Lastensuojelun laadun kehittäminen ja arviointi -koulutus

SHQS-laatuohjelma on sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön tarkoitettu johtamista ja prosessien jatkuvaa kehittämistä tukeva työkalu. SHQS-arviointikriteeristö sisältää ISO 9001 -standardin keskeiset vaatimukset, jotka on sovitettu sosiaali- ja terveydenhuollon kielelle. Se luo selkeät puitteet strategiseen johtamiseen, toimintojen järjestämiseen ja asiakasturvallisuuteen sekä antaa työkaluja oman toiminnan laadun arviointiin ja kehittämiseen.

Kaksipäiväinen menetelmäkoulutus perehdyttää laadunhallintajärjestelmän rakentamiseen SHQS-laatuohjelman mukaisesti.

Aika 24.10.2018 ja 13.12.2018 klo 8.30–16.00
Paikka Forum Marinum, Linnankatu 72, 20100 Turku
24.10. Ravintola Gösta
13.12. Kokoushotelli Linnasmäki, Lustokatu 7, Turku
Kohderyhmä Lastensuojelun sijais- ja avohuollon hoito- ja kasvatustyöntekijät, sosiaalityöntekijät, esimiehet sekä lastensuojelun johto kunnista, järjestöistä ja yrityksistä.
Ilmoittautuminen 22.10.2018 klo 16.00 mennessä osoitteella pekka.kuru@raisio.fi
Lisätietoja Pekka Kuru, 040 653 5142‬ tai
Heli Huttunen, kouluttaja, heli.huttunen@labquality.fiKoulutus on maksuton. Mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen.

 

Ohjelma 24.10.2018 (1. koulutuspäivä)

Koulutuspäivän aloitus ja koulutuksen tavoitteet

Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatujärjestelmä (SHQS)

  • Laadunhallinnan periaatteet
  • SHQS-laatujärjestelmä: itsearvioinnit, auditoinnit,
  • laaduntunnustuksen myöntäminen ja ylläpito
  • SHQS-laatujärjestelmä yksikön ja toiminnan kehittämisen välineenä, miten aloittaa SHQS:n mukainen työskentely
  • Yksikkö- ja prosessikriteeristö arviointivälineenä
  • Arviointikriteeristön rakenne ja kriteeristön sisältämät vaatimukset, kriteerien tulkinta yksikkö/ prosessikriteeristössä

Sähköinen ohjelma (Laatuportti): harjoituksia itsearvioinnista Laatuportissa, mitta-asteikon käyttö, tehtävien kirjaaminen, yhteenvedot ja listaukset.

Pienryhmäharjoitus ja harjoituksen purku: itsearvioinnin toteuttaminen, arviointikriteeristön ja mittariston käyttö (Laatuportti).

Välitehtävän anto: Itsearviointi omassa toiminnassa.

Ensimmäisen jakson arviointi ja toisen jakson toiveet.

Ohjelma 13.12.2018 (2. koulutuspäivä)

Välitehtävien purku pienryhmissä

  • Kokemuksia itsearvioinnin tekemisestä, tarkennusta kriteeristön tulkintaan ja mitta-asteikon käyttöön, itsearviointityökalujen käyttöön

Laatuportissa Kehittämistehtävien organisointi ja kehittämistyön käynnistäminen itsearviointitulosten ja riskiarviontien pohjalta.

  • Kehittämistyön toteutus, laatutyökalujen käyttö kehittämisen tukena
  • Laadunhallinnan dokumentointi
  • Prosessityöskentely ja mittaaminen Auditoinnit yksikön ja toimintojen kehittämistyön tukena, auditointeihin valmistautuminen

Koulutuspäivien aikataulu

8.30 Koulutuspäivän aloitus
11.00–12.00 Lounas (omakustanteinen)
13.30 Tauko
16.00 Päivä päättyy

Mikäli käytössäsi on kannettava tietokone ja valmius langattomaan yhteyteen koulutustilassa, voit ottaa kannettavan mukaan koulutuspäivään. Harjoituksia tehdään osittain Laatuportissa.