Monitoimijamallista apua monia palveluja tarvitseville perheille

Lupa auttaa! -hanke kehittää ja pilotoi toimintamallia monia palveluja käyttävien lasten, nuorten ja heidän perheidensä palveluiden koordinointiin vaativissa ja haastavissa tilanteissa.

Perheen ja ammattilaisten näkökulmat samaan kuvioon

Työskentelyssä hyödynnetään australialaiseen Common Approach -arviointimalliin pohjautuvaa sähköistä työkalua. Mallin avulla selvitetään, miten lapsi, sisarukset ja vanhemmat sekä perhettä tukevat ammattilaiset näkevät lapsen ja perheen tilanteen. Pilotissa käytettävä työkalu mahdollistaa jokaisen perheenjäsenen kuulluksi tulemisen. Vastauksista muodostuva kuvio tekee perheen voimavarat ja muutostarpeet näkyviksi ja ymmärrettäviksi. Perheen ja verkoston on helpompi hahmottaa, minkä voimavarojen varaan perheen tulevaisuutta voidaan rakentaa, ja mihin lapsi ja perhe toivovat ja tarvitsevat tukea.

Palvelumuotoilulla uusia tapoja tukea perhettä

Yhteinen, perheen ja ammattilaiset huomioiva suunnittelu mahdollistaa palvelumuotoilun, jossa tarjolla olevista palveluista voidaan luoda uudenlaisia yhdistelmiä tai palvelukonsepteja (esim. työparityöskentely vakiintuneiden mallien ulkopuolelta) tai uusia ratkaisumalleja. Työskentelyn lopputuotoksena on monipalvelusuunnitelma, johon on koottu kaikki perheen palvelut.

Eteenpäin yhdessä kehittämällä

Monitoimijamallia kehitetään eteenpäin hankkeen aikana yhdessä perheiden ja ammattilaisten kanssa. Tavoitteena on luoda malli, joka tulee pysyväksi toimintatavaksi perhepalveluihin.

Pilotti käynnistyy syyskuussa 2018 Salon ja Raision kaupungeissa yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa