Tulossa Perhekeskusfoorumi 31.5.2017

Lupa auttaa! -hankkeessa kootaan perhekeskusverkosto ja laajennetaan se kattamaan koko maakunta sekä laajasti eri toimijat. Verkosto toimii foorumina yhteiselle keskustelulle tulevaisuuden perhekeskusmallista ja siihen liittyvistä kysymyksistä.

Perhekeskusfoorumi järjestetään ensimmäisen kerran 31.5.2017 klo 12-16 Raision kaupungin valtuustosalissa.

Ilmoittaudu mukaan oheisesta linkistä 28.5.2017 mennessä:

https://www.lyyti.in/Perhekeskusfoorumi_31052017

OHJELMA

Perhekeskus. Nyt

12.00 Alkusanat

12.05 Perhekeskustoimintamallin kehittämisprosessi Varsinais-Suomessa ja Lupa auttaa! -hankkeessa (hankepäällikkö Pia Suvivuo, Lupa auttaa! -hanke)

12.15 Perhekeskuskehittäminen järjestökentässä (toiminnanjohtaja Janina Andersson, MLL Varsinais-Suomen piiri)

12.30 Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hankkeen perilliset: Kaarinan perhekeskuksen kehittäminen (perhekeskuksen johtaja Terhi Vierikko, Kaarinan kaupunki)

12.45 Sosiaalityöntekijä koulussa (sosiaalityöntekijä Pia Pelkonen, Vaisaaren koulu)

13.00 Jalkautuvat lastenlääkärit erikoissairaanhoidon konsultaation lippulaivana (professori Jussi Mertsola, TYKS, lastenklinikka)

13.15 Neuvola perhekeskuksen ytimessä (pt. tuntiopettaja Miia Tuominen, Turun ammattikorkeakoulu, postdoc-tutkija Turun yliopisto, kansanterveystiede)

13.30 Kahvia ja pullaa

13.45 Perhekeskustoimintamallin kehittäminen vs. SoTe-uudistus. Mitä pitää ottaa huomioon? (kehittämispäällikkö Arja Hastrupp, THL ja neuvotteleva virkamies Marjaana Pelkonen, STM)

14.30 Keskustelua

15.00. Järjestäytyminen ja aikatauluja* tulevaan suunnittelutyöhön: perhekeskustyöryhmään haku (ohjausryhmän puheenjohtaja Sirpa Kuronen, hankeagentti Minna Maanpää ja hankepäällikkö Pia Suvivuo)

15.30 Lopetus

*Perhekeskustyöryhmän ensimmäinen kokoontuminen 7.6.17 klo 13.30.