Nyt kysytään Loimaan seudun ja Liedon kunnan lapsiperheiltä palvelujen uudistamisesta

Loimaan seudun ja Liedon kunnan lasten, nuorten ja perheiden palvelut uudistuvat ja nyt kysytään lapsiperheiltä itseltään, millaisiksi palveluiden tulisi uudistua. Kuntien verkkopalveluissa (Loimaa, Aura, Koski Tl, Marttila, Oripää ja Pöytyä sekä Lieto) on avoinna kysely, johon lapsiperheet voivat esittää toiveita ja kehittämistarpeita nykyisistä palveluista. Kyselyihin voi vastata anonyymisti 31.5. saakka.

Lapsiperheiden palvelujen käyttäjillä on ensiarvoisen tärkeä tieto siitä, mikä nykyisissä palveluissa toimii ja mitä puutteita niissä on. He tietävät, miten palveluiden käyttäminen olisi jouhevampaa ja lasten, nuorten ja perheiden erityistarpeet paremmin huomioivaa. Perheillä on myös arvokasta tietoa siitä, mihin suuntaan ja miten palveluja pitäisi kehittää.

Loimaan seudun ja Liedon kunnanpalvelukyselyissä kysytään mm.  palvelujen saavutettavuudesta ja tiedottamisesta sekä tulevaisuuden sähköisistä palveluista ja perhekeskuspalveluista. Kyselyt suoritetaan anonyymisti eikä vastaajien henkilöllisyys tule tuloksia julkaistessa ilmi.

Kyselyt toteuttaa Lupa auttaa! -hanke yhdessä kuntien kanssa. Vastaavat kyselyt on toteutettu jo Vakka-Suomessa ja Salon seudulla.

Perhekeskus kokoaa jatkossa palvelut yhteen

Loimaan seudulla ja Liedossa toteutetaan kattava uudistus, joka kattaa kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut aina neuvolasta yläkouluun ja harrastustoiminnasta lastenlääkäripalveluihin.

Tulevaisuudessa lapsiperheiden palvelut kootaan yhteen uudella tavalla verkostomaisesti toimivaksi perhekeskuspalveluiksi. Periaatteena on, että perheet saisivat palveluita, ohjausta, neuvontaa, tukea ja apua eri tarpeisiinsa mahdollisimman helposti ja yhdestä paikasta.

Perhekeskus tarkoittaa laajaa toimijaverkostoa, johon on koottu perheiden varhaisen tuen palveluita sekä terveydenhuollon että sosiaalipalveluiden puolelta. Lisäksi verkostossa on tiiviisti mukana kuntien varhaiskasvatus, koulut ja muut terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät toimijat kuten kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Järjestöjen ja seurakuntien toiminta tuo mukaan verkostoon ei-lakisääteiset palvelut mm. vertaistuen ja vapaaehtoistyön.

Loimaan alueen kysely:  https://link.webropolsurveys.com/S/381F8EBBB71695FA
Liedon kysely: https://link.webropolsurveys.com/S/3F10DF0FE41B12E4

Kysely lapsiperheiden palveluista