Kysely Luo luottamusta – suojele lasta -verkkokoulutuksesta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kehittänyt LAPE -ohjelmassa (hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma) lapsi- ja perheystävällisen toimintakulttuurin edistämiseen välineen, Luo luottamusta – suojele lasta -verkkokoulutuksen verkkokoulut.thl.fi/web/suojele-lasta

THL ja kolme maakuntaa (Kymenlaakso, Lappi ja Varsinais-Suomi) kehittävät yhteistyössä verkkokoulutusta vuoden 2018 aikana. Yhteisenä tavoitteena on:

  1. Toimintakulttuurin muutosta edistävä sisältö ja rakenne, joka palvelee lasten ja perheiden kanssa toimivia
  2. Ratkaisumallit verkkokoulutuksen käyttöönottoon ja hyödyntämiseen

Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa verkkokoulutuksen teemoihin liittyviä kehittämistarpeita (yhteistyö, luottamuksen rakentaminen, kunnioittava kohtaaminen, yhteistyöhön ja tiedonvaihtoon liittyvä lainsäädäntö sekä yhteistyön johtaminen).

Kyselyyn toivotaan osallistuvan kaikki lasten ja perheiden kanssa toimivat niin julkisen sektorin, järjestöjen, yksityisen sektorin kuin seurakuntien osalta.

Kyselyyn vastaamiseen menee aikaa noin 10 minuuttia. Vastausaika on huhtikuu 2018, kysely sulkeutuu 30.4. klo 18.

Linkki kyselyy:

www.webropolsurveys.com/S/6629293420B8641E.par

Lisätietoja:

Katja Sankalahti
Kehittämispäällikkö
katja.sankalahti@thl.fi
p. 029 524 7468