Kuunteleminen on palveluohjaajan tärkein tehtävä ja taito

Erityistä tukea tarvitsevilla lapsiperheillä on usein vain vähän tietoa heille tarjolla olevista yhteiskunnan palveluista ja tukimuodoista. Palveluohjaajan tehtävä on auttaa perheitä niiden omista, yksilöllisistä tarpeista lähtien.

Palveluohjaus on kiinteä osa MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön toimintaa. Palveluohjausta perheille (PoP) -hankkeella ja siihen liittyvällä koulutuksella pyritään saamaan malli mahdollisimman lähelle erityistä tukea tarvitsevien lapsiperheiden arkea. Koulutus koostuu neljästä koulutustilaisuudesta, joista kaksi pidetään ensi vuoden keväällä, kaksi syksyllä.

Lähtökohtana kohtaaminen

Hankkeen vetäjällä, sosionomi YAMK Sirkka Kosusella on pitkä kokemus palveluohjauksesta ja sen kehittämisestä. Hän korostaa kohtaamisen merkitystä perheiden kanssa työskenneltäessä. Viranomaistyö on pohjimmiltaan asiakaspalvelutyötä, jossa perheiden elämäntarinan kuunteleminen on lähtökohta heidän arkensa ymmärtämiselle.

Palveluohjausta perheille -koulutukseen toivotaan osallistujia sote-ammattilaisten, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä kuntien yhteisöllisten opiskeluhuoltoryhmien parista.

–  He ovat valmiiksi kohtaamisen ammattilaisia, Kosunen toteaa. Käymällä dialogia eri aloilta tulevien ihmisten kanssa saadaan toivottavasti uusia ajatuksia kohtaamisesta.

Kuntoutuksen ohjaaja YAMK Virpi Hurula uskoo samoin perheiden kuuntelemisen olevan avain heidän auttamiseensa.

–  Kokemus on osoittanut, että substanssi- ja taustatietoa tarvitaan, mutta sitä pystyy opiskelemaan ja lukemaan, etsimään myös yhdessä asiakkaan kanssa, Hurula kertoo. Perheillä on valtava tarve tulla kuulluksi. Kokonaistilanteen kuunteleminen on joskus korjaavaa itsessään.

Hurulan mielestä aikamme tehoyhteiskunta vaatii nopeita vastauksia, vaikka usein tehokkaampaa olisi heti alkuun käyttää hieman enemmän aikaa tilanteen kartoittamiseen. Akuuttien ongelmien ratkaiseminen on tulipalojen sammuttamista. Sen lisäksi pitäisi paneutua pinnan alla oleviin ongelmiin.

– Asia voi olla niinkin yksinkertainen kuin että perheessä ei nukuta lainkaan, Hurula muistuttaa.

Palveluohjaus lähtee palvelevasta asenteesta

Asiakkaan kuunteleminen tuottaa uudenlaista tehokkuutta myös sitä kautta, että mahdollisia turhia palveluja voidaan karsia tai korvata paremmin perhettä tukevilla.

–  Perhe saattaa kertoa, ettei heillä ole mitään palveluja, mikä voi johtua siitä, että jokin palvelu koetaan ylimääräiseksi, eikä siitä ole perheelle hyötyä, Kosunen kertoo. Sekin on palveluohjauksellisesti tuloksellista, jos pystyy karsimaan perheen elämästä arkea rasittavia asioita.

Palveluohjaajan työtehtävät limittyvät palveluohjaukselliseen asenteeseen. Ammattilainen osaa muun muassa antaa tietoa osissa. Hän ei kaada kerralla sangollista tietoa asiakkaan päälle, vaan asian kerrallaan, jälleen perheen omien tarpeiden mukaan. Lapsen kasvaessa tilanne voi muuttua, ja todennäköisesti muuttuukin monilta osin.

Sektoroituneessa järjestelmässä palveluohjauksellinen asenne on myös sitä, että tietää vähän nurkan takanakin olevasta, eli osaa kertoa perheelle eri vaihtoehdoista ja tarvittaessa luoda verkostoa perheen ympärille.

–  Palveluohjaus antaa hyvän alustan eri sektoreiden yhteiselle pohdinnalle, mikä on perheen parhaaksi, Kosunen kiteyttää.

–  Perhekeskukset ovat aitiopaikalla matalan kynnyksen saavutettavuuden takia, Hurula huomauttaa. Sinne meneminen ei ole samalla tavalla leimaavaa kuin sosiaalitoimi voi joissain kunnissa helposti olla.

Timanttien hiomista

Tulevalla koulutuksella on olemassa runko, mutta se tulee elämään koulutettavien ryhmien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kosunen ja Hurula odottavat paljon Paimion Parantolassa 15.1. järjestettävältä infotilaisuudelta. He haluavat haastaa koulutuksen kohderyhmää yhteiseen vuoropuheluun ja tiedon jakamiseen.

–  Viisaus ei ole pelkästään meidän päässä vaan koulutettavan ryhmän, sanoo Hurula.

–  Jonkun täytyy kuitenkin ottaa tiettyjä teemoja käsiteltäväksi ja vetää ne yhteen, jatkaa Kosunen.

Koulutuksen vetäjät lähtevät siitä, että ammattilaisilla on jo paljon tietoa ja asenne kohdallaan. Tarvitaan vain pientä muistuttamista ja osaamisen päivittämistä. Monialainen ja kuntarajat ylittävä ryhmä opettaa myös toinen toisiaan.

–  Hektisessä työssä kaivataan uuden näkökulman ja uusien verkostojen löytämisen mahdollisuuksia, Hurula kuvailee. Se on vähän ehkä sellaista timantin hiomista. Kaikki alalla toimivat ovat jo timantteja auttamistyössä, mutta sitä vähän kiillotetaan.

Palveluohjausta perheille -koulutuksen infotilaisuus järjestetään 15.1.2019 klo 13.30-15.30 Paimion parantolan tiloissa, Alvar Aallon tie 275.

Lisätietoja:
Sirkka Kosunen
puh. 040 8354366