Lasten kaltoinkohtelu: “Miten suojataan lasta ja tuetaan perhettä monitoimijaisesti?”

Päivän tarkoituksena on tuoda lasten- ja perheiden palveluissa työskenteleville ammattilaisille tietoa monitoimijaisesta arvioinnista, tarkastella ja arvioida sen mahdollisuuksia sekä tarjota ideoita oman työn kehittämiseen. Monitoimijaista arviointia tarkastellaan yhteiskehittämispäivässä lasten kaltoinkohtelun näkökulmasta.

Aika 12.10.2018 klo 9.00–15.00
Paikka Lounatuulet Yhteisötalo ry, Läntinen Pitkäkatu 33, Turku
Kohderyhmä Lastensuojelussa ja perhepalveluissa työskentelevät ammattilaiset, lastensuojelun asiakasperheet, opiskelijat, opettajat ja tutkijat. Yhteiskehittämistyöhön on tärkeä saada mukaan myös lastensuojelun asiakasperheiden näkökulma.
Ilmoittautuminen Tilaisuuteen ilmoittautuminen avataan, kun ohjelma on saatu vahvistettua.
Lisätietoja Tilaisuutta voi seurata webcastingin avulla. Linkki tulee Lupa auttaa! -hankkeen kotisivuille, josta tallenne on katsottavissa myös tilaisuuden jälkeen (www.lupaauttaa.fi)

Yhteiskehittämispäiviä järjestetään LAPE-hankkeen aikana jokaisessa maakunnassa useampia. Päivien teemoja ovat syksyn 2016 valtakunnallisessa työpajatyöskentelyssä kehitetyt lastensuojelun mallinnukset (ks.  http://www.julkari.fi/handle/10024/132169). Mallinnusvaiheessa aloitetun työn avulla tavoitellaan pitkällä tähtäimellä kansallisesti yhteneväisiä ja tietoon perustuvia käytäntöjä ja toimintatapoja lastensuojeluun.

Ohjelma

Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin.

Järjestäjät

Monitoimijaisen arvioinnin yhteiskehittämispäivän järjestävät Lupa auttaa! -hanke (Varsinais-Suomen LAPE-muutosohjelma), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Oy Vasso Ab)