Lupa näyttää tunteita

Talikorventien päiväkodissa Turussa tunneilmaisun opettelu on ihan ykkösjuttu. Nipsujen ryhmässä on tänä syksynä otettu yhdeksi apuvälineeksi tunnepalautetabletti. Eteisessä koko ajan esillä olevasta tabletista lapsi voi käydä painamassa vihreää, keltaista tai punaista naamaa sen perusteella, onko hänellä kiva päivä, tunteeko hän itsensä yksinäiseksi tai onko häntä kenties kiusattu.

Tunteitakin pitää opetella

”Tunnetabletti” on otettu hyvin vastaan ja se on ollut alusta asti ahkerassa käytössä.

– Tämä sopii meidän ajatusmaailmaan niin hyvin, kertoo varhaiskasvatuksen opettaja Kikka Salo-Saarinen. Me ollaan puhuttu koko syksy tosi paljon tunteista.

Nipsujen käytössä on myös tunnetaulu, johon voi valita omaa tunnetilaa kuvaavan naaman. Lapset ovat opetelleet puhumaan siitä, ovatko he iloisia vai surullisia ja minkä takia.

Ryhmässä on kaksikymmentäyksi 3–5-vuotiasta, joten jokaiseen päivään mahtuu huikean paljon erilaisia tunteita laidasta laitaan. Salo-Saarisen kokemuksen mukaan ikävät tunteet menevät helpommin ohi, kun niistä pääsee puhumaan.

– On hirveän tärkeää se, että kertoo ryhmälle, minkä takia on surullinen. Se voi johtua vaikka siitä, että äiti on kipeä. Me voidaan sanoa, että hei, ei anneta sen haitata tätä päivää, nautitaan täällä leikeistä. Tunne on todellinen ja se käydään läpi.

Tunteiden tunnistamista ja niistä puhumista opetellaan paljon draaman, sadun ja leikin avulla. Tunnepalautetabletin käyttöönoton yhteydessä lasten mieliin palautettiin Poika ja susi -sadun avulla, ettei nappeja paineta turhaan.

Tabletti on kuitenkin ennen muuta tukenut ryhmässä käytävää keskustelua tunteista ja kiusaamisesta. Se voimistaa omalta osaltaan viestiä siitä, että tunteita on lupa näyttää ja niistä on lupa puhua.

Tunnekasvatuksella ehkäistään kiusaamista

Lupa auttaa! -hankkeen varhaiskasvatuksen hankeagentti Sami Luoto on sparrannut varsinaissuomalaisia päiväkoteja tunnistamaan omia kehitystarpeitaan ja löytämään keinoja niiden ratkaisemiseksi. Tunnekasvatus on varhaiskasvatustyön kovaa – tai pitäisikö sanoa pehmeää – ydintä, ja ensisijaisen tärkeä osa kiusaamisen ehkäisyä.

– Tabletti on yksinkertainen ja lapsille jo luontainen työväline tunnekasvatuskeskustelujen tueksi. Aralle lapselle se voi olla ensimmäinen askel oppia puhumaan harmittavista asioista. Kasvattajille se voi tarjota päivittäistä dataa ryhmän ”tunneilmastosta”. Se ei kuitenkaan saa syrjäyttää tärkeintä eli päivittäisiä keskusteluja. Päiväkodeilla on lisäksi oltava omat suunnitelmansa, miten ehkäistä ja puuttua kiusaamiseen. Luoto kertoo.

Tunnetaitojen opettelu on samalla myös sosiaalisuuden opettelua. Ennen sirkuskouluun tehtyä retkeä ryhmässä oli jännitys päällä ja kaksi poikaa paini keskenään. 3,5-vuotias tyttö meni erottamaan heidät ja sanoi ”hei, ei saa kiusata”.

– Tunteista ja kiusaamisesta puhumisen ansiosta lapset oppivat pikkuhiljaa käyttämään sanoja ja selvittämään riitoja keskenään, aina ei tarvita aikuisia, Salo-Saarinen kertoo.

Tunnepalautetabletteja on pilotissa käytössä viidessä päiväkodissa ja kuudessa lapsiryhmässä Naantalissa, Paraisilla ja Turussa.

– Pilotista kerättävät kokemukset antavat meille kokemusta siitä, miten voisimme hyödyntää digitaalisuutta päivittäisen vuoropuhelun tukena, Luoto kertoo. Jo nyt ajattelen, että tabletin ohjelmistoa voitaisiin hyödyntää vielä paljon monipuolisemminkin lasten osallisuuden vahvistamiseen.