OT-keskuksen United Childhood -ryhmä täydessä vauhdissa

Länsirannikon osaamis- ja tukikeskuksen (OT) suunnittelu on lähtenyt ripeästi käyntiin.  Elokuussa työskentelyn aloitti OT-keskusjohtoryhmä, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että vuoden 2018 loppuun mennessä Länsi-Suomen alueen OT-keskukselle on toimiva suunnitelma.

OT-keskuksen johtoryhmän työtä ohjaavat lasten, nuorten ja heidän perheidensä tarpeet. Johtoryhmä näkee OT-keskuksen tuhannen taalan paikkana luoda laadukkaita ja paremmin yhteen sovitettuja vaativan tason palveluita lapsiperheille, kehittää uudenlaisia konsultaation ja jalkautuvan tuen malleja lapsi- ja perhepalveluiden työntekijöille sekä huolehtia siitä, että toimivat ja vaikuttavat palvelut jalkautuvat tasapuolisesti koko länsirannikon alueelle.

Johtoryhmään kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon, sivistystoimen ja järjestöjen johtavia asiantuntijoita länsirannikolta. Ryhmän nimeksi päätettiin United Childhood, mikä sopii ryhmän tavoitteeseen. Haluamme luoda kulttuuria, jossa lasten ja perheiden auttamiseksi töitä tehdään yhdessä moniammatillisella otteella siten, että jokaisen ammattilaisen työn lähtökohtana on ”tämä kuuluu minulle” -asenne.

Johtoryhmän jäsenet: Oona Ylönen (Turun ensi- ja turvakoti), Jussi Mertsola (TYKS/VSSHP), Jussi Ketonen (Perhekuntoutuskeskus Lauste), Jorma Kauppila (Turun kaupungin sivistystoimiala), Anna-Maija Kujari (TYKS, lasten ja nuorten klinikka), Max Karukivi (Satakunnan sairaanhoitopiiri, nuorisopsykiatria), Pirkko Koivu (VSSHP, lastenpsykiatria) varalla Auli Laakso-Santavirta (Satakunnan sairaanhoitopiiri, lastenpsykiatria), Marketta Raivio (Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö) varalla Teija Aaltonen (Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö), Hanna Suhonen-Polvi (Turku/HYO/Lastenneurologia), Jussi Björninen (Vaasan kaupunki, lapsi- ja perhesosiaalityö), Heidi Pakkala (tuki- ja osaamiskeskus Eskoo), Eeva Valjakka (Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus), Calle Strömberg (Lagmansgården), Anniina Kaittila (Lupa auttaa! -hanke), Mikko Hulkkonen (Lupa auttaa! -hanke), Mirja Antila (Satula -hanke), Riku Niemistö (LAPE -Pohjanmaa)