LASTA-malliin liittyvä Neuvola – ja kouluterveydenhuollon yhteyshenkilöiden koulutusiltapäivä 15.5.2017

LASTA-toimintamalliin liittyvään Neuvola – ja kouluterveydenhuollon yhteyshenkilöiden koulutusiltapäivään 15.5.2017 osallistui 26 nimettyä terveydenhuollon ammattilaista. Osallistujia oli maakunnallisesti koko alueen lasten ja kouluterveydenhuollon kentältä.
Iltapäivä oli tiivis paketti Lasten kaltoinkohtelun riskitekijöistä ja niiden tunnistamisesta, Case-harjoituksia ns. LASTA-mallin mukaisesti, sekä keskustelua kokemuksista. Vastaavia tapaamisia tullaan järjestämään myös jatkossa.
Mukana keskustelussa oli lastenlääkäri A-M Kujari ja sairaanhoitaja Susanna Loponen Lasten- ja nuortenklinikalta, rikoskomisario Satu Värri Lounais-Suomen poliisista sekä hankeagentti (LASTA) Outi Abrahamsson Lupa auttaa! -hankkeesta.