Länsirannikon Osaamis- ja tukikeskuksen suunnittelu etenee: syntyy monialainen verkosto

Länsirannikon OT-keskuksen suunnittelua jatkettiin 15.9.2017 Porissa, jonne olivat etäyhteydessä lapsiperhepalvelujen ammattilaiset myös Turusta ja Vaasasta. OT-keskuksiin sijoittuu tai verkottuu kaikkein vaativin lasten, nuorten ja perheiden hoito ja palvelut, kuten osa kaikkein vaativimmasta lasten ja nuorten erikoissairaanhoidosta, vaativin lastensuojelu ja vaativinta osaamista edellyttävät ero-ja adoptiopalvelut. OT-keskuksiin tulee paikantumaan asiakastyötä, konsultaatiotoimintaa sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Tapaamisen tarkoituksena oli pohtia, millaisia tarpeita länsirannikon alueella on vaativan tason lasten ja nuorten palveluihin liittyen. Lisäksi visioitiin OT-keskuksen roolia kehittämistyössä ja tutkimuksessa. Tapaamisessa alustivat hankeagentti Anniina Kaittila Lupa auttaa! -hankkeesta, ylilääkäri Max Karukivi Nuorisopsykiatrian vastuuyksiköstä (Satakunta), johtava sosiaalityöntekijä Marketta Raivio Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksiköstä sekä erityisasiantuntija Pälvi Kaukonen sosiaali- ja terveysministeriöstä. Paikalla oli asiantuntijoita terveydenhuollosta, sosiaalihuollosta, sivistystoimesta, järjestöistä sekä korkeakouluista.

Tapaamisessa OT-keskuksen roolia pohdittaessa korostui näkemys monialaisesta verkostosta. OT-palvelujen kehittämisen keskeisenä lähtökohtana nähtiin palvelujen parempi yhteensovittaminen ja ammattialojen välisen yhteistyön kehittäminen. Asiakastyön osalta tärkeänä nähtiin konsultaatioavun tarjoaminen ammattilaisille sekä tarvittaessa mukaantulo asiakastyöhön. OT-keskukselta toivottiin myös kokonaisvaltaista kopin ottoa perheen tilanteesta, silloin kun perheessä on useita vaikeita ongelmia. Tutkimuksen osalta OT-keskus voisi toimia linkkinä tutkimuslaitosten ja käytännön työn välillä. OT-keskuksen rooli voisi liittyä sen varmistamiseen, että tutkimusyksiköt saavat tietoa lape-kentän tutkimustarpeista ja tutkittu tieto leviää käytännön työhön.

Seuraava tilaisuus OT-keskuksiin liittyen järjestetään maaliskuussa 2018. Aika ja paikka täsmentyvät myöhemmin. Tervetuloa!