Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tutkimuksen INFOTILAISUUS

Perjantaina 1.12.2017 klo 9–11 Raision kaupungintalo, valtuustosali

Lupa Auttaa! -hanke järjestää yhdessä THL:n kanssa infotilaisuuden LTH-tutkimukseen liittyen. Tilaisuudessa on tarkoitus keskustella tarkemmin tutkimuksen tarkoituksesta sekä toteutuksesta ja miettiä, miten kullakin alueella tiedon kulku parhaalla mahdollisella tavalla toteutuisi.

Toivomme paikalle neuvoloiden esimiestasoa sekä terveydenhoitajia (joiden vastuualueeseen kuuluu 4-v laajat terveystarkastukset). Myös varhaiskasvatuksen väkeä mm. esimiestasoa toivomme mukaan ja muita lapsiperhepalveluiden ammattilaisia sekä kuntapäättäjiä.

THL on käynnistänyt säännöllisen Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tutkimuksen, joka tuottaa monipuolista seurantatietoa pienten lasten ja perheiden hyvinvoinnista, terveydestä sekä palveluiden käytöstä ja palvelukokemuksista. Tietoa kerätään vanhemmilta, lastenneuvolan terveydenhoitajilta, sosiaali- ja terveydenhuollon rekistereistä. Tutkimuksen 4-v lapsiin ja perheisiin kohdistuva tiedonkeruu käynnistyy helmikuun 2018 alussa koko maassa. Jatkossa neljän kuukauden ikäisten ja 4-vuotiaiden tiedonkeruut toteutetaan joka neljäs vuosi.

Tutkimus on osa LAPE- muutosohjelmaa ja tiedonkeruun tuotokset tulevat jatkossa palvelemaan koko lapsiperhepalveluita. Lisätietoja: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tiedonkeruu – THL.

Ilmoittautumiset 24.11.2017 mennessä osoitteella: www.lyyti.in/lth-info