Lapsen oikeudet lastensuojelussa -koulutuspaketti ja vertaiskehittämisryhmä

Lupa auttaa! -hanke kerää Varsinais-Suomen lastensuojelun toimijoista asiantuntijaryhmän kehittämään maakunnan lastensuojelun päätöksentekoa lapsen oikeuksien näkökulmasta. Kohderyhmänä ovat lastensuojeluasioiden päätöksenteon parissa eri tehtävissä toimivat ammattilaiset, kuten sosiaalityöntekijät, asianajajat, lastensuojelun edunvalvojat sekä hallintotuomioistuinten tuomarit ja asiantuntijajäsenet.

Vertaiskehittämisryhmä

Asiantuntijaryhmä osallistuu yhdessä kuuden päivän mittaiseen koulutukseen lapsen oikeuksista ja asemasta lastensuojelun päätöksenteossa. Se tapaa toisiaan vertaiskehittämisen merkeissä matkoilla Tampereelle ja koulutuksen aikana.

Koulutuspaketti lapsen oikeuksista

Tampereen yliopiston monitieteisen koulutuskokonaisuuden* tavoitteena on lisätä ammattilaisten tietoa erityisesti lapsen oikeuksien kansallisista ja kansainvälisistä normeista, lapsen kehityksestä ja hyvinvoinnista; erityisesti lapsen kuulemisesta ja työskentelystä lasten kanssa sekä ammattilaisten työhyvinvoinnista vaativassa työssään.
Kuusipäiväinen koulutuspaketti järjestetään vuoden 2018 aikana: keväällä 2018 kaksi kahden päivän jaksoa ja syyskuussa 2018 viimeinen kahden päivän jakso.

  • 15.−16.3.2018 pidettävän ensimmäisen koulutusjakson teemana ovat Lapsen oikeudet lastensuojelun perustana: normit, haasteet ja ajankohtaiset kysymykset. Koulutuksessa käsitellään lapsen oikeuksien oikeudellista perustaa ja kuullaan muun muassa oikeuskäytännön uusimmista tulkinnoista. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan tarkemmin eri rooleissa lastensuojeluasioita hoitavien ammattilaisten tehtävänkuviin.
  • 3.−4.5.2018 syvennytään lapsen kehitykseen sekä lastensuojelun päätöksentekokäytäntöjen lapsilähtöisyyttä edistäviin tekijöihin. Keskeisenä teemana on lapsen kuulemiseen liittyvät kysymykset. Perjantain 4.5. koulutuksen lapsen kehityksestä ja kiintymyssuhdeteoriasta pitää professori David Shemmings, Kentin yliopiston Centre for Child Protection -keskuksen johtaja. Muiden koulutuspäivien kieli on suomi.
  • 20.−21.9.2018 teemana on lasten erityisten tarpeiden huomioiminen sekä ammattilaisten työhyvinvointiin liittyvät kysymykset lastensuojelun vaativassa päätöksenteossa.

Asiantuntijaryhmä

Asiantuntijaryhmä tapaa toisiaan meno- ja tulomatkoilla sekä koulutuksen aikana, joihin järjestetään vertaiskehittämisen ohjaus sekä maukas välipala. Tarkoituksena on koota tärkeimpiä kehittämiskohteita ja -tarpeita Varsinais-Suomen lastensuojelun päätöksenteosta, levittää koulutuksen antia maakuntaan sekä ideoida tulevaa kehittämistoimintaa.

Ryhmän koordinaattoreina toimivat Lupa auttaa! -hankkeen lastensuojelun hankeagentit Marika Ahonen, Anniina Kaittila ja Pekka Kuru.

Koulutus ja vertaiskehittämismatkat sekä välipalat ovat osallistujille maksuttomia. Koulutukset pidetään Tampereella yliopiston tiloissa. Lähtö vertaiskehittämismatkoille tapahtuu erikseen sovituista paikoista.

Ilmoittautuminen

Asiantuntijaryhmä sitoutuu osallistumaan kaikkiin koulutuspäiviin. Ilmoittautuminen tapahtuu koko koulutuskokonaisuuteen. Asiantuntijaryhmään mahtuu mukaan n. 5 henkilöä Varsinais-Suomesta.

Ilmoittaudu sekä koulutukseen että bussikuljetukseen, jonka aikana alustetaan vertaiskehittämiskeskustelua (jatkuu perillä).

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Lisätietoja

Marika Ahonen, puh. 040 482 8535  marika.ahonen@raisio.fi

*Koulutuskokonaisuus järjestetään osana viiden maan yhteistä IDEA-hanketta (Improving Decisions through Empowerment and Advocacy).