ja perhekeskus. Jokaiselle päiväkodille on osoitettu kaksi vastuuperhetyöntekijää, joiden työn painopiste on ongelmien ehkäisyssä.

Näin pannaan toimeksi ja saadaan hyvää aikaan!

Yhteisellä asialla

Uutta toimintamallia kehitettiin erillisessä työryhmässä ja 24.8.2018 toteutetussa laajemmassa perhekeskuksen ja varhaiskasvatuksen yhteisessä kehittämispäivässä. Tilaisuudesta kerätyn palautteen perusteella jalkauttamista pidetään hyvänä asiana, jossa toimitaan yhteistyössä yhteisten päämäärien edistämiseksi. Erityisesti kiiteltiin kehittämistyön konkreettista lopputulosta.

Poimintoja palautteesta:

  • Tärkeitä asioita ja hienoa, että nyt vihdoin tapahtuu jotain konkreettista!
  • Sain useille nimille kasvot. Pidin myös siitä, että sekä varhaiskasvatus ja perhetyö vaikuttavat olevan aidosti mukana yhteistyön kehittämisessä – hedelmällinen kasvupohja hyvälle yhteistyölle.
  • Asia tuntui yhteiseltä! Työskentelyt ok, etenkin lopussa henkilöiden ”yhteen saattaminen” ihan konkreettisesti oli varmaankin tarpeellista.
  • Ilmapiiri oli hyvä. Uskon että se poikii hyvää jatkossakin.

Haluatko omassa kunnassasi jalkauttaa perhetyötä päiväkoteihin? Ota yhteyttä varhaiskasvatuksen hankeagentti Sami Luotoon (puh. 040 635 7980) ja sovi suunnittelutapaaminen.