Kuntien LAPE-ryhmät jatkavat perhepalvelujen vallankumousta

Varsinais-Suomen jokaisessa 27 kunnassa toimii oma lasten, nuorten ja perheiden ammattilaisista ja kokemusasiantuntijoista koostuva LAPE-ryhmä. Nämä monialaiset ryhmät varmistavat sen, että perheiden palveluja kehitetään myös jatkossa, kun Lupa auttaa! -hanke päättyy vuoden 2018 lopussa.

Muutosagentti jatkaa kehittämistoimien koordinointia vielä vuonna 2019, ja kuntien LAPE-ryhmien toiminnan jatkaminen onkin edellytys muutosagenttirahoituksen saamiselle. Myös maakunnallinen LAPE-ryhmä jatkaa toimintaansa.

Keskustelusta kehittämistekoihin

Lupa auttaa! -hanke on luvannut käynnistää lapsi- ja perhepalveluissa jatkuvan kehittämisen vallankumouksen. Kehittämislogiikka on toiminut niin päin, että kunnat ovat saaneet omien tarpeidensa mukaan tilata hankkeelta kehittämispalveluja.

Kuntakohtaista vaihtelua on ollut, mutta kaikki kunnat ovat palveluja käyttäneet. Monessa kunnassa juuri LAPE-ryhmä on koordinoinut ja päättänyt, mihin kehittämisteemoihin hankkeen avustuksella keskitytään. Kunnissa tehtyä työtä on koottu hankekartalle.

Pelkän palaveeraamisen lisäksi useissa LAPE-ryhmissä onkin käynnistynyt konkreettinen yhteinen kehittäminen.

– Toki suunnitteluakin tarvitaan, mutta ennen kaikkea monialaiset työryhmät pitäisi saada keskustelun ohessa myös päättämään ja panemaan toimeen käytännön tekoja. Meillä on monia hyviä esimerkkejä työryhmistä, jotka ovat päässeet tälle tasolle, kertoo hankepäällikkö Pia Suvivuo.

– Noissa kunnissa on lähdetty liikkeelle kunnianhimoisista mutta realistisista tavoitteista, listattu vaadittavat käytännön toimet, sovittu vastuutaho ja lyöty lukkoon aikataulu, LAPE-ryhmiä kiertänyt ja niiden puheenjohtajia sparrannut Suvivuo kertoo.

Yhdessä tekemistä kaivataan

Lupa auttaa! -hanke on käytännön kehittämistoimien lisäksi toiminut päältä katsojana, että kaikki menee isompien kehittämislinjausten mukaisesti eteenpäin. Muutosagentti Mikko Hulkkonen onkin kiertänyt tapaamassa kuntien päättäjiä ja kertonut Lapsiperhepalvelujen muutosohjelman ja maakunnallisen valmistelun linjoista.

– Koossa on ainakin parisenkymmentä kunnan hallituksen, valtuuston tai lautakunnan tapaamista. Ilahduttavaa on ollut kunnanisien ja -äitien aito kiinnostus lasten, nuorten ja perheiden asioihin ja palvelujen uudistamiseen, Hulkkonen kehuu.

– Selvä tarve ja kunnistakin nouseva toive on kuitenkin sille, että asioita tehtäisiin enemmän yhdessä. Toisilta ammennettavaa on todella paljon, mutta nyt monia asioita tehdään 27 erilaisella tavalla. Perinne on vaan Varsinais-Suomessa kuntien yhdessä tekemiselle melko ohut.

Erityispalvelut erityisen huolen aiheena

Monissa sosiaalihuollon erityispalveluissa, kuten lastensuojelussa, pienempien kuntien järjestämisvoima ei enää täysin riitä palvelujen järjestämiseen tai riittää juuri ja juuri.

– Toimintavarmuus ja työn laatu näissä kriittisimmissä palveluissa ei saisi vaarantua niin kuin nyt valitettavasti on riskinä käydä. Tästä syystä maakunnallista erityispalvelujen järjestämistä tarvitaan. Nyt on sovittu sote-johtajien päätöksellä vain maakunnallisen perheoikeudellisen palveluyksikön osalta niin, että yhteinen toiminta voitaisiin aloittaa vuoden 2020 alusta. Vastaavia valmistelulinjauksia tarvitaan varmasti jatkossa muihinkin palveluihin, Hulkkonen perää.

Järjestämissuunnitelma ohjaa maakunnallista kehittämistä

Keskeisimmät LAPE-työn linjaukset tullaan kirjaamaan paitsi sote-uudistuksen valmisteluun liittyvään järjestämisen käsikirjaan myös lakisääteiseen Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan. Sen päivittäminen alkaa vuoden 2019 alkupuolella.

Maakunnallinen LAPE-ryhmä onkin toiselta pidemmältä nimeltään juuri Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman lasten, nuorten ja perheiden alatyöryhmä.

– Järjestämissuunnitelma on sote-uudistusriippumaton linjauspaperi. Sen perusteella kunnat tekevät yhteistä maakunnallista kehittämistyötä, kävi sote-uudistukselle miten tahansa, sanoo suunnitelman päivittämistä valmisteleva erityissuunnittelija Pasi Oksanen Varsinais-Suomen sote-muutosorganisaatiosta.

Lupa auttaa! -hanke tuleekin kysymään kuntien LAPE-ryhmiltä ehdotuksia järjestämissuunnitelmaan joulukuun aikana 2018.

https://www.lupaauttaa.fi/uutishuone/2429-2/

https://www.lupaauttaa.fi/uutishuone/tyokaluja-muutosjohtamisen-avuksi/