OSAAMIS- JA TUKIKESKUSTAPAAMINEN 15.9.2017

Aika: 15.9.2017 klo 10-15

Paikka: Satakunnan ELY keskus, ELY SAT Areena, Valtakatu 12 B, 6.kerros, Pori.

etäyhteystilat:
Turku: TYKS/ U-sairaala / 12.kerros (hissit kanttiinin vieressä) / lasten ja nuorten klinikan luentosali.
Vaasa: Vaasan keskussairaala / Y-talo /kokoushuone Suosirri.

OHJELMA

10–11.30
Tervetuloa, Mirja Antila, muutosagentti Satula-hanke
OT-keskuksen tehtävät
Vaativat palvelut nuorisopsykiatrian näkökulmasta, Max Karukivi, ylilääkäri, Nuorisopsykiatrian vastuuyksikkö
Vaativat palvelut lastensuojelun näkökulmasta, Marketta Raivio, johtava sosiaalityöntekijä, Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö
11.30–12.30 Lounas
12.30–14.00 Työryhmät
Työryhmissä pureudutaan kaikkein vaativinta hoitoa tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden palveluihin sekä Länsi-Suomen OT-keskuksen tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen malleihin
14–15 Työryhmien purku

Ilmoittautumislinkit:
Pori: https://www.lyyti.in/OT_suunnittelutapaaminen_15092017_Pori
Turku: https://www.lyyti.in/OT_suunnittelutapaaminen_15092017_Turku
Vaasa: https://www.lyyti.in/OT_suunnittelutapaaminen_15092017_Vaasa

Tilaisuuteen voi ilmoittautua 8.9.2017 saakka.

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan vaativan tason lapsi- ja perhepalveluiden uudistamisesta Länsi-Suomen alueella. Tilaisuus järjestetään Porin keskussairaalassa, ja osallistua voi etäyhteyden avulla myös Turun ja Vaasan keskussairaaloiden tiloista. Kummassakin etäyhteystilassa on paikallisen LAPE-hankkeen työntekijä vastaamassa keskustelun kulusta. Tilaisuuden tarkempi ohjelma julkaistaan Lupa auttaa! -hankkeen sivuilla (www.lupaauttaa.fi) elokuun aikana. Tilaisuus on kaikille avoin ja kutsua voi mielellään lähettää eteenpäin omassa yksikössä.

Mikäli sinulla on kysyttävää tai haluat tuoda näkemyksesi OT-keskussuunnitelmista esiin ennen 15.9 tapaamista, voit olla mielellään yhteydessä Lupa auttaa! -hankkeen hankeagentti Anniina Kaittilaan, sposti: anniina.kaittila@raisio.fi, puh: 0505590700.

Lape-muutosohjelman mukaisesti vaativimmat lapsi- ja perhepalvelut tullaan keskittämään alueellisiin osaamis- ja tukikeskuksiin (OT-keskukset). OT-keskuksissa yhdistetään ja sovitetaan yhteen lasten, nuorten ja perheiden vaativat terveys-, mielenterveys- ja päihdepalvelut, lastensuojelun vaativat erityispalvelut, erityisryhmien tarvitsemat vaativan erityisosaamisen palvelut ja esimerkiksi lasten ja nuorten oikeuspsykiatrinen asiantuntemus. Myös vaativaa erityisosaamista edellyttäviin väkivaltatilanteisiin liittyvät lasten, nuorten ja perheiden palvelut huomioidaan muodostettavissa keskuksissa. Varhaiskasvatuksen ja koulun osalta palvelujen kokonaisuuteen liittyvät jo olemassa olevat vaativan erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten palvelut, yhteistyökumppaneina esimerkiksi sairaala- ja laitosopetus sekä koulukodit.

OT-keskuksen tehtävää on valtakunnallisesti suunniteltu seuraavasti:
1. Tuottaa vaativia palveluita ja hoitoa pienelle ryhmälle asiakkaita
2. Lasten ja nuorten palveluihin liittyvä tutkimus, koulutus ja kehittäminen
3. Suunnitella ja koordinoida lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuutta yhdessä palvelujen tuotantoketjun kanssa

Lisätietoa OT-keskuksista on luettavissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportista: http://www.julkari.fi/handle/10024/134652 (osaamis- ja tukikeskuksia käsitellään sivuilla 98 – 120).

OT-keskussuunnitteluun liittyen järjestettiin Länsi-Suomessa tapaaminen 14.6.2017. Tapaamisen muistio löytyy Lupa auttaa! -hankkeen nettisivuilta.