Oripään vauvaperheille kotipalvelun lahjakortti

Oripään vauvaperheet saavat syyskuusta alkaen mukavan yllätyksen. Neuvolassa perheille luovutetaan lahjakortti, jolla perhe saa maksutta käyttää lapsiperheiden kotipalvelua kuuden tunnin ajan. Lahjakortin avulla tuetaan vanhemmuutta, tehdään perhepalvelut vanhemmille tutuiksi ja toivottavasti madalletaan kynnystä ottaa jatkossa yhteyttä.

Lahjakortti sisältää kuusi tuntia kotipalvelua ja se on voimassa vuoden. Perhe voi itse määrittää lahjakortilla käyttämänsä perhetyön omien tarpeiden mukaisesti. Perhetyöntekijä voi esimerkiksi viedä vauvan ulos muutamaksi tunniksi, jos vanhemmat tarvitsevat lepoa tai hetken yhteistä aikaa. Perhetyöntekijää voi myös pyytää auttamaan ja ohjaamaan esimerkiksi soseiden valmistuksessa tai vaikka ristiäisjärjestelyissä. Mahdollisuuksia on monia.

– Tämä on hieno mahdollisuus kaataa vanhaa leimaa sosiaalihuollon yltä ja nostaa perhetyön imagoa, kertoo Oripään sosiaaliohjaaja Moonica Juhala-Nuutila.

Lahjakortin tavoitteena on myös tehdä perhetyötä vanhemmille tutuksi.

– Vanhemmat näkevät, mitä palveluita on tarjolla, ja toivottavasti jatkossa kynnys pyytää apua madaltuu, kuvailee Juhala-Nuutila,

– Pienellä paikkakunnalla myös leimautuminen sosiaalitoimeen on aina ollut riskinsä. Tässä palveluja tarjotaan kaikille, joten leimautumista ei tarvitse pelätä.

Tänä vuonna jo syntyneet vauvat ja vanhemmat saavat hekin omat lahjakorttinsa seuraavalla neuvolakäynnillä. Uudet vauvaperheet saavat lahjakortin vauvan synnyttyä ensimmäisellä neuvolakäynnillä. Kokeilua on tarkoitus jatkaa vuonna 2019.

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua, jonka tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä. Kotipalvelu toteutetaan aina yhteistyössä perheen kanssa. Kotipalvelu on vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten ja kodinhoidossa sekä vahvistamalla arjen taitoja.
Oripäässä oli vuoden 2017 lopussa asukkaita 1382 ja lapsiperheitä 146. Viime vuonna lapsia syntyi 16.
Oripää perhepalvelujen kehittämistyötä on tehty yhdessä Lupa auttaa! -hankkeen kanssa. Lupa auttaa! on kaikkien Varsinais-Suomen kuntien yhteinen hanke, joka uudistaa lapsi- ja perhepalvelut vuoden 2018 loppuun mennessä. Tuolloin palveluissa keskitytään olennaiseen ja vaikuttavaan toimintaan. Lapsi- ja perhepalvelut ovat asiakaslähtöisemmät, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut. Lupa auttaa! -hanke on osa valtakunnallista lapsi- ja perhepalveluiden LAPE-muutosohjelmaa, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista.

Lisätietoja

Lupa auttaa! -hankeagentti Taru Elo, taru.elo@raisio.fi, p. 040 588 9379