Lasten kaltoinkohtelun yhteiskehittämispäivä – Miten suojataan lasta ja tuetaan perhettä monitoimijaisesti?

Päivän tarkoituksena on tuoda lasten- ja perheiden palveluissa työskenteleville ammattilaisille tietoa monitoimijaisesta arvioinnista, tarkastella ja arvioida sen mahdollisuuksia sekä tarjota ideoita oman työn kehittämiseen. Monitoimijaista arviointia tarkastellaan yhteiskehittämispäivässä lasten kaltoinkohtelun näkökulmasta.

Aika 12.10.2018 klo 9.00–15.30
Paikka Teatro-sali, Logomo. Köydenpunojankatu 14, Turku.

Tilaisuutta voi seurata webcastingin avulla osoitteessa videonet.fi/web/thl/20181012.

Kohderyhmä Lastensuojelussa ja perhepalveluissa työskentelevät ammattilaiset, lastensuojelun asiakasperheet, opiskelijat, opettajat ja tutkijat. Yhteiskehittämistyöhön on tärkeä saada mukaan myös lastensuojelun asiakasperheiden näkökulma.
Ilmoittautuminen 5.10.2018 saakka osoitteessa: https://my.surveypal.com/Lasten-kaltoinkohtelun-yhteiskehittamispaiva

Yhteiskehittämispäiviä järjestetään LAPE-hankkeen aikana jokaisessa maakunnassa useampia. Päivien tarkoituksena on lastensuojelun kehittäminen. Päivien teemoja ovat syksyn 2016 valtakunnallisessa työpajatyöskentelyssä kehitetyt lastensuojelun mallinnukset www.julkari.fi/handle/10024/132169.

Mallinnusvaiheessa aloitetun työn avulla tavoitellaan pitkällä tähtäimellä kansallisesti yhteneväisiä ja tietoon perustuvia käytäntöjä ja toimintatapoja lastensuojeluun.

Ohjelma

8.45 Kahvi
9.00 Lasten kaltoinkohtelun ja monitoimijaisen arvionnin haasteet.
Kaarina Katas, johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalipäivystys, Turun kaupunki.Hanna Mansikka-Aho, yksikön vastaava / kriisi- ja väkivaltatyöntekijä, Turun ensi- ja turvakoti ry.
Kokemusasiantuntija, Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry, VOIKUKKIA
10.00 Monitoimijaisen arvioinnin mallinnus.
Jukka Mäkelä, erityisasiantuntija, THL
10.30 Monitoimijainen arviointi yhteistyöalueella.
Anna-Maria Salmivalli, Oikeuspsykiatria, TYKS.
Marketta Raivio, johtava sosiaalityöntekijä, Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö.
Tiia Krooks, perusturvajohtaja, Kaskisten kaupunki
11.30 Lounas (omakustanteinen)
12.30 Nuorten kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot.
Aino Taipalus ja Linda Santonen, Osallisuuden aika ry
13.00 Työpajat.

  1. Monitoimijainen arviointi -case-analyysi (Turun ensi- ja turvakoti ry esittelee analysoitavan tapauksen).
  2. Visio toimivasta monitoimijaisen arvioinnin käytännöstä.
  3. Monitoimijaisen arvioinnin malli kaltoin kohdellun lapsen näkökulmasta: hyödyt ja haitat.
  4. Esimiehen tuki monitoimijaiseen työskentelyyn
14.00 Kahvi
14.30 Työryhmien purku
15.30 Päivä päättyy

Yhteiskehittämispäivän järjestävät Lupa auttaa! -hanke (LAPE-muutosohjelma Varsinais- Suomi), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Vasso)