Päiväkoti ja koulu hyvinvointiyhteisönä eli toimintakulttuurin muutosta tukemassa

LAPE-muutosohjelman puitteissa on Päiväkoti ja koulu hyvinvointiyhteisönä -kehittämiskokonaisuus, jossa on mukana pilottikouluja ja -päiväkoteja sekä Varsinais-Suomesta että Satakunnasta. Keskeisenä ideana on ollut koota ylimaakunnallinen foorumi, jossa kukin osallistuva kunta ja sen pilottiyksikkö on valinnut omaa ammatillista arkeaan hyödyntävän kehittämiskohteen.

Kaiken keskiössä lapsi

Päiväkoti ja koulu hyvinvointiympäristönä -kokonaisuuden kehittämissisältöjä ovat muun muassa:

 • osallisuus
 • palveluohjaus ja palveluverkosto
 • yksinäisyydenja syrjäytymisen ehkäisy harrastustoimintaa tukemalla
 • kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen
 • yhdyspintayhteistyön kehittäminen ja suunnittelu

Kehittämiskokonaisuuden teoreettinen viitekehys perustuu systeemisyyteen, dialogisuuteen ja ratkaisukeskeisyyteen. Kaiken keskiössä kehittämistyössä on lapsi ja häntä arvostava kohtaaminen.

Mallinnusta, vertaiskehittämistä ja kokemusten jakoa

Kehittäjien foorumin käynnistää ja sitä fasilitoi vuoden 2018 ajan Lupa auttaa! -hanke. Se organisoi pilottien tapaamisfoorumit ja tarjoaa tarvittaessa koulutusta kehittämistyön tueksi.

Kuntien pilotit etsivät yhteistyössä Lupa auttaa! -hankkeen kanssa oman tarpeensa mukaiset kehittämisen työkalut, joita ne mallintavat omissa yksiköissään. Kehittämisprosessin jatkuvuus on taattu pilottien välisellä vertaiskehittämisellä.

Prosessin jokaisessa vaiheessa kokemuksia ja tietoa jaetaan pilottien välillä sekä Varsinais-Suomen ja Satakunnan välillä. Lopulta pilottien aikaansaamat kehittämiskokemukset ja hyvät mallinnukset jaetaan koko maakunnan käyttöön.

Varsinais-Suomesta on kehittämiskokonaisuudessa mukana 14 kuntaa ja kehittämisprosesseja on käynnistynyt tai käynnistymässä nyt jo yli 25.

Tutustu kehittämiskokonaisuuteen tarkemmin

Varsinaissuomalaisissa piloteissa kehitettävä teemat:

 • Toimintakulttuurin muutos
 • Johtaminen
 • Systeemisyys
 • Osallisuus
 • Palveluohjaus ja -verkko
 • Yhdyspinnat
 • Hyvinvointityö
 • Yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen
 • Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen

 

HUOM! Päiväkoti ja koulu hyvinvointiyhteisönä -koulutusseminaari Raisiossa 24.5. 

Katso seminaaripäivä videoina

Päiväkoti ja koulu hyvinvointiyhteisönä