LAPE-muutosohjelmalle luvassa jatkoa

Lapsiperhepalvelujen muutosohjelma eli LAPE saa jatkoa vuodelle 2019. Nykyinen hanketoiminta päättyy 2018, mutta LAPE-muutostyön keskeisimpiä toimia sillataan yli odotteluvuosien ennen maakuntien soten alkamista.

Miksi sillataan?

LAPE-muutosohjelma (2016–2018) on Sipilän hallituksen kärkihanke, joka on paitsi kehittänyt lapsiperhepalveluja maakunnissa, myös tehnyt sisältöä sote- ja maakuntauudistukseen. Joka maakunnassa on oma LAPE-muutosohjelman alainen hanke, kuten Varsinais-Suomessa Lupa auttaa! -hanke.

Sote-uudistuksen siirtyessä (maakuntien aloitus vuoden 2021 alussa) ja hankkeiden päättyessä vuoden 2018 lopussa, tehty kehittämis- ja valmistelutyö pyritään pitämään siltaustoimilla tuoreena niin, että se voidaan ottaa käyttöön uusissa maakunnissa vuonna 2021.

LAPE:n siltaustoimet vuodelle 2019

Kansallisesti on sovittu, että seuraavia asioita jatketaan vuoden 2019 aikana.

  • Maakuntien LAPE-muutosagentit jatkavat toimintaansa. Muutosagenttien työtä tullaan nivomaan yhteen sote- ja maakuntamuutosorganisaatioiden kanssa.
  • Viiteen suurimpaan kaupunkiin (mm. Turkuun) tulee ns. kunta-agentti, joka huolehtii kuntaan jäävien palvelujen sekä sote-palvelujen yhdyspintojen toimivuudesta ja jatkokehittämisestä.
  • Juurruttamistoimena käynnistetään LAPE-Akatemiatoiminta, joka valmentaa maakuntien johtoa ja levittää LAPE:n tuotoksia.
  • Kansallisen lapsistrategian valmistelua rahoitetaan erillisenä hankkeena.
  • Yksi lapsi, yhteinen suunnitelma- suunnittelutyötä jatketaan.
  • Lastensuojelun kehittäminen jatkuu Aulikki Kananojan selvitystyön pohjalta.

Varsinais-Suomen siltaustoimet valmistumassa

Varsinais-Suomessa muutosagentin kautta kehittämisellä on ollut vahva yhteys maakunnan sote-muutosorganisaatioon. Osana maakunnan valmistelua on mm. jo tehty luonnos lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuden järjestämisen käsikirjasta sekä aloitettu valinnanvapauden piirissä olevien palvelujen sääntökirjojen laatiminen.

Varmaa on, että Lupa auttaa! -hankettakin ohjannut maakunnallinen LAPE-ryhmä jatkaa toimintaansa osana terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa ja kunnissa käynnistynyt monialainen LAPE-työ jatkuu.

Tärkeimmille Lupa auttaa! -hankkeen tuloksille tehdään oma juuruttamissuunnitelmansa ja tiekartta vuoteen 2021. Tämä suunnitelma valmistuu lokakuun 2018 aikana.

Haluatko ehkä tietää lisää?

Lue Nyt sillataan! -kirjoitus SoteLeaks-blogista tai kysy lisää. Varsinais-Suomen LAPE-siltauksen suunnittelusta vastaa muutosagentti Mikko Hulkkonen, mikko.hulkkonen@raisio.fi, 044 797 1411.