Muutosagentti Mikko Hulkkonen mukana julkisen palvelulupauksen mallintamisessa

Varsinais-Suomen LAPE-muutosagentti Mikko Hulkkonen on maakunnan vastuuhenkilönä valmistelemassa valtakunnallista ”Julkinen palvelulupaus” -mallia.

Tulevassa maakuntalainsäädännössä maakunnalle on määritelty velvoite antaa julkinen palvelulupaus. Se tarkoittaa maakunnan asukkaille osoitettua tahdonilmaisua siitä, miten maakunta toteuttaa sote-palvelut huomioiden alueelliset olosuhteet. Lailla säädettyjä velvoitteita lupaus ei kuitenkaan tule muuttamaan.

Palvelulupaus on osa maakuntien palvelustrategiaa ja kirjataan maakunnan ja palveluntuottajien välisiin sopimuksiin. Julkisen palvelulupauksen aikataulu on sama kuin sote-uudistuksen eli se tulisi voimaan 1.1.2019.

Varsinais-Suomen palvelujen järjestämisen työryhmä päätti ilmoittautua mukaan palvelulupaus-mallin valmisteluun ja nimesi maakunnan yhteyshenkilöksi muutosagentti Mikko Hulkkosen ja hänen varajäsenekseen I&O-muutosagentti Kirsi Kiviniemen.

Valtakunnallinen mallinnusprosessi muodostuu 2-3 maakunnan tiiviistä valmisteluryhmästä, johon Varsinais-Suomi kuuluu, sekä kaikkien muiden maakuntien edustajien laajemmasta ryhmästä.

Lisätietoja julkisesta palvelulupauksesta: http://alueuudistus.fi/palvelulupaus