Selviytymispakkaus LAPE-muutostyön johtamiseen

Varsinais-Suomen jokaisessa 27 kunnassa toimii oma monitoimijainen lasten, nuorten ja perheiden ammattilaisista ja kokemusasiantuntijoista koostuva LAPE-ryhmä.

Lupa auttaa! tarjoaa kuntien monialaisten työryhmien vetämiseen avuksi LAPE-johtajan selviytymispakkausta ja vertaistukea. Uutena tuotteena on myös muistilistana toimiva LAPE-muutostyön huoneentaulu.

LAPE-ryhmien merkitys kasvaa sote-uudistuksen myötä

LAPE-ryhmien tarkoituksena on koordinoida kunnassa tehtävää lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämistä. Useimmissa kunnissa työryhmä on perustettu jo muutenkin toimineiden hyvinvointityöryhmien tai vastaavien ”päälle”. Näin on vältetty päällekkäistä työryhmäkehittämistä.

Lähitulevaisuudessa LAPE-ryhmät tulevat olemaan keskeisessä roolissa, kun sote-palvelut siirtyvät kunnista maakunnan järjestämisvastuulle. Tällöin korostuu soten yhdyspinta kuntiin jäävien lasten ja nuorten arkipalvelujen kuten varhaiskasvatuksen, koulujen ja nuorisotyön kanssa. Lasten ja perheiden palvelujen integraation eli yhteensovittamisen varmistamiseksi palveluja on kehitettävä laajasti, sillä soten asiakkaina lapset ja nuoret käyvät liki aina myös koulussa tai ovat varhaiskasvatuksessa.

LAPE-ryhmillä tullee olemaan rooli myös hyvinvoinnin edistämisessä, sillä se jää sote-uudistuksen jälkeen edelleen myös kuntien vastuulle. Hyvinvoinnin edistäminen ja sen johtaminen ei onnistu ilman toimivaa monialaista koordinaatiota.

Johtamisen haasteisiin luvassa apua

Monialaisten työryhmien ja monenkirjavan asiantuntijajoukon johtaminen ja innostaminen vaatii omaa osaamistaan. Aina ei ole kovin selvää, mistä päästä suurta asiakokonaisuutta olisi syytä lähteä viemään eteenpäin. Myös monenlaiset intressit vaikeuttavat yhteisen kuvan kirkastamista.

Lupa auttaa! -hankkeen kautta on tilatavissa LAPE-johtamista tukeva sparrauspaketti aineistoineen. Paketti antaa nopean perehdytyksen keskeisiin LAPE-muutosohjelman saloihin ja muualla hyviksi havaittuihin toimiviin suurryhmän johtamisen käytäntöihin. Sen myötä tarjotaan myös valmentavaa keskusteluapua johtamisen solmukohtiin.

Selviytymispakkauksen sisältö:

  • kaksi tsemppaushenkistä henkilökohtaista tapaamista (alkuun saattaminen 1 h ja seuranta 1 h)
  • virka-aikainen puhelintuki
  • valmiit diapohjat (LAPE-muutosohjelma, tilastot…)
  • apua kuntasi palvelujen kartoittamiseen
  • oikeus käyttää ”Mukana Varsinais-Suomen LAPE-muutosohjelmassa” -leimaa
  • osallistumisoikeus palveluasenteen Boot camp -valmennukseen
  • pääsy muiden LAPE-johtajien säännöllisen vertaistuen äärelle
  • Lupa auttaa! -kahvimuki.

Palvelu on kunnille maksuton. Lue lisää Palvelut-sivuilta: www.lupaauttaa.fi/palvelut

Selviytymispakkauksen aineistot (esim. LAPE-johtajan huoneentaulu) on ladattavissa osoitteesta: www.lupaauttaa.fi/huoneentaulu

Lupa auttaa! on koonnut myös maakunnan LAPE-johtajat yhteisiin säännöllisiin tapaamisiin vertaisavun ja -koulutuksen äärelle. Seuraava tapaaminen on 2.3.2018 klo 9.00–11.00 Naantalin kaupungintalolla.