Kouluihin jalkautuvalla psykiatrisella sairaanhoidolla saatu hyviä tuloksia

Yle uutisoi 15. marraskuuta koulujen ja opettajien tarpeesta saada ammattiapua lasten henkiseen pahoinvointiin, ja kertoi esimerkin Joroisten kunnasta Etelä-Savossa. Psykiatrisen sairaanhoidon jalkautumisesta kouluihin on saatu myös Varsinais-Suomessa hyviä kokemuksia.

Raisiossa yksi psykiatrinen sairaanhoitaja työskentelee alakoululaisten ja heidän perheidensä kanssa, toinen yläkouluissa. Salon kouluissa palvelu on suunnattu yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Kaarinassa on niin ikään kaksi myös koulutyötä tekevää psykiatrista sairaanhoitajaa. Liedon kunnassa on elokuussa aloitettu uutena toimena psykiatrisen sairaanhoitajan toimi perheneuvolassa. Sairaanhoitaja tekee nuorten ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä jalkautuen mm. kouluille.

Turussa Tyksin Nuorisopsykiatrian vastuualueelle perustetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen tänään 27.11. tekemän päätöksen mukaan kymmenen sairaanhoitajan tointa. Sairaanhoitajat sijoitetaan Turun kaupungin toiveen mukaisesti suoraan kouluihin.

Raisiossa työstä jo viiden vuoden kokemus

Psykiatrinen sairaanhoitaja Tiina Håkansson on tehnyt kouluihin jalkautuvaa psykiatrista työtä jo viiden vuoden ajan, ensin kaksi vuotta Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hankkeessa ja viimeiset kolme vuotta Raision kaupungin perhepalveluissa.

Viisi vuotta on tarpeeksi pitkä aika arvioida tehdyn työn tuloksellisuutta ja Håkansson on sen suhteen hyvillä mielin.

– Tällä hetkellä ollaan siinä tilanteessa, johon tätä työtä aloitettaessa pyrittiin, hän kiittelee. Ohjaus toimii hyvin, sitä on opittu käyttämään hienosti.

Avun tarpeessa olevat perheet ottavat itse Håkanssoniin yhteyttä, usein opettajan, terveydenhoitajan, koulupsykologin tai kuraattorin aloitteesta. Syynä voi olla monenlaista lapsen psyykkiseen hyvinvointiin liittyvää oireilua, esimerkiksi ahdistusta, mielialaoireita sekä syömisen tai nukkumisen häiriöitä.

Koulupsykologin tai kuraattorin työstä psykiatrisen sairaanhoitajan työ poikkeaa siten, että hän toimii erityisesti kodin ja koulun välimaastossa, yhdessä perheiden kanssa. Håkansson tekee paljon kotikäyntejä, joilla yhteistyössä perheen kanssa mietitään ratkaisuja ja tehdään suunnitelmaa. Hän tapaa lapsia myös kahden kesken.

– En tee terapiaa vaan kyse on taitojen harjoittelusta. Annan paljon myös kotitehtäviä, Håkansson kertoo.

Työ on pitkälti yhteistyötä eri tahojen kanssa, mutta toisaalta myös hyvin itsenäistä. Håkanssonin ”tonttia” ovat kuuden raisiolaisen alakoulun noin 1500 oppilasta.

– Yhden ihmisen työtunnit eivät aina tahdo riittää, hän toteaa.

Psykiatrisen sairaanhoitajan työ lapsiperheiden parissa on kuitenkin myös kivaa ja palkitsevaa, koska sille on niin selvästi tilausta. Tarve vastaavalle on ollut olemassa jo ennen kuin työtä alettiin Raisiossa tehdä, silloin ei vain ollut ketään, jonka luokse ohjata.

Varhainen apu on osoittautunut erittäin toimivaksi.

– Nyt lapset ohjautuvat avun piiriin hyvissä ajoin ja ovat pienellä avulla autettavia, Håkansson kertoo.

Katso myös: Lupa auttaa! –hankkeen ihmevideo Jalkautuva psykiatrinen sairaanhoitaja

Salossa kaksi sairaanhoitajaa

Salossa kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa on työskennellyt kouluissa syksystä 2017 lähtien. Työn on tarkoitus vahvistaa kunnan perusterveydenhuoltoa ja sen tarjoamaa hoitotyötä nuorille. Se, että osa nuorista voidaan hoitaa jo perustasolla, säästää erikoissairaanhoidon palveluja tiiviimmin kohdennettaviksi niitä tarvitseville nuorille.

Niina Kaskia työskentelee kouluterveydenhuollossa Salon yläkouluissa ja Laura Saarikivi toisen asteen oppilaitoksissa eli ammattiopistossa ja Salon lukioissa.

– Työ on matalan kynnyksen palvelua, joka pyrkii ennaltaehkäisemään mielenterveyshäiriöitä jo varhaisessa vaiheessa, Kaskia kertoo. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vastaanotolle pääsee ilman lähetettä, yhteydenotto voi tulla nuorelta itseltään, hänen huoltajiltaan tai esimerkiksi terveydenhoitajalta.

Psykiatriset sairaanhoitajat toimivat Salossa terveyspalvelun alaisuudessa osana koulu-ja opiskeluterveydenhuoltoa, ja näin ollen tekevät tiivistä yhteistyötä koulun terveydenhoitajien ja lääkäreiden kanssa. Osana oppilashuoltoa yhteistyötä tehdään myös koulupsykologien sekä kuraattorien kanssa, sekä muun koulun henkilökunnan kanssa.

– Psykiatrinen sairaanhoitajan työ on pääasiallisesti yksilöllistä hoitotyötä, asiakkaan kohtaamista kokonaisvaltaisesti, Saarikivi kuvailee.