Perhekeskus on paremmin yhteen pelaavia palveluja

Perhekeskuksia tulee Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) myötä jokaiseen 18 Suomen maakuntaan, myös Varsinais-Suomeen.

Perhekeskus on hyvin yhteen toimiva verkosto

Perhekeskustoiminnan tavoitteena on, että perheet saavat tarvitsemiaan palveluja entistä helpommin ja varhaisemmin kuin ennen. Toisin sanoen lasten, nuorten ja perheiden palvelujen painopistettä siirretään ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen.

Perhekeskus ei välttämättä tarkoita yhtä tiettyä keskusta, taloa tai virastoa. Pikimminkin se on eri auttajista koostuva joustava verkosto, joka toimii kunkin perheen tarpeiden mukaisesti hyvin yhteen. Tällä hetkellä ongelmana onkin se, että perheiden palvelut ovat hajallaan eri puolilla maakuntaa ja eri auttajatahot toimivat toisistaan irrallaan.

Perhekeskustoiminnan alle kootaan yhteen lasten, nuorten ja perheiden ehkäiseviä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja helpommin löydettäviksi ja hahmottuvaksi kokonaisuudeksi. Sote-uudistuksen myötä myös yhtenäistetään ja paikataan alueellisia ja kuntakohtaisia eroja palvelujen saatavuudessa.

Perhekeskus sisältää myös vertaistoimintaa ja kaikille avoimen kohtaamispaikan lapsille, nuorille ja perheille.

Perhekeskuksen tehtävälista

Perhekeskuksen tehtävät on määritelty kansallisesti sosiaali- ja terveysministeriön johtamassa kehittämistyössä. Ne ovat:

  • Koota yhteen lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.
  • Tarjota varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta.
  • Auttaa sovinnolliseen eroon ja vanhemmuuden jatkumiseen.
  • Ehkäistä lähisuhdeväkivaltaa.
  • Ymmärtää ja ottaa huomioon lasten ja perheiden moninaisuuden ja monikulttuurisuuden.
  • Tukee vanhemmuudessa ja parisuhteessa.
  • Edistää ja seuraa lapsen ja perheen terveyttä ja hyvinvointia.
  • Toimii yhteisöllisenä kohtaamispaikkana, mahdollistaa vertaistuen.

Sote-uudistukseen liittyvässä valmistelussa perhekeskustoiminnan palvelut sovitetaan yhteen maakunnan tulevan sote-rakenteen ja kuntiin jäävien palveluiden kuten varhaiskasvatuksen, koulun ja nuorisotoimen kanssa. Keskusteluissa maakunnissa on parhaillaan mm. integraatio erityisesti tuleviin sote-keskuksiin.

Perhekeskukset toimivat tiiviissä yhteistyössä järjestöjen, seurakuntien, yksityisen sektorin ja perheiden kanssa. Paikallinen toiminta perustuu alueittain sovittuun yhteistyöhön.

Apua sähköisesti

Varsinais-Suomessa kehittämistyön keskiössä ovat maakunnalliset sähköiset palvelut sekä alueellisten perhekeskusverkostojen kokoaminen. Perheet saavat jatkossa siis apua arkeensa mahdollisimman lähellä omaa toimintaympäristöään.

Käynnissä olevia perhekeskusmaisia palvelukokonaisuuksia on Varsinais-Suomessa toiminnassa jo ainakin Kaarinassa, Uudessakaupungissa, Paraisilla ja Kemiönsaarilla. Sähköisistä matalan kynnyksen palveluista käytössä on mm. Pyydä apua -nappi Raisiossa ja Laitilassa.

Avoimia kohtaamispaikkoja vaikka ostarilla

Tavoitteena on, että jatkossa koko maakunnassa perhekeskustoimintaan kuuluu myös, että se tarjoaa perheille ja lapsille avoimen kohtaamispaikan, jossa voi tavata muita perheitä ja saada vertaistukea.

Lupa auttaa! -hanke on kerännyt nyt maakunnassa toimivat avoimet kohtaamispaikat kartalle: Avoimet kohtaamispaikat kartalla

Käynnistymässä on myös kokeilu, jossa palveluneuvontaa ja avoimen kohtaamispaikan palveluja tuodaan tarjolle ostoskeskusten yhteyteen, ensimmäisenä kokeiluvuorossa on Skanssin ostoskeskus.

Perhekeskustyöryhmän jäseniä koolla: Tuula Cornu, Taru Elo, Pia Suvivuo, Hannele Kallio, Aija Lähdesmäki, Katja Rippstein, Elisa Paavilainen, Terhi Vierikko, Laura Närvi, Minna Maanpää, Minna Aromaa ja Minna Nilsson.

Perhekeskuskehittäminen jatkuu foorumilla 18.4.

Perhekeskustoimintamallia työstetään tiiviillä maakuntatasoisella yhteistyöllä. Tärkeä osa työskentelyä on säännöllisesti kokoontuva 12 hengen maakunnallinen työryhmä ja 4 kertaa vuodessa kokoontuvat perhekeskusfoorumit.

Perhekeskusfoorumi vol. 3 pidettiin 17.1. missä saatiin katsaukset sekä kansalliseen että maakunnalliseen perhekeskusvalmisteluun. Iltapäivän kestoiseen kehittämisfoorumiin osallistui 70 eri alan ammattilaista sekä kokemusasiantuntijoita.

Lue Foorumin materiaalit

Työskentelyä jatketaan vuonna 2018 lisäten siihen mm. asiakkaiden osallisuus, joka on myös seuraavan 18.4.2018 pidettävän perhekeskusfoorumin teema. Tilaisuuteen voivat ilmoittautua mukaan myös maakunnan asukkaat.

Haluatko tietää lisää perhekeskuskehittämisestä? Ota yhteyttä:
hankeagentti Minna Maanpää, puh. 040 632 5549, minna.maanpaa@raisio.fi

Perhekeskuksen tunnus