Pöytyällä käynnistyy perhekeskustoiminnan pilotti

Pöytyä on mukana Varsinais-Suomen Lupa auttaa! -hankkeen perhekeskustoiminnan kehittämistyössä. Paikalliseen perhekeskusverkostoon kuuluu sosiaalitoimen, terveydenhuollon, opetus-ja nuorisotoimen, varhaiskasvatuksen, seurakunnan sekä paikallisten järjestöjen ja yhdistysten edustajia.

Pöytyän LAPE-työryhmässä perhekeskustoiminnan tavoitteeksi on asetettu avoimen kohtaamispaikkatoiminnan vahvistaminen ja monipuolistaminen. Lisäksi tavoitteena on kuntakeskusten huomiointi palvelujen jalkautumisessa ja saatavuudessa. Pyydä apua! -nappi otettiin jo käyttöön osana lapsiperheiden sähköisiä perhekeskuspalveluita ja se toimii yhden luukun neuvonta- ja yhteydenottokanavana. Nyt asia etenee myös kohtaamispaikkatoiminnan osalta.

– Perusturvalautakunnan kokouksessa päätettiin yksimielisesti käynnistää kunnan omana pilottikokeiluna Riihikoskella vanhusten Riihikoti-palvelukeskuksessa kohtaamispaikkatoiminta, kertoo sosiaalityön johtaja Susanna Ikola.

Pilotti käyntiin syksyllä

Pilotti alkaa syksyllä ja sen toimintaa arvioidaan sekä lapsiperheiden että Riihikodin toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että kokeilusta tulisi osa kunnan vakituista toimintaa.

Tarkemmat käytäntöön liittyvät suunnitelmat tehdään elokuussa. Tällä hetkellä on sovittu, että tiloissa käynnistyy MLL:n Pöytyän yhdistyksen perhekahvila 1 kerran viikossa ja iltakahvila kerran kuussa. Lisäksi selvitellään syysloman ajaksi esim. koululaisille mahdollisuutta ruokailuun tiloissa.

– Paikka antaa mahdollisuuden myös aidosti integroida lapsiperheiden ja ikäihmisten toimintaa.Tiloista ei erikseen peritä vuokraa, vaan toiminnan tavoitteena on vastavuoroinen virikkeellisyyden ja toiminnan kehittäminen mm. yhteisten kerhojen, laulu-/leikkihetkien muodossa. Ylisukupolvien kohtaamista pidettiin tärkeänä myös lautakunnan kokousten jäsenten keskustelussa, kertoo perusturvajohtaja Anneli Lehtimäki.

Lapsi- ja perheneuvosto mukana kehittämistyössä

Perhekeskustoiminnan kehittämistyössä on mukana Pöytyällä toimiva lapsi- ja perheneuvosto. Neuvoston tehtävänä on mm. antaa foorumi lasten ja perheiden osallistumiselle ja vaikuttamismahdollisuuksille sekä seurata lasten ja heidän perheidensä hyvinvointia sekä lasten ja perheiden palvelujen kehitystä Pöytyän kunnassa.

– Lapsi ja perheneuvosto on otettu hyvin kunnassa vastaan. Ihmiset ottavat hyvin yhteyttä. Kannanottoja on tehty mm. kouluhankkeesta ja leikkipuistojen tilanteesta. Tällä hetkellä viedään eteenpäin lapsivaikutusten arviointia, jotta se otettaisiin käyttöön kunnassa. Neuvostoa laajennetaan niin että edustajia kutsutaan myös tekniseltä puolelta, sillä siellä tehdään paljon lapsiin liittyviä päätöksiä, kertoo puheenjohtaja Miia Lehtonen.

Pöytyän perhekeskusverkosto

Pöytyänperhekeskusverkostoon kuuluu sosiaalitoimen, terveydenhuollon, opetus-ja nuorisotoimen, varhaiskasvatuksen, seurakunnan sekä paikallisten järjestöjen ja yhdistysten edustajia.