Lastensuojelun 1000 tekoa -talkoot käyntiin

Lupa auttaa! -muutosohjelma käynnistää Lastensuojelun 1000 tekoa -talkoot Varsinais-Suomessa. Muutosohjelma aloittaa talkoot tarjoamalla lastensuojelun aloitteleville työntekijöille jokaiselle oman mentorin ja lastensuojeluun uuden työtavan, jossa työtä tehdään tiimissä asiakasperheen kanssa. Lasten kaltoinkohtelua koskeviin tilanteisiin Lupa auttaa! -hanke tarjoaa viranomaisten nopeaa ja joustavaa LASTA-yhteistyömallia. Lastensuojelun esimiehille tarjotaan säännöllistä tukea, valmennusta ja lisäkoulutusta.

Lastensuojelun tilanne on noussut viime päivinä julkisen keskustelun keskiöön. Sosiaalityöntekijöiden palkkaus ja asiakasmäärän rajaaminen ovat ongelmia, jotka tulee ratkaista. Lastensuojelun resursseja lisäämällä ei kuitenkaan ratkaista lastensuojelun ongelman ydintä, joka on huonosti yhteen pelaava palvelujärjestelmä. Jopa 70 prosenttia kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista ei saa tarvitsemiaan palveluja ennen sijoitusta ja perheväkivallan uhreista lapsia on vuosittain noin 2300. Huonosti toimivasta palvelujärjestelmästä maksetaan korkeaa hintaa, sillä lastensuojelun sijaishuoltoon ja erikoissairaanhoitoon kuluu 70 prosenttia kaikista lasten sote-kustannuksista.

Lapsiperheiden palvelujärjestelmän remontti ja konkreettisia tekoja

Lastensuojelun ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan lastensuojelutyön konkreettista kehittämistä ja koko lapsiperheiden palvelujärjestelmän remonttia. Palvelujärjestelmää ei saada hetkessä pelaamaan yhteen, mutta sitä voidaan ravistella ja sen osaamista voidaan vahvistaa hyvinkin nopeasti. Tästä on kyse Lastensuojelun 1000 tekoa -talkoissa, joihin Lupa auttaa! -hanke haastaa kaikki tahot.

– Kuten kaikessa talkoissa myös lasten, nuorten ja perheiden palvelujen parantamisessa tärkeää on keskittyä olennaiseen ja ryhtyä sanoista toimeen. Kun ongelma on meidän itsemme rakentaman palvelujärjestelmän toimimattomuudessa, se on myös meidän mahdollista ja vastuullamme korjata, toteaa Lupa auttaa! -hankkeen muutosagentti Mikko Hulkkonen.
– Lasten asioissa ei ole aikaa odotteluun. Meillä ei myöskään saisi olla varaa yhteenkään lapseen kohdistuneeseen vääryyteen. Tämän vuoksi Lastensuojelun 1000 tekoa -talkoisiin tarvitaan mukaan kaikki.

Aloittavalle sosiaalityöntekijälle mentori

Lupa auttaa! -hanke lupaa jokaiselle varsinaissuomalaiselle aloittelevalle sosiaalityöntekijälle oman mentorin eli rinnalla kulkevan kokeneen ja valmentavan tukijan, jonka apua voi saada viikoittain joustavasti verkon kautta. Mentorin voi tilata lupauttaa.fi-nettisivuilta vuoden 2018 alusta lukien. Auttamistyön alkumatkalle on siis luvassa apua, tukea ja neuvoja systemaattisella tavalla.

Systeemiseen lastensuojelutyöhön

Lupa auttaa! -hanke tuo lastensuojeluun uuden työtavan ns. systeemisen työskentelymallin, jonka myötä työtä tehdään tiimissä asiakasperheitä osallistaen. Lupa auttaa! kouluttaa lastensuojelun organisaatiot ensin Turussa, Salossa ja Raisiossa uuteen työtapaan. Vaikuttavaksi todetulla työtavalla lisätään tiimityötä ja perheen omaa toimijuutta lastensuojelun asiakasprosessissa. Yhteisen työtavan vallankumouksellinen ydin on systeemisessä ajattelussa: perheen ne ongelmat, jotka ovat kehittyneet perheenjäsenten kesken, voivat ratketa, kun perhe on asiassaan aktiivisena toimijana.

Esimiehille ja kehittäjille valmennusta

Lastensuojelun esimiehille Lupa auttaa! tarjoaa valmentavaa tukea. Käynnissä oleva 25 esimiehen valmennusprosessi saa alkuvuonna jatkoa, kun verkossa pidetään ryhmävalmennukset lastensuojelun kaikille aloitteleville esimiehille. Myös 40:lle lastensuojelun työntekijälle on luvassa kehittämisvalmennusta.

Väkivaltatilanteisiin nopea ja joustava yhteistyömalli

Varsinais-Suomi on edelläkävijä viranomaisten nopeaa ja joustavaa yhteistyötä vaativissa tilanteissa, joissa epäillään lapsen kaltoinkohtelua. Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, lastensuojelun, poliisin ja syyttäjän käyttöön on kehitetty yhteistyötapa eli ns. LASTA-malli, jolla voidaan lainmukaisesti ylittää kankean tiedonkulun ongelmat näissä kriittisissä tapauksissa. Lähisuhdeväkivaltatilanteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn koulutetaan maakunnan omat yhteyshenkilöt.

Mitä sinä teet?

Lupa auttaa! -hankkeen verkkosivujen etusivulta  löytyy Lastensuojelun 1000 tekoa -talkoiden kaikki teot. Siellä voi myös ilmoittaa oman talkootekonsa. Sanoista tekoihin!