Mitä perhekeskuksessa pitää osata?

Tulevaisuus on jo täällä. LAPE-muutoshjelman yksi keskeinen kehittämiskohde, maakunnallinen perhekeskusmalli, etenee Varsinais-Suomessa monin eri tavoin muun muassa palvelujen jalkautumisen ja sähköisten palvelujen käyttöönoton muodossa.

Lupa auttaa! -hanke, Turun yliopisto ja Turun AMK järjestävät 14.11. seminaarin Toimintaympäristönä monialainen perhekeskus, joka on suunnattu tulevia perhekeskusosaajia kouluttaville sekä lasten ja perheiden palvelujen tutkimuksesta ja kehittämisestä kiinnostuneille.

Turun yliopiston tutkimuspäällikkö Miia Tuominen toivoo mukaan osallistujia eri koulutusasteilta ja työelämän sektoreilta.

– Seminaari on omalta osaltaan esimerkki toimijoiden yhteistyöstä, jota lasten ja perheiden palveluissa tarvitaan, Tuominen kertoo. Tulevia ammattilaisia kouluttavien on tärkeää ymmärtää millaisessa toimintaympäristössä opiskelijat tulevat valmistuttuaan työskentelemään, ja millaista uudenlaista osaamista monialaiset toimintaympäristöt, kuten perhekeskus, vaatii.

Turun AMK:n täydennyskoulutuspäällikkö Tiina Aalto on havainnut saman tarpeen.

– On tärkeää tunnistaa uusien toiminta- ja palvelumuotojen edellyttämät osaamistarpeet ja vastata niihin uusilla pedagogisilla ratkaisuilla, Aalto komppaa.

Tällä hetkellä tulevat perhekeskusammattilaiset koulutetaan pitkälti erikseen, omissa koulutusohjelmissaan ja eri koulutusorganisaatiossa. Siksi kouluttajien on tärkeää tulla yhteen ja oppia tuntemaan toisen osaamista ja alaa. Heidän tulisi pyrkiä toimimaan entistä enemmän yhdessä, mikä tarkoittaa esimerkiksi yhteisten koulutusten ja harjoittelun järjestämistä sekä yhteisiä TKI-projekteja.

– Muun muassa moniammatillisissa tiimeissä työskentelyä voidaan tukea jo koulutuksen aikana työelämän ja eri koulutusorganisaatioiden yhteistyöllä, josta Lupa auttaa! -hanke on toiminut hyvänä esimerkkinä, Aalto kertoo. Kouluttajien yhtenä tehtävänä on siirtää tutkimusten kautta syntyvää tietoa käytännön toimintatapojen ja asiakasprosessien kehittämiseen.

Yhteisestä arvopohjasta, perheiden hyväksi

Seminaari antaa tietoa meneillään olevasta lasten ja perheiden palvelujen muutoksesta erityisesti perhekeskustoiminnan osalta, ja tarjoaa toimijoille paikan kysyä, keskustella ja tutustua. Perhekeskusten monialaisuus edellyttää yhteistyötaitoja kaikilta työntekijöiltä. Lisäksi tulee tunnistaa yhteinen arvopohja ja tavoitteet yhteisen asiakkaan eli perheen hyväksi.

Oman alan syvällinen osaaminen luo pohjan moniammatilliselle yhteistyöosaamiselle. Lisäksi tarvitaan uudenlaista, ammattien rajapinnoilla syntyvää osaamista esimerkiksi palveluohjaukseen liittyen.

Tuominen näkee monialaisen perhekeskuksen toimintaympäristössä hienoja mahdollisuuksia oppimiseen, tutkimiseen ja kehittämiseen usean ammatin, koulutusalan tai tieteenalan edustajalle.

– Kehittyvä palvelujärjestelmä kaipaa kipeästi monialaista tutkimusnäyttöä uusien rakenteiden ja toimintamallien vaikuttavuudesta, Tuominen muistuttaa. Siksi tarvitaan tämän seminaarin kaltaisia tilaisuuksia, joissa tietoa viedään kouluttajien, kehittäjien ja tutkijoiden tietoon

Seminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen: Toimintaympäristönä monialainen perhekeskus